Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5874 - ÅÔÏÓ 21ï

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τα μυστικά της Τράπεζας
• Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας: O CEO Παναγιώτης Τουρναβίτης
αποκαλύπτει στο ΒΝ
τα μυστικά της τράπεζας boutique
• Η αξία του μεριδίου από τα 58 ευρώ
ανήλθε στα 76
ευρώ.

s

Πολιτική

Πολιτική

Óåë. 12-13

Μ. Κατρινης: " Να απο- Πρόταση Κωτσού για
την περαιτέρω
συρθεί η έκφραση
• "πασαρέλα υποψηφίων ". Είναι προσβλητική για το ΠΑΣΟΚ "

s

Óåë. 4

• ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης

s

Óåë. 7

Συνάντηση Δημ. Κουρέτα
• με τον νέο
Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας Αγγ.
Αγοραστό

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr