Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ • Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12684 Τιμή 0,60 ευρώ - Σάββατο-Κυριακή 29 30 Ιουνίου 2024
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
*ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ!
*Αλλαγή Σκυτάλης στο Δρόμο της Ιεραποστολής)
* Παράδοση - Παραλαβή Διοικητού 114 ΠΜ/332 ΜΠΚ
RAFALE/ 21/6/2024/12:00 - 14:301
Η όλη τελετή τελέσθηκε σ' ένα απλό κι απέριττο Υπό
στεγο Συντήρησης, ενώπιον όλου του Προσωπικούς της
Μοίρας και του Προσωπικού εν γένει της 114 ΠΜ!
Γράφει ο Σπύρος Κίκερης
συνέχεια στη σελ. 11
το πακέτο μέτ
τρων κατά της
ακρίβειας βρί
σκεται στα σκα
ριά του οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης,
με την έμφαση να σχεδιά
ζεται να δοθεί σε 100 βασικά προϊόντα διατροφής,
προκειμένου να μειωθούν
οι τιμές τους.
Πρόκειται για ουσιαστι
κά μέτρα τα οποία θα ανα
κουφίσουν την τσέπη των
καταναλωτών.
Σύμφωνα με πληροφο
ρίες οι αλυσίδες σούπερ
μάρκετ αποστέλλουν ήδη
στις αρμόδιες υπηρεσίες
τα τιμολόγια που αγορά
ζουν τα αγαθά από τους
προμηθευτές, καθώς και
τις τιμές που τα πωλούν.
συνέχεια στη σελ. 12
Δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη
| Μετά τη συμφωνία των ηγετών της Ε.Ε. στα πρόσωπα
που θα στελεχώσουν τα κορυφαία αξιώματα
Μετά τη συμφωνία
των ηγετών της ΕΕ στα
πρόσωπα που θα στελε
χώσουν τα κορυφαία απ
ξιώματα, ο πρωθυπουρ
γός, Κυριάκος Μητσοτά
κης, δήλωσε:
συνέχεια στη σελ. 7
Η πλατεία του Αγίου Νεκταρίου στην Πρέβεζα
Ονομάζεται πλέον "Πλατεία Οικουμενικού
Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Α"
Άλλες εκδηλώσεις προς τιμή του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας
"Πλατεία Οικουμενικού
Πατριάρχου Βαρθολομαίο
ου του Α' ονομάζεται
πλέον η πλατεία του Αγίο
ου Νεκταρίου στην Πρέ
βεζα. Την Πέμπτη το από
γευμα πραγματοποιήθη
και από τη Δημοτική Αρχή
τα αποκαλυπτήρια της
πλάκας που φέρει το όνο
μα του Οικουμενικού Παν
τριάρχη υπό τους ήχους
της Φιλαρμονικής Ορφέ
ας', παρουσία του Προκα
θήμενου της Ορθοδοξίας,
των τοπικών Αρχών, φο
ρέων και των πολιτών που
παραβρέθηκαν στην τε
Λετή.
συνέχεια στις σελ. 56
Φανερά
συγκινημένος
Ιδιαίτερη ήταν κατά την επίσκεψη
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο
μαίου στην Πρέβεζα η στιγμή της επιμνημόσυνης δέησης την οποία τέλεσε
στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη
Μελετίου...
συνέχεια στη σελ. 8