Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12683 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΓΗΜΑ ΑΠΕΔΩΣΕ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ,
ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ον Οικουμενικό
απέδωσε τιμές και σπου
Πατριάρχη κ.κ. δαστών της