Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΟ ΚΕΜΠΑ
Ap. A5.94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIPP FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13538
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σήμα κινδύνου από την ΤτΕ για το στεγαστικό ζήτημα
Ακίνητα: Άλμα τιμών 66,4%
Έλεγχος για τις τιμές
των ακτοπλοϊκών
Τη συνεργασία της Επιτροπής Αντα
γωνισμού για το θέμα των τιμών των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και την αντιμε
τώπιση τυχόν περιστατικών καταχρηστι
κής συμπεριφοράς από ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητά το υπουργείο Ναυτιλίας.
Ο υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης, απέστειλε επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία τονίζεται ότι «καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των
συμφερόντων των επιβατών». ΣΕΛ.3
Αύξηση 13,2%
στην παραγωγή
ασφαλίσεων
ύξηση 13,2% σημείωσε η παραγωγή
Δασφαλίσεων το 4μηνο, σύμφωνα με τη
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Οι ασφαλίσεις ζωής αυξήθηκαν 15,8% και
οι ασφαλίσεις κατά ζημιών ενισχύθηκαν
10,8%. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις κατά
ζημιών αύξηση 5,3% κατέγραψε η αστική
ευθύνη οχημάτων και 1,31% οι λοιποί κλάδοι κατά ζημιών. ΣΕΛ.5
Έκρηξη 39,6%
στην οικοδομική
δραστηριότητα
Δημαντική αύξηση κατέγραψε το μέσ
έγεθος της συνολικής οικοδομικής
δραστηριότητας, τον Μάρτιο. Εκδόθηκαι 3.756 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 873.036 m2 επιφάνειας και
3.285.556 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 34,8% στην
επιφάνεια και αύξηση κατά 11,2% στον
όγκο. ΣΕΛ.8
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ε μείζον κοινωνικό ζήτημα εξελίσσεται το στεγαστικό πρόβλημα, και
Αθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την
διευκόλυνση της απόκτησης στέγης και την ενίσχυση της προσφο
ράς προσιτής κατοικίας ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπέμπει σήμα
κινδύνου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, η οποία οδηγεί και σε άνοδο των ενοικίων, αποτελεί
μια σημαντική πρόκληση για το μέσο νοικοκυριό, καθώς καθιστά απαγορευτική
την απόκτηση κατοικίας και αυξάνει σημαντικά το κόστος στέγασης.
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έκθεση οι τιμές των κατοικιών είναι μόλις 4,1%
χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν από τη δημοσιονομική κρίση, (τρίτο τρίμηνο του 2008), ενώ σε σχέση με την κατώτατη τιμή που και
ταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο του 2017 οι τιμές είναι αυξημένες κατά 66,4%. ΣΕΛ.3
ΓΠΒ: Μικρό το όφελος
από τη μείωση του ΦΠΑ
το συμπέρασμα ότι οι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ, οδηγούν σε
αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων σε βάρος των και
ταναλωτών, κατέληξε μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτ
τους στη Βουλή. Πρώτον, ένα μικρό μόνο μέρος των μειώσεων του ΦΠΑ,
περίπου 6%, διαχέεται στις τελικές τιμές και μόνο βραχυχρόνια. Δεύτε
ρον, μετά από ένα χρονικό διάστημα 10 μηνών που ακολουθεί την μείωση του ΦΠΑ, οι τιμές καταναλωτή επανέρχονται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την μείωση του. Τρίτον, οι μειώσεις του ΦΠΑ φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων σε βάρος των
καταναλωτών.
Αυξήθηκαν 303 εκατ.
οι καταθέσεις
του ιδιωτικού τομέα
Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν τον Μάιο, αλλά οι
καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν,
σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα οποία έδειξαν επίσης και
αύξηση των δανείων προς τον ιδιωτικό
τομέα. Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν 303 εκατ. έναντι αύξησης κατά 384 εκατ. τον Απρίλιο. Οι και
ταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν
577 εκατ. έναντι αύξησης 36 εκατ. τον
Απρίλιο, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυ
ριών μειώθηκαν 274 εκατ. έναντι αύξησης 348 εκατ., αντίστοιχα. Οι καταθέ
σεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν και
τα 303 εκατ., έναντι αύξησης κατά 384
εκατ. τον προηγούμενο μήνα. ΣΕΛ.2
Άνοιξε η “κάνουλα”
προς τις επιχειρήσεις
ηνιαία καθαρή ροή της χρηματοιδότησης προς τις επιχειρήσεις, το
Μάιο, ήταν θετική κατά 105 εκατ. ευ
ρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 730
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε
στο 8,3% από 7,8% τον προηγούμενο μήva.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 2,7%, το Μάιο του
2024, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Η
μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 659 εκατ.
ευρώ, το Μάιο 2014, έναντι αρνητικής και
θαρής ροής 815 εκατ. ευρώ τον προηγούμε
να μήνα. ΣΕΛ.2
9772529 030158