Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
29 Ιουνίου 2024
Πέτρου καί Παύλου τῶν ἀποστόλων
Σελήνη 23 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 6.06' - Δύσις ἡλίου 8.52'
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία μέ ἀνέμους βορείους ἕως 8 μποφόρ. Θερμ. ἕως 34 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, πιθανή βροχή. Θερμ. ἕως 34 β.
Αριθμ. φύλ. 42887
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ὑπό ἀπόσυρση ὁ Μπάιντεν, πρώτη φορά
Πρόεδρος ἡττᾶται πρίν τήν κάλπη
Ζητοῦν τήν ἀντικατάστασή του οἱ ψηφοφόροι τῶν Δημοκρατικῶν μετά την τηλεμαχία μέ τόν Τράμπ
ΣΕ «ΒΑΤΕΡΛΩ» κατέληξε τό
πρῶτο ντημπαίητ γιά τόν Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καί
δέν εἶναι βέβαιο ἄν θά λάβει μέρος
σε δεύτερη τηλεμαχία, διότι ἐξοργισμένοι Δημοκρατικοί ἀναζητοῦν
ἤδη τόν διάδοχό του. «Τραύλισε,
σκόνταψε καί ἔχασε τόν εἱρμό τῆς
σκέψης του, ἦρθε ἡ ὥρα του να φύγει» ἀναφέρει τό στρατόπεδο τῶν
Δημοκρατικῶν. Εἶναι σαφές ὅτι ἡ
πρώτη τηλεμαχία τοῦ Μπάιντεν μέ
τόν Τράμπ γιά τίς ἐκλογές της 5ης
Νοεμβρίου πέρασε στήν Ἱστορία
μέ ἀρνητικές ἐντυπώσεις καί γιά
τούς δύο ὑποψηφίους. Ωστόσο μεγαλύτεροι κλυδωνισμοί καταγράφονται στο στρατόπεδο τῶν Δημοκρατικῶν, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν τήν ἐπίδοση τοῦ Μπάιντεν
παντελῶς ἀποτυχημένη. Μόλις 5
μῆνες πρίν τίς ἐκλογές τῶν ΗΠΑ,
μιλοῦν ἀνοιχτά γιά τήν ἀντικατά
στασή του στο ψηφοδέλτιο, καθώς
οἱ φωνές μιᾶς ἐπερχόμενης ἥττας
στίς ἐκλογές αυξήθηκαν δραματι
κά μετά το πέρας τῆς τηλεμαχίας.
Τρεῖς στρατηγικοί σύμβουλοι
που εὑρίσκονται κοντά σέ ἀντιστοίχους ὑποψηφίους τῶν Δημοκρατικῶν γιά τήν προεδρία ἐδήλωσαν ὅτι βομβαρδίζονταν μέ μηνύμα
τα καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ντημπαίητ, ἐνῶ ἕνας ἄλλος σύμβουλος
εἶπε ὅτι ἔλαβαν ἐκκλήσεις γιά τόν
ὑποψήφιό τους να βγεῖ μπροστά
ὡς ἐναλλακτική λύση στον Μπάιντεν. Ἕτερος σύμβουλος ἐδήλωσε
ὅτι ἔλαβε μηνύματα ἀπό σημαντι
κούς δωρητές, οἱ ὁποῖοι μιλοῦσαν
Από τίς ἀδήλωτες
πισίνες ξεκινᾶ
ἡ μάχη κατά τῆς
φοροδιαφυγής
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ πισίνες ξεκινᾶ
ἡ ἐφορία τίς μαζικές διασταυρώσεις μέ
στόχο τόν ἐντοπισμό εἰσοδημάτων πού
δέν ἔχουν δηλωθεῖ στήν ἐφορία ἀπό βραχυχρόνιες μισθώσεις, ἀναδρομικές ἀποδοχές, εἰσοδήματα ἀπό τό ἐξωτερικό και
εἰσοδήματα ἀπό ἀκίνητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οἱ ἐλεγκτές καί στίς διασταυρώσεις τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων μέ τήν χρήση του νέου λογισμικοῦ, τό
ὁποῖο φέρει τό ὄνομα «Εἰδικό Λογισμικό
Συνέχεια στην σελ. 2
Ο φιλόπατρις δήμαρχος
Αθηναίων Μιχαήλ Μελάς
και η παύση του
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
CAN PRESIDENTIAL DEBATE *
- Οἱ δύο υποψήφιοι για την Προεδρίατῶν ΗΠΑ κατά την διάρκεια τῆς
χθεσινῆς τηλεμαχίας.
για «καταστροφή» καί πώς «τό κόμ
μα πρέπει να κάνει κάτι». Ἕνας ἐκ
τῶν μεγάλων δωρητῶν τῶν Δημοκρατικῶν καί ὑποστηρικτής τοῦ
Μπάιντεν ἐδήλωσε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα
γιά τόν Πρόεδρο να τερματίσει τήν
ἐκστρατεία του. Περιέγραψε την
βραδιά ὡς «τήν χειρότερη εμφάνι&
ση στήν Ἱστορία» τονίζοντας ὅτιὁ
Μπάιντεν ἦταν τόσο «κακός πού
κανείς δέν θά δώσει σημασία στα
ψέματα τοῦ Τράμπ». Τό ἤδη ἀρνητικό κλίμα ἐπεδείνωσε περαιτέρω
ἡ ἄποψις τοῦ ἴδιου τοῦ Μπάιντεν, ὁ
ὁποῖος μετά το πέρας τῆς τηλεμαχίας σταμάτησε σ' ἕνα ἑστιατόριο τῆς
Τζώρτζια ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ
ὑποστηρικτές καί ἐδήλωσε: «Πιστεύω πώς τά καταφέραμε καλά,
ἄν καί εἶναι δύσκολο να συζητᾶς μέ
ἕναν ψεύτη».
Τα σημεῖα πού ἐξόργισαν
τούς Δημοκρατικούς
Τό πρῶτο ἀρνητικό γιά τό ἐπιτελεῖο τῶν Δημοκρατικῶν ἑστιάζεται στήν εἰκόνα τοῦ 81χρονου
Προέδρου. Ήταν βραχνιασμέτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Θέλουν πράγματι οἱ Δημοκρατικοί νά χάσουν;
ΕΝΑ ἐρώτημα πού πλανᾶται σχετικά μέ τίς ἀμερικανικές ἐκλογές εἶναι ἄν πράγματι οἱ Δημοκρατικοί
θέλουν νά τίς κερδίσουν. Αὐτό πού μέχρι τώρα «ψιθυριζόταν» ἀπό ὁρισμένους, πλέον, μετά τό πρῶτο
«ντημπαίητ» μεταξύ Τράμπ καί Μπάιντεν, εἶναι
πρῶτο θέμα στα μέσα ἐνημερώσεως. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος εἶναι ἐκλογή ἥττας. Ὄχι μόνον ἡττήθηκε κατά κράτος στην συζήτηση μέ τόν ἀντίπαλό
του, ἀλλά μέ τήν ἐν γένει στάση του, τις κινήσεις
καί τίς ἀπαντήσεις του, ἐπιβεβαίωσε ὅλους αὐτούς
πού διεπίστωναν ὅτι πλέον εἶναι ἀκατάλληλος γιά
τό ἀνώτατο ἀξίωμα τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν.
Δέν ἦταν ὅμως αὐτό κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Ἡ ἐν
γένει συμπεριφορά του Τζό Μπάιντεν τά τελευταῖα χρόνια δείχνει ἀνεπάρκειες ὅσον ἀφορᾶ στήν
ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων του, ἀνεπάρκειες τίς
ὁποῖες καί ὁ πράγματι ἀποτελεσματικός μηχανισμός προπαγάνδας τοῦ Δημοκρατικού Κόμματος
δέν κατόρθωνε νά ἀποκρύψει. Ὁπότε ἐπανέρχεται
τό ἐρώτημα. Μήπως πράγματι οἱ Δημοκρατικοί -ἤ,
γιά τήν ἀκρίβεια, κάποιες τάσεις μέσα στό κόμμα
αὐτό- θέλουν να χάσουν;
Εἶναι γεγονός ὅτι πολλοί θεωροῦν τόν Τζό Μπάιντεν ὑπαίτιο γιά τήν ἐμπλοκή στον πόλεμο της
Οὐκρανίας. Καί πράγματι, δέν μπορεῖ οἱ ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀμερικανού
Προέδρου, τοῦ ἤδη καταδικασθέντος γιά ἄλλες
ὑποθέσεις Χάντερ Μπάιντεν, στήν χώρα τοῦ Ζελένσκυ, νά μήν ἔπαιξαν ρόλο στήν ἐπιμονή τῆς ἡγεσίας
τοῦ Λευκού Οἴκου, πού, σε συνδυασμό μέ τίς ἰδεοληψίες τῆς ρωσσικῆς ἡγεσίας, κατέστησε τόν πόλεμο ἀναπόφευκτο. Ἄν ὅμως ἤθελαν ἁπλῶς ἕναν Πρόεδρο πού θά τελειώσει τόν πόλεμο στην Οὐκρανία,
μποροῦσαν ἁπλῶς νά ἀλλάξουν ὑποψήφιο. Ἄν καί
οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Πρόεδροι πάντα διεκδικοῦν δεύτε
ρη θητεία, κανείς λογικός ἄνθρωπος δέν θά ἐπέκρινε τήν ἀπόφαση νά ἀποσυρθεῖ ἡ ὑποψηφιότης ἑνός
ἀνθρώπου 81 ἐτῶν. Καί ὁ ἴδιος κανονικά θά ἔπρε
πε νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό τῆς οἰκειοθελούς παραχωρήσεως τῆς ὑποψηφιότητος σέ ἕναν νεώτερο.
