Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.760
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
Νέοι δρόμοι συνεργασίας για
το Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΚΙΝΟΥ
Τις δυνάμεις τους ενώνουν με την
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανε
πιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκί
νου- Beijing Foreign Studies University
(BFSU), στο πλαίσιο της εξωστρέφειας,
της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών
ανάμεσα στα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Εκπρόσωποι από το BFSU βρέθηκαν
στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης την Τετάρ
τη προκειμένου να συνάψουν συμφωνία
με το ίδρυμα του νησιού, μια συνεργασία
που ανοίγει τις προοπτικές για κοινές
μελλοντικές ακαδημαϊκές δράσεις. Σελ. 5
Απαραίτητη η συνεργασία για τη στρατηγική
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Κρήτη
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΚ. Θ. ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΑ «Ρ.Ν.»
Ισορροπία, συνεργασία, σεβασμός στον
άνθρωπο και το περιβάλλον είναι οι λέξεις που μπορούν να προσδιορίσουν τη
στρατηγική που χαρακτηρίζεται αναγκαία
για τη στροφή της Κρήτης στη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη. Ήδη, κάποιοι μι
λούν για υπερτουρισμό, τα παράπονα των
επισκεπτών όπως καταγράφουν σχετικές
έρευνες που γίνονται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του
νησιού είναι χαρακτηριστικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υποδομές
μας, αλλά και η συμπεριφορά μας στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο. Σελ. 3
Δράσεις του
δήμου Ρεθύμνου
για την προστασία
των αδέσποτων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Μόνιμη
ρευματολόγος
στο νοσοκομείο
Ρεθύμνου
ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΘΕΣ
9 ΣΕΛ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ
4 ΣΕΛ.
ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Σημαντικές οι προκλήσεις στην ελληνική
αγορά εργασίας
Η ελληνική οικονομία και η εγχώρια
αγορά εργασίας αντιμετωπίζει προκλήσεις, με τις αποδοχές να παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο
της ΕΕ27.
«Η ελληνική οικονομία κατέχει πλέον
την τελευταία θέση του μέσου μισθού
ανά δεδουλευμένη ώρα εργασίας υπολογισμένου σε όρους κοινής αγοραστι
κής δύναμης συγκριτικά με τις χώρες
της ΕΕ27. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ - Κέντρο
προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών η σύγκριση για τους μισθοί
των Ελλήνων σε σχέση με τις αποδοχές
προ κρίσης, δηλαδή το 2009, είναι απο
καλυπτική και ταυτόχρονα αποκαρδιωτική.
«Δεν χωράει αμφιβολία ότι, σε σύγκρι
ση με τις χώρες της ΕΕ27, η Ελλάδα έχει
διέλθει μια μακρά περίοδο περικοπών και
στασιμότητας των αμοιβών εργασίας. Οι
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
αντιστοιχούν σε χαμηλότερες αποδοχές
και σχετικά, περισσότερες ώρες εργασίας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά το 2022, το
23,1% των εργαζομένων (περίπου 1 στους
4) να υπολογίζεται ότι διαβιοί με διαθέσι
με εισόδημα χαμηλότερο του κατωφλιού
φτώχειας του 2009. Το φαινόμενο των ερ
γαζόμενων φτωχών οφείλει να αποτελέσει
επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας της
χώρας και να απασχολήσει εντονότερα
την κοινή γνώμη. Η αύξηση της απασχό
λησης, μέσα από τη δημιουργία καλά αμει
βόμενων και ποιοτικών, θέσεων εργασίας,
αποτελεί παράγοντα για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στη χώρα μας» αναφέρεται.
Από το 2020 έως και το 2023, η μέση
αύξηση των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο στην ΕΕ27 εκτιμάται σε 3,4%, έναντι
9,25% στην Ελλάδα - δηλαδή, τριπλάσια
του μέσου όρου. Είναι ενδεικτικό ότι για
το 2023, μεταξύ των χωρών της ΕΕ27, η
Ελλάδα εμφανίζει τη δεύτερη υψηλότερη
επίδοση σε ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο. Παράλληλα, στη διάρκεια της δεκαπενταετούς περιόδου που μεσολάβησε
από την κρίση του 2009, η χώρα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στο ύψος
των πραγματικών ωρομισθίων (-23,7%),
με δεύτερη την Ουγγαρία (-15%).
