Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τιμή 0,70 ευρώ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8735 ΕΤΟΣ: 440
ΣΕΛΙΔΕΣ
“Συλλογάται καλά, όποιος
ελεύθερα συλλογάται"
Ρήγας
Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Ο Χρόνος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Άνοιξε ο δρόμος για τα δίκτυα φυσικού
αερίου Βελβεντού, Σερβίων και Βοΐου
Σήμερα συνέντευξη τύπου των δημάρχων της περιοχής
νοίγει ο δρόμος για τα δίκτυα φυσικού αερίου Βελβεντού, Σερβίων,
• Πλατανορεύματος, Καστανιάς, Ν.
Λάβας, Σιάτιστας και Νεάπολης, καθώς ο
Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος Θόδωρος Σκυλακάκης, με έγγραφο του στις
28 Ιουνίου κάλεσε τον Δυνητικό Δικαιούχο
«HENGAS» να υποβάλει φάκελο χρηματοδότησης κ
με το ποσό των 8 εκ. ευρώ.
Παράλληλα,
λληλα, προβλέπονται τέσσερις
μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου
υψηλής πίεσης (CNG) για 1200 μετρητές
που θα εγκατασταθούν στους κατανα
λωτές, καθώς και για την προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμέν
νης παρακολούθησης και διαχείρισης για
κάθε δήμο χωριστά.
Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη
αυτή εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος
Αμανατίδης ενώ σήμερα οι δήμαρχοι της
περιοχής θα δώσουν συνέντευξη τύπου.
Σήμερα στο Χρόνο
Μονοδρομήσεις
στην περιοχή του
Σ/Μ «Λαδάς»
λόγω αυξημένης
κυκλοφορίας
| Σελ. 5
ΔΕΥΑΚ: «Δεν μπορεί
να υπάρχουν δύο
μέτρα και δύο
σταθμά στις ανάγκες
των πολιτών»
1 Σελ. 9
ΒΕΡΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝ
ΡΕΥΜΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
Αυτοψία και
παράσταση
διαμαρτυρίας
στο Βέρμιο
| Σελ. 6
www.xronos-kozanis.gr
Στο Κ.Ε.Μ.Ι.Τ. του
ΙΜΜΑ θα δοθεί
η πρώτη χορηγία
Ζήσης Δαρδάλης
| Σελ. 10