Θά ἀποχωροῦσε ἔτσι μέ ἀξιοπρέπεια, τήν ὁποία δέν
εἶναι βέβαιον ὅτι θά διατηρήσει μετά τό ἐκλογικό
ὅταν οἱ Ρεπουμπλικανοί ἀρχίσουν να «ξετινάζουν»
τά πεπραγμένα τῆς κυβερνήσεώς του.
ἀποτέλεσμα καί ὅσα ἐνδεχομένως ἀποκαλυφθοῦν,
Τό ζήτημα λοιπόν δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνον τό
πρόσωπο τοῦ Μπάιντεν. Ἐπειδή καί τό Δημοκρατικό Κόμμα εἶναι πολυσυλλεκτικό, ὑπάρχουν σέ αὐτό
καί τάσεις οἱ ὁποῖες εἶναι σοβαρά ἐνοχλημένες μέ
τόν δρόμο πού ἔχει πάρει τίς δύο τελευταίες δεκαετίες. Πράγματι, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς τοῦ
Μπίλλ Κλίντον, το Δημοκρατικό Κόμμα ἀπομακρύ
νεται ἀργά καί σταθερά ἀπό τίς παραδοσιακές ἀξίες
Συνέχεια στην σελ. 3
νος καί τόν ταλαιπωροῦσε ἕνας
βῆχας στα πρῶτα λεπτά τοῦ ντημπαίητ, ἐνῶ κάποια στιγμή σκόνταψε καί ἔχασε τόν εἱρμό τῆς
σκέψεώς του. Επιπροσθέτως, λίγα λεπτά μετά τήν ἔναρξη τῆς τη
λεμαχίας, δυσκολεύτηκε νά ὑπερασπιστεῖ τήν πολιτική του γιά τήν
οἰκονομία, ἐνῶ ἀπέτυχε να περιγράψει τις βασικές πρωτοβουλίες
γιά τήν ὑγεία, τίς ὁποῖες ἔχει καταστήσει κεντρικῆς σημασίας γιά
τήν ἐπανεκλογή του. Χαρακτηρι
στικῶς ἀνέφερε ότι «τελικά νικήσαμε στο Medicare» δηλώνοντας
λανθασμένα πόσο ἐμείωσε ἡ Κυβέρνησίς του τήν τιμή τῆς ἰνσουλί
νης. Παραλλήλως, μπέρδεψε ἐπανειλημμένως τα «δισεκατομμύρια»
Συνέχεια στην σελ. 5
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πανωλεθρία τῶν ὑποψηφίων
σε Ἱστορία, Μαθηματική
καί Φυσική
Στις 30/06 η
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει ένα σημαντικό βιβλίο
(σελ. 3)
«Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ»
Ανακαλύψτε το μεγαλείο της!
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Η ΑΓΝΩΣΤΗ
ΣΠΑΡΤΗ
• Ὁ Ἔλτον
Τζών πουλάει μέρος τῆς τε
ράστιας γκαρνταρόμπας του
στο eBay για
καλό σκοπό. Ἡ
ἰδιαίτερη συλλογή περιλαμβάνει περίπου
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
250 ροῦχα καί ἀξεσουάρ μέ τό γνωστό ἐκκεντρικό στύλ τοῦ στάρ, ἐνῶ κάποια φέρουν τό ἀρχικό
γράμμα τοῦ ὀνόματός του. Ειδικώτερα ἀποτελεῖται
ἀπό ἕνα σημαντικό αριθμό πολύχρωμων πουκαμί
σων μέ τήν ὑπογραφή του Gianni Versace ανάμε
σα σε δημιουργίες τῶν Yohji Yamamoto, Gucci
καί Richard James.
