Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15154
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τεκ. Γραφεία
K.T.A
Αριθμός Άδειας
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
CADTON
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029145
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα
στην πρώτη τριάδα της Ε.Ε.
ως προς τη χρηματοδότηση
δράσεων από το ΕΣΠΑ
Τις εργασίες της Ετήσιας Συνάντησης του
Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, που
πραγματοποιούνται στην Αθήνα, άνοιξε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομία
ας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης,
παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και στελεχών των συναρμόδιων
Υπουργείων και των Ειδικών Υπηρεσιών του
ΕΣΠΑ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνω
ση, το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό
και Κοινωνική Συνοχή», το μεγαλύτερο σε
προϋπολογισμό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 20212027, με συνολικό προϋπολογισμό 4,16 δισ.
ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και εγκρίθηκε από τα πρώτα
ανάλογα προγράμματα στην Ε.Ε..
Σκοπό έχει την ενίσχυση της απασχόλησης,
δίνοντας έμφαση σε νέες και νέους έως 29
ετών, τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης χωρίς αποκλει
σμούς, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας, την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, την προώθηση της κοινωνικής καινοτομί
ας, κ.α.
Το Πρόγραμμα σημειώνει σημαντική πρόοδο
ως προς την υλοποίησή του κι έχουν ήδη
εκδοθεί Προσκλήσεις χρηματοδότησης προς
τους φορείς υλοποίησης ύψους σχεδόν 2 δισ.
ευρώ, επιτυγχάνοντας ήδη τον στόχο που
είχε τεθεί για το τέλος του 2024, ενώ έχουν
ενταχθεί έργα με κοινωνικό αποτύπωμα άνω
του 1 δισ. ευρώ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον χαιρετισμό του,
μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το ΕΣΠΑ 2014-2020, απορροφώντας
το σύνολο των πόρων, ενώ, στο νέο ΕΣΠΑ
2021-2027, και ειδικότερα στους δείκτες για
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, βρίσκεται
ήδη στην πρώτη τριάδα της απορρόφησης
μεταξύ των κρατών-μελών.
Ακρίβεια:
Πού κερδίζει και πού χάνει τη μάχη
με τον πληθωρισμό η Ελλάδα
ήνα με τον μήνα»
μάχη με την ακρίβεια δίνουν Ελλά
δα και Ευρώπη, με τη χώρα μας
να κατατάσσεται τον Ιούνιο στην
8η θέση μεταξύ των 20 χωρών της
Ευρωζώνης και αισθητά χαμηλότερα από Ισπανία και Πορτογαλία,
με τις οποίες συχνά συγκρίνεται.
Σε σχέση με έναν χρόνο πριν, μάλιστα, εμφανίζεται να έχει τον 20
χαμηλότερο σε αύξηση πληθωρισμό
στα τρόφιμα, την 3η μεγαλύτερη
μείωση πληθωρισμού στο κόστος
Ενέργειας, αλλά και την 5η μικρότερη αύξηση στις Υπηρεσίες.
Η εικόνα συνεχώς αλλάζει, αλλά
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
που ανακοίνωσε η Eurostat για τις
χώρες της Ευρωζώνης:
- Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η
θέση (μαζί με την Σλοβακία) με τον
ετήσιο εναρμονισμένο τιμάριθμο να
ανέρχεται σε 2,4% έναντι 2,5% σε
όλη την Ευρωζώνη. Τον ίδιο μήνα
η Ισπανία είχε πληθωρισμό 3,5%
και η Πορτογαλία 3,1%, σε σχέση με
ένα χρόνο πριν. Επί 4 συνεχόμενους
μήνες ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
πέφτει (Μάρτιος 3,4%, Απρίλιος
3,2%, Μάιος 2,4% Ιούνιος 2,4%). Και
παραμένει επί τρεις μήνες χαμηλότερος από της Ισπανίας (Απρίλιος
3,4%, Μάιος 3,8%, Ιούνιος 3,5%)
αλλά και δύο μήνες χαμηλότερος
από την Πορτογαλία (Μάιος 3,8%,
Ιούνιος 3,1%).
- Ειδικά στα τρόφιμα, μεταξύ των
χωρών που ανακοίνωσαν στοιχεία,
η Ελλάδα τον Ιούνιο είχε την 2η
μικρότερη αύξηση κατά 1,3%, μετά
την Σλοβακία όπου η αύξηση δεν
ξεπέρασε το 0,8%.
Το σημαντικό είναι ότι ο ρυθμός
αύξησης των τιμών αυξήθηκε σχε
δόν στο μισό, εν σχέσει με τον Μάιο
που η αύξηση έφτανε στο 2,4% και
τον Απρίλιο που «έτρεχε» με 4,8%.
- Μεγάλη υποχώρηση σημείωσε
στη χώρα μας ο Τιμάριθμος στην
Ενέργεια, εμφανίζοντας σταθερά
μεγάλη μείωση κάθε μήνα σε σχέση
με πέρυσι (-2,5% τον Ιούνιο, -1,8%
τον Μάιο, -1,4% τον Απρίλιο, -1%
τον Μάρτιο, -2,8% τον Φεβρουάριο,
-6,4% τον Ιανουάριο). Συνολικά στην
Ευρωζώνη τον Ιούνιο σημειώθηκε
άνοδος 0,2%.
Μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν
μόνον η Ιταλία (-8,6% σε ετήσια
βάση) και η Φιλανδία (-8,5%). Αντιθέτως μεγάλη αύξηση καταγράφουν αρκετές άλλες χώρες (Γαλλία
+4,5%, Κύπρος +9%, Βέλγιο +26,3%).
Αν και η πλήρης εικόνα θα αποτυπωθεί με την ανακοίνωση των
οριστικών στοιχείων, τα πρώτα δείγ
ματα αποκαλύπτουν ότι τον Ιούνιο
οι πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα
μας υποχώρησαν στα τρόφιμα και
στην Ενέργεια, αλλά μεταφέρθηκαν
με μεγάλη ένταση στον τριτογενή
τομέα. Συγκεκριμένα, μεγάλη αύξηση σε Ελλάδα και σε όλη την Ευρωζώνη καταγράφεται στις Υπηρεσίες
(+4,4% και + 4,1% αντίστοιχα).
Η αύξηση αυτή στην Ελλάδα είναι
η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί
στη χώρα μας τους τελευταίους 12
μήνες!
Παρότι ξεπερνά όμως τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο, η Ελλάδα και
τατάσσεται 5η (μαζί με το Βέλγιο)
με τη μικρότερη αύξηση.
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία,
μικρότερη αύξηση είχαν η Μάλτα (+2,2%), η Φιλανδία (+2,6%), η
Ιταλία (+3,1%) και η Γαλλία (+3,4%).