Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.758
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Camera 62
Πρόγραμμα ανακύκλωσης
τηγανόλαδου στον δήμο
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την εκ νέου εφαρμογή προγράμματος
χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων
βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών
κάδων συλλογής τους για την εν συνεχεία
κατάλληλη εναλλακτική διαχείρισή τους
από αδειοδοτημένο φορέα αποφάσισε
χθες το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα που
υλοποιούσε ο δήμος Ρεθύμνης σε συ
νεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε
ατονίσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο
δήμος επιθυμεί να το εφαρμόσει εκ νέου .
Σελ. 3
Υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών
να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση
WOMEN DO BUSINESS ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με κύριο στόχο την έμπνευση και την
στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Women do business εδώ και τέσσερα
χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο
της υποστήριξης όλων των γυναικών
που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη
δική τους επιχείρηση. Ήδη την τελευταία τετραετία περισσότερες από 2.000
γυναίκες από 30 έως και 70 ετών έχουν
υποστηριχτεί μέσα από τον οργανισμό
από εκπαιδευτικές ακαδημίες, σεμινάρια
ενδυνάμωσης και υποστήριξης.
Σελ. 5
Business
Συνεργασία
περιφέρειας υπουργείου
για την
οριστικοποίηση
του κτηματολογίου
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΦ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
3 ΣΕΛ.
Καθήκοντα
διοικητή στο
νοσοκομείο
Ρεθύμνου ανέλαβε
ο Ν. Μαλλιαρός
ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ
7η ΥΠΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καμπανάκι για τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην αγροτική παραγωγή
Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη και
την Ελλάδα ανησυχούν, καθώς η αγροτική παραγωγή τους μαστίζεται ολοένα και περισσότερο από τη ζέστη, την
ανομβρία και την ξηρασία. Στην Ελλάδα οι ακραίες καιρικές συνθήκες μείωσαν τις αποδόσεις των καλλιεργειών,
ενώ ταυτόχρονα τις τροφοδότησαν με
ασθένειες που βλάπτουν την ποιότητα
φρούτων και λαχανικών. Την ίδια ώρα
η μείωση της εγχώριας παραγωγής
λόγω κλιματικής κρίσης ενισχύει την
ακρίβεια και οδηγεί σε ακόμα υψηλότερες τιμές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους καταναλωτές που ήδη βλέπουν συνεχώς νέες αυξήσεις σε πολλά
προϊόντα.
Στην Έκθεση για τις Επιπτώσεις της
Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της
Ελλάδος αναφέρεται ότι η μέση θερμοκρασία μέχρι τα μέσα του αιώνα θα ανέ
βει έως και 2 βαθμούς. Μάλιστα, μετά το
2060, η αύξηση στη μέση θερμοκρασία
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ δύο
και πέντε βαθμών περίπου. Η ενίσχυση
της ξηρασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μετάπτωση του κλίματος στη χώρα μας,
με αποτέλεσμα περίπου το 40%, ιδίως τα
ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας,
να κινδυνεύει να ερημοποιηθεί, με ό,τι
αυτό σημαίνει και για την αγροτική παραγωγή.
Ενισχύεται η ακρίβεια στα προϊόντα
λαχανικά. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με
τους παραγωγούς, καταγράφεται τάση
Οι επιπτώσεις πάντως της κλιματικής μείωσης της απόδοσης στις καλλιέργει
αλλαγής είναι ήδη ορατές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με ακραία φαινόμενα να έχουν πλήξει τον αγροτικό κλάδο λόγω της ξηρασίας η παραγωγή ελαιόλαδου στη χώρα πέρυσι ήταν ελλειμματική,
όπως και η παραγωγή σε φρούτα και
ες σιταριού κατά 2,5%-5%, ενώ ανάλο
γη είναι η εικόνα στο κριθάρι με ετήσια
τάση μείωσης κατά 2,5%-5% σε Θεσσαλία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Έκθεση
εκτίμησης του κλιματικού κινδύνου στην
Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος (European Environment
Agency) μιλά για ραγδαία επιδείνωση σε
κάποιες περιοχές στην Ελλάδα και δεν
αποκλείει να «στεγνώσουν» τα αρδευτι
κά κανάλια και οι γεωτρήσεις.
