Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
ΕΛΤΑ
Ap. A5. 94
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIRO FAEP
ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13541
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Έρχεται το ψηφιακό τέλος συναλλαγών
Τέλος για το χαρτόσημο
Μεγάλη ανησυχία
για ανατιμήσεις
Το οικονομικό κλίμα εξασθενεί οριακά τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η υποχώρηση προέρχεται από
τη Βιομηχανία και το Λιανικό Εμπόριο,
ενώ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύ
νης ενισχύεται ήπια. Το 58% των νοικοκυ
ριών αναμένει και νέα άνοδο τιμών με τον
ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 61% «μόλις
τα βγάζει πέρα». ΣΕΛ.8
Σταθερός στο 2,4%
ο πληθωρισμός
ταθερός στο 2,4% παρέμεινε ο
πληθωρισμός τον Ιούνιο, σύμφω'να με την Eurostat. Στην Ευρωζώνη, υποχώρησε στο 2,5% από 2,6% τον
Μάιο. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν
1,3% έναντι αύξησης 2,4% τον Μάιο, λιγότερο απ' ό,τι στην Ευρωζώνη όπου αυξή
θηκαν 2,5% από 2,6%. ΣΕΛ.3
Συγκράτηση
των αυξήσεων
από τη ΔΕΗ
υξημένο 14% είναι το πράσινο τι
μολόγιο της ΔΕΗ για τον Ιούλιο
σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 22% στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ίδιο διάστημα.
Παρά την αύξηση το «πράσινο» τιμολό
για παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τον Ιανουάριο οπότε διαμορφώθηκε στα 13,635 σεντς. ΣΕΛ.5
TIMOLOGIC
Έκδοση
Τιμολογίου
με χαρτόσημο
myDATA
ESTIMOLOG
MILOGIC
Την θέση του στο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών, παραχωρεί σύ
ντομα το γνωστό μας – εδώ και περίπου 95 χρόνια – χαρτόση
μο. Δεν καταργείται, αλλά αλλάζει ριζικά λόγω των μεταρρυθμίσεων
που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή. Με νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί αύριο και στη συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευ
ση, προωθούνται ριζικές αλλαγές με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας των συναλλαγών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας
σε σειρά δικαιοπραξιών, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των
ιδιωτικών συναλλαγών, και κυρίως: την εξοικονόμηση πόρων για
το Δημόσιο.
Με τη μεταρρύθμιση της ψηφιοποίησης του χαρτοσήμου, θα αποτε
λέσουν παρελθόν και όλες οι τριτοκοσμικές εικόνες των τελευταίων
ετών στα γκισέ της Εφορίας, οι οποίες ενέπνευσαν απερίγραπτες σκηνές στις παλαιές ελληνικές ταινίες. Το χαρτόσημο αφορά περισσότερες
από 500 συναλλαγές και συμβάσεις και αποτελεί βασική πηγή εσόδων
για τον κρατικό κορβανά.
Κυβερνητικό σχέδιο
για 400.000 θέσεις εργασίας
«Η οικονομία μας δημιούργησε 430.000 νέες θέσεις εργασίας την προηγούμενη πενταετία και σήμερα έχουμε 520.000 εγγεγραμμένους ανέρ
γους. Άρα λοιπόν, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, τις έλλειψεις που
βλέπουμε σήμερα στον τουρισμό, στην οικοδομή, στα αγροτικά, θα τα
δούμε παντού. Στόχος μας είναι να μπορεί να εργάζεται ο κάθε Έλληνα.
Όμως, βλέπουμε ό,τι στη χώρα μας συμμετέχουν στο εργατικό δυναμι
κό, δηλαδή είτε ψάχνουν για δουλειά, είτε είναι άνεργοι, ένα μικρό χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού και βλέπουμε ό,τι η βασική διαφορά σε σχέ
ση με τις άλλες χώρες είναι στις κατηγορίες.
Αυξάνεται ο κίνδυνος
για μία νέα κρίση
του ευρώ
Ο κίνδυνος για μία νέα κρίση του ευ
9772529 030134
ρώ αυξάνεται, σύμφωνα με τον αρ
θρογράφο του Reuters, Hugo Dixon, ο
οποίος εστιάζει στα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η γαλλική
και η ιταλική οικονομία.
Όπως φάνηκε και από την ανησυχία των
επενδυτών μετά την προκήρυξη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, μία
αδυναμία διόρθωσης των δημοσιονομικών
ανισορροπιών θα δημιουργήσει πρόβλημα
και στην Ευρωζώνη, όπως συνέβη την περασμένη 10ετία . Η Γαλλία και η Ιταλία είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες από την
Ελλάδα και τα άλλα μέλη της ευρωζώνης
που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταί
ας κρίσης», σημειώνει.
“Φρένο”
στις προσδοκίες
για μείωση επιτοκίων
ΕΚΤ δεν έχει ακόμη επαρκείς απο
δείξεις ότι ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό έχει περάσει, δήλωσε η πρόε
δρος Κριστίν Λαγκάρντ – ενισχύοντας
τις εκτιμήσεις ότι οι αξιωματούχοι θα
κάνουν ένα διάλειμμα από τη μείωση
των επιτοκίων αυτό το μήνα.
Με την αγορά εργασίας της ευρωζώνης
να παραμένει εύρωστη, η ΕΚΤ έχει χρόνο
να αξιολογήσει τις εισερχόμενες πληροφορίες, δήλωσε η Λαγκάρντ τη Δευτέρα στη
Σίντρα της Πορτογαλίας, όπου άνοιξε το
ετήσιο φόρουμ των κεντρικών τραπεζών
της ΕΚΤ. Είναι πολύ νωρίς για να διεκδι
κήσουμε τη νίκη μετά την εκτίναξη των τιμών, είπε η ίδια.