Το φαινόμενο των εργαζομένων φτω
χών στην Ελλάδα οφείλει να αποτελέσει
επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας
της χώρας, αναφέρει στην τετραμηνιαία
έκθεσή του το ΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι αύτ
ξηση της απασχόλησης, μέσα από τη δημιουργία καλά αμειβόμενων και ποιοτι
κών, θέσεων εργασίας, αποτελεί παράγοντα εκ των ων ουκ άνευ για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα μας.
Παράλληλα, θέτει θέμα μείωσης της
έμμεσης φορολογίας για να προσαρμο
στούμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί
σήμερα δίνεται η εικόνα τριτοκοσμικής
χώρας.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα έρευ
νας, ο πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, αναφέρει ότι παρά
την αύξηση των αποδοχών τα τελευταία
χρόνια, η σύγκριση με τις αποδοχές προ
κρίσης, δηλαδή το 2009, είναι «αποκαλυ
πτική και ταυτόχρονα αποκαρδιωτική».
Θεματικά
εργαστήρια για την
κλιματική κρίση
από την
Περιφέρεια Κρήτης
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
4 ΣΕΛ.
Γιώργος Σγουράκης:
Ο πολύτιμος θεματοφύλακας
μιας άυλης κληρονομιάς
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ήταν μια άλλη εποχή αυτή που ζήσαμε
με ανθρώπους όπως ο Γιώργος Σγουράκης που αναχώρησε, ενώ είχε ακόμα
τόσα να μας προσφέρει - για το ταξίδι
χωρίς επιστροφή.
Η πρώτη μας σκέψη μετά το θλιβερό
άγγελμα ήταν πως επιτέλους θα έσμιγε
ξανά με την αγαπημένη του Ηρώ. Εκείνη
την υπέροχη γυναίκα που κουβαλούσε
όλη την πνευματικότητα και τα οράματα
της Ιωνίας μας.
Ήταν μαζί σε κάθε δραστηριότητα κι
εμείς πάντα και τους δυο αναφέραμε για
να μην έχουμε τη γκρίνια εκείνου που
ονομάζαμε στα γραπτά μας ξεχνώντας
τον άλλο.
Μαζί στη ζωή,
μαζί στους αγώνες
(κοινωνικούς
πολιτικούς)
στην τέχνη, μαζί και
στις αξέχαστες εκεί6 ΣΕΛ.
νες βεγγέρες με φίλους της καρδιάς.
Μιλήσαμε με τον Γιώργο Σγουράκη μόλις πριν από λίγες μέρες. Κι είχα ομολογώ
την έγνοια του από τότε που ο ίδιος μου
παραπονιόταν για την επιδείνωση της
υγείας του.
«Σκέφτομαι τα παιδιά βρε Εύα. Δεν
θέλω να τα ταλαιπωρώ με τα δικά μου
προβλήματα».
Ο ίδιος πάλι ακόμα και με τόσο σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, δεν έχα
νε το θάρρος του.
«Άμλετ» σε σκηνοθεσία Θέμη
Μουμουλίδη
ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ
Τον «Άμλετ», το κορυφαίο έργο του
Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει η Εποχή
Τέχνης το καλοκαίρι του 2024 που ταξι
δεύει στο Ρέθυμνο στις 31 Ιουλίου στη
Φορτέτζα.
Με τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ καταθέτει στο
παγκόσμιο θέατρο ένα έργο μνημειώδες
που, αιώνες τώρα, έχει δημιουργήσει τη
δική του μυθολογία. Μια κατάδυση στην
ουσία του ανθρώπου και ταυτόχρονα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
17 ΣΕΛ.
ένα requiem στη σκοτεινή πλευρά του.
Μέσα από τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ μας περ
ριγράφει την εποχή του, που είναι και
δική μας εποχή. Ένα κείμενο υπερχρονι
κό και βαθιά πολιτικό.
Ο Θέμης Μουμουλίδης, επιχειρεί μια
σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου,
με μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών, με
επικεφαλής τον Αναστάση Ροϊλό στον
ρόλο του Άμλετ.
1ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Super
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Barke
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΙΝΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
μόνος
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΑΣΠΡΑ & ΚΟΚΚΙΝΑ
ΘΗΒΑΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΠΑΚΑΜΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
μόνος
ΑΜΣΤΕΛ
μόνος
μόνος
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10/07
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΥΦΑΝΤΗΣ | ARLA
ΤΥΡΙΑ & ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ
5,20€
seaside wine restaurant
karnagio
Σας περιμένουμε να απολαύσετε
το φαγητό και το ποτό σας
με θέα το απέραντο γαλάζιο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Ακρωτηρίου 11
28310 24404 Κουμπές Ρεθύμνου
6979 115533 Φετοκάκης Κωνσταντίνος
OPTICORE
ΟΠΤΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Οπτικός - Οπτομέτρης
Κουντουριώτη 77 Ρέθυμνο, 74132
τηλ. 2831028770
www.opticorestore.gr
Ο Γιώργος Νταλάρας στο φως της Ελεύθερνας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Αύλειος χώρος, Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας
Ώρα Έναρξης: 20:45 (προσέλευση στις 19:30 έως 20:30)
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΡΗΤΗΣ
THECRETE
FESTIVAL
ΜΠΥΡΑ AMSTEL
KOYTI 5+1X330ml
GORDON'S
GORDON'S GIN 700ml
JOHNNIE WALKER 700ml
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
CAJOLINE
PAMPERS (PREMUM
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ LUX
600ml | DETTOL
AVA PERLE
-50% ΤΕΖΑ -40%
CARE-PANTS)
OMINO
BIANCO | OVERLAY
SKIP ΥΓΡΟ 42-46-52 μεζ.
ΣΚΟΝΗ 45-50μεζ.
CAPS 38μεζ.
Lea 17. Skip 80%
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Μιχάλης Ανδριανάκης
  “Έφυγε” σήμερα από τη ζωή, ο γνωστός αρχαιολόγος, επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων, Μιχάλης Ανδριανάκης, σε ηλικία 74 ετών. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου Χανίων, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Κυριακή 21 Ιουλίου. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης με καταγωγή από τον Αποκόρωνα Χανίων... Source
 • Στη Βουλή η επικύρωση της σύμβασης για το λιμάνι του Ηρακλείου – Ποιές οι υποχρεώσεις του νέου επενδυτή
  Αέρα στα πανιά του αποκτά μέσω Grimaldi ο Λιμένας Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το λιμάνι αλλάζει σελίδα με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον ιταλικό Όμιλο. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του νέου επενδυτή αλλά και του δημοσίου, που θα τονώσουν την λειτουργική δραστηριότητα του λιμένα, περιγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού του Ηρακλείου στον ιταλικό όμιλο Grimaldi . Source
 • Τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς στο δήμο Βιάννου
  Tρία άτομα συνελήφθησαν χτες το πρωί στο Ηράκλειο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα αυ, οτόμου ι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της απειλής . Ειδικότερα, χθες (20.07.2024) μεταμεσονύκτιες ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή του Δήμου... Source
 • Υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία του Πλακιά
  Υψηλές πληρότητες καταγράφονται αυτή την περίοδο στην τουριστική περιοχή του Πλακιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Ξενοδόχων Κώστα Βαρδάκη. Παρότι η χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς όπως είπε το τελευταίο διάστημα η κίνηση είναι αυξημένη με επισκέπτες κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία και την Αυστρία και την Αγγλία. Φέτος όπως είπε καταγράφονται αφίξεις στην περιοχή και από χώρες... Source
 • Μαρία Παπαδάκη – Χουρδάκη: Ο καλός άγγελος της οικογένειας
  «Μέσα στην οικογενειακή ομάδα βρίσκουμε τις ρίζες του νέου ανθρώπου, τις ποτίζουμε με λαχτάρα, με την επιστήμη, με ευθύνη και θωρακίζουμε το αυριανό …ενήλικο άτομο με ψυχική υγεία, με δύναμη για ν’ αντιμετωπίσει θαρρετά τις δυσκολίες της ζωής με τις αναγκαίες θετικές επιλογές του». Ήταν μια σημαντική γυναίκα η Μαρία Χουρδάκη, που ο ερευνητής δεν ξέρει από ποιο σημείο ν’ αναδείξει την προσωπικότητά... Source