Η ξηρασία και η ανησυχία που προκαλεί για το μέλλον κινητοποίησαν τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών
Περιοχών της Ευρώπης - CPMR (Ελλάδα,
Αλβανία, Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
Μάλτα και Μαρόκο), η οποία έστειλε και
νή επιστολή προς τους ευρωπαίους επιτρόπους, προκειμένου να μεριμνήσουν
ώστε να δώσουν περισσότερους πόρους
σε περιβαλλοντικά θέματα. Όπως ανα
φέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή,
η συλλογική ανησυχία περιστρέφεται
γύρω από την κατάσταση της ακραίας
ξηρασίας που πλήττει τα εδάφη, η οποία
επιδεινώνεται. Επιπλέον, οι εποχικές
προβλέψεις δείχνουν ότι το καλοκαίρι
του 2024 θα είναι θερμότερο, θέτοντας
σημαντικές προκλήσεις για τους υδάτι
νους πόρους.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ερημοποίηση έχουμε όταν μια περιοχή διαθέτει
λίγο νερό και το έδαφός της έχει χάσει τα
θρεπτικά του συστατικά, με αποτέλεσμα
να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε.
Στην Ελλάδα συμβαίνει ήδη αυτό καθώς
υπάρχουν περιοχές το νερό των οποί
ων σήμερα δεν επαρκεί για την κάλυψη
των αναγκών. Η γη που χρησιμοποιείται
από τον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊ
κή Ένωση αντιστοιχεί περίπου στο 38%
της συνολικής έκτασης της Ευρώπης και
είναι κατανεμημένη σε περίπου 10,3 εκατομμύρια αγροκτήματα.
Δυστυχώς, μόνο το 6% περίπου της
γεωργικής γης αρδεύεται και αυτό βρί
σκεται κυρίως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, το 80% του
διαθέσιμου νερού χρησιμοποιείται για
τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.
Στην Ελλάδα, οι μεγαλύτερες ποσότητες
νερού που χρησιμοποιούνται έρχονται
από το υπέδαφος, με ξηρότερες περιοχές της χώρας να είναι η Νοτιοανατολική
Ελλάδα και τα νησιά, ενώ άνω του 30%
των εδαφών της Θεσσαλίας έχει ερημο
ποιηθεί ή βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο
ερημοποίησης.
3 ΣΕΛ.
Συνεργασία δήμου
Ρεθύμνης με τον
Δήμο Κλούζ
Ρουμανίας
4 ΣΕΛ.
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:
Η μάθηση δεν έχει ηλικία
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Το όμορφο ταξίδι στο σχολείο Δεύτε
ρης Ευκαιρίας Ρεθύμνου ολοκληρώθηκε
για 25 εκπαιδευόμενους, που φοίτησαν
στο ΣΔΕ Ρεθύμνου αλλά και στο παράρ
τημα που λειτουργεί στον δήμο Αγίου
Βασιλείου, οι οποίοι έπειτα από δύο χρόνια επιμόρφωσης έλαβαν στα χέρια τους
το απολυτήριο γυμνασίου και μοιράστη
καν με τον κόσμο την εμπειρία τους σε
ανοιχτή ημερίδα που πραγματοποιήθη
κε στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Ξενία» το
απόγευμα της Παρασκευής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
28310-53700
www.drdimitrakakis.gr
OPTICORE
ΟΠΤΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Οπτικός - Οπτομέτρης
Κουντουριώτη 77 Ρέθυμνο, 74132
τηλ. 2831028770
www.opticorestore.gr
Παράλληλα, στην
ημερίδα παρουσιά9 ΣΕΛ.
στηκε το έργο και ο ρόλος του Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας στην κοινωνία, και
θώς και ο τρόπος που λειτουργεί τόσο
στην πόλη του Ρεθύμνου, όσο και στο
παράρτημα στην Κοξαρέ δήμου Αγίου
Βασιλείου.
seaside wine restaurant
Karnagio
Σας περιμένουμε να απολαύσετε
το φαγητό και το ποτό σας
με θέα το απέραντο γαλάζιο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Ακρωτηρίου 11
28310 24404 Κουμπές Ρεθύμνου
6979 115533 Φετοκάκης Κωνσταντίνος
Το Ρέθυμνο παρουσιάζει το μουσικό
δρώμενο «SOMNIA PACIS:
Ονειρευόμενοι την ειρήνη»
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΑ «Ρ.Ν.» ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ 130 ΑΤΟΜΑ
Με τη σφραγίδα του Ρεθεμνιώτη δημοφιλούς μουσικοσυνθέτη, καλλιτενχικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και εσχάτως και μέλος του Πρυ
τανικού Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου
Κρήτης, Γιώργου Κουμεντάκη, παρου
σιάζεται σήμερα και αύριο στο θέατρο
Ερωφίλη στη Φορτέτζα το μουσικό δρώ
μενο «SOMNIA PACIS: Ονειρευόμενοι
την ειρήνη».