• Σάλο έχει προκαλέσει ἡ ἀπόφασις τῆς ἁρμοδίου
ὑπηρεσίας γιά τήν Παιδεία στην Οκλαχόμα να δι
δάσκεται ἡ Βίβλος σέ ὅλα τά δημοτικά σχολεῖα τῆς
Πολιτείας τῶν ΗΠΑ. Οἱ δάσκαλοι θα πρέπει κάθε
φορά νά ἐπιλέγουν καί ἀπό ἕνα ἐδάφιο τῆς Βίβλου,
κάτι πού δέν ἀρέσει στις μουσουλμανικές καί ἄλλες
θρησκευτικές μειονότητες. «Κάθε ἐκπαιδευτικός, κάθε
τάξη στην Πολιτεία θα πρέπει νά ἔχει μία Βίβλο καί
να διδάσκει ἀπό αὐτήν», δήλωσε ὁ Ράιαν Γουώλτερς, ἐπί κεφαλῆς Δημόσιας Παιδείας τῆς Οκλαχόμα
ἐξηγῶντας ὅτι θά πρέπει να δοθεῖ ἰδιαίτερη έμφαση
στην διδασκαλία τῶν Δέκα Εντολῶν.
Τέμπη: Εὑρέθη
κονταίηνερ 1,5 χρόνο
μετά το δυστύχημα
ΕΠΡΕΠΕ να περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος γιά νά μπορέσουν οἱ συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας τῶν
Τεμπῶν, μετά ἀπό χρονοβόρες ἔρευνες, νά ἐντοπί
σουν κονταίηνερ τῆς μοιραίας ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας, πού ἐνδεχομένως να κρύβει πολλά στοιχεῖα γιά
τήν αἰτία τῆς συγκρούσεως. Κάποιοι ἔδωσαν ἐντολή
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ορχήστρα
Δωματίου μέ τόν σέρ
Σάιμον Ράτλ στο Ηρώδειο
Συνέχεια
στην σελ.
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἕνα «ντημπαίητ» παρακμῆς καί ἀβεβαιότητος
Ὅσοι εἶχαν τήν εὐκαιρία
(καί τήν ἀντοχή) να παρακολουθήσουν το αντημπαίητο μεταξύ του Προέδρου
Μπάιντεν καί τοῦ ὑποψηφίου Ντόναλντ Τράμπ, ἔχουν
ἀσφαλῶς καταλάβει το γιατί οι μέχρι πρό ὀλίγων ἐτῶν
παντοδύναμες ΗΠΑ υποχω
ροῦν συνεχῶς στην παγκόσμιο πολιτική καί οικονομική σκηνή.
Ἐάν κάποιος δέν γνώριζε ποιοί ἦταν οἱ δύο ήλικιωμένοι κύριοι πού «μονο
μαχοῦσαν» στην τηλεόρα
ση, θα μπορούσε κάλλιστα
νὰ ὑποθέσει ὅτι πρόκειται
γιά τό γύρισμα μιας «κάλτ»
ταινίας ή γιά κάποια φάρσα
τῶν (ἐάν εἶχαν ἐπανέλθει)
«Μόντυ Πάιθον».
Βεβαίως, ἀργότερα, όταν
συνομίλησα με συγγενεῖς
μου στην Ουάσιγκτων, έλαβα απαντήσεις οἱ ὁποῖες μέ
ἔκαναν νά ἀνησυχήσω ἀκόμη
περισσότερο γιά τό μέλλον.
«Μά, ἦταν ἐπίπεδο συν
ζητήσεως ἑνός νῦν καί ἑνός
πρώην Προέδρου τῆς μεγαλύτερης δυνάμεως τοῦ δυτικοῦ κόσμου;» εἶπα, προφανῶς ἐπηρεασμένος ἀπό
ὅσα εἶχα μόλις προ ολίγου
δεῖ καί ἀκούσει.
«Μήν ἀπορεῖς καθόλου!
Αυτό είναι σήμερα τό ἐπίπε
δο στις ΗΠΑ. Αυτά που
Συνέχεια στην σελ. 4
Τό δίς ἐξαμαρτεῖν
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΑΠΟΡΕΙ τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς
Κυβέρνησης γιατί, παρά τήν «μετ
ταρρυθμιστική πρόοδο», ἡ ἀποταμί
ευση κι ἡ ἐπένδυση ὑστερεῖ ἀπαισίως στήν χώρα μας (ἐπισήμανση τοῦ
ΔΝΤ). Ἡ ἀπάντηση εἶναι κρίσιμος,
διότι ἀπό τά δύο μεγέθη ἐξαρτᾶται
ἡ οἰκονομική κι ἡ κοινωνική ἀνάπτυ
ξη: Τήν ἀποταμίευση ἀποθαρρύνει ἡ
χαμηλή απόδοση τῶν ἐπιτοκίων και
ταθέσεων καί προθεσμίας (ὑποπροϊόν του... εὐρώ) καί τό ἐπενδυτικό
κεφάλαιον, ἡ ἀστάθεια τοῦ φορολογικοῦ συστήματος τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους. Ἀπό τούς ἐλεύθερους ἐπιχειρηματίες ἕως τήν μεγάλη, ἐντάσεως κεφαλαίου, βιομηχανία.
Συνέχεια στην σελ. 3