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
• Γυψοσανίδες
Fermacell
• Ψευδοροφές
• Χωρίσματα
Διαμορφώσεις χώρων
• Ειδικές διακοσμήσεις
• Κρυφοί φωτισμοί. Κατασκευές
• Aquapanels
• Μονώσεις
Ψυχαράκης
Χρήστος & Γιώργος
e-mail: [email protected]
7 ΣΕΛ.
Ένα μουσικό δρώμενο στο οποίο συν
μπράττουν 120 μουσικοί με την καθοδήγηση του γνωστού επίσης Ρεθεμνιώ
τη μουσικού Γιάννη Παπατζανή από το
Εργαστήριο Κινηματογράφου Μουσικής
και Θεάτρου του Πανεπιστημίου Κρήτης
που υλοποιεί το πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Ο Γιώργος Νταλάρας στο φως της Ελεύθερνας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Αύλειος χώρος, Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας
Ώρα Έναρξης: 20:45 (προσέλευση στις 19:30 έως 20:30)
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
KPHTHI
THECRETE
FESTIVAL

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Με ποδόσφαιρο ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
  Όλα τα βλέματα των ανθρώπων στον πλανήτη γη θα είναι στραμμένα στην τελετή έναρξης του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος της τελευταίας τριετίας (οι τελευταίοι αγώνες έγιναν στο Τόκυο το 2021), όμως επί της ουσίας, οι αγώνες ξεκίνησαν με ποδόσφαιρο από… χθες! Ως είθισται, προκειμένου να βγει το καλεντάρι των αγώνων, η μεγάλη γιορτή ξεκινάει άτυπα με αγώνες ποδοσφαίρου δύο ημέρες πριν την επίσημη... Source
 • «Υακίνθεια 2024» για 26η χρονιά στα Ανώγεια
  Στο μαγικό θεατράκι του Αγίου Υακίνθου, στον Ψηλορείτη, θα κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Ιουλίου τα «Υακίνθεια». Οι εκδηλώσεις-θεσμός για τα Ανώγεια και την Κρήτη φέτος μετρούν 26 χρόνια ζωής. Μία διοργάνωση του δήμου Ανωγείων με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Ξεχωριστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί θα ανηφορίσουν και φέτος στον Ψηλορείτη υποσχόμενοι μοναδικές βραδιές. Source
 • «Πολιτιστικά Βαρδινογιάννεια 2024» με τον Β. Σκουλά και τη Μελίνα Ασλανίδου
  Την Τρίτη 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο η παγκρήτια εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Ι. Βαρδινογιάννη. Τα «Πολιτιστικά Βαρδινογιάννεια 2024», που διοργανώνει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης θα πλαισιώσουν μουσικά ο Βασίλης Σκουλάς και η Μελίνα Ασλανίδου. Χορευτικά και ριζίτικα τραγούδια: Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Την εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, η Περιφέρεια Κρήτης και ο... Source
 • Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
  Αύριο Πέμπτη στις 12:00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο Ατλαντίς – αίθουσα Μίνως – οδός Υγείας αριθμ. 2). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη Β. Ψηφίσματα Γ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Κρήτης – Ενημέρωση, δράσεις και συζήτηση επί του θέματος. – (εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Περισυνάκης... Source
 • 26 απόδημοι Έλληνες από την Αυστραλία στην Περιφέρεια Κρήτης
  Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφθηκαν χθες 26 απόδημοι Έλληνες από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη. Πρόκειται για μια δεκαήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο νησί, με αρχηγό την Αλεξάνδρα Βακιτσίδου η οποία έχει ανακηρυχθεί Γυναίκα της Χρονιάς το 2019 στην Αυστραλία. Στην Περιφέρεια Κρήτης τους καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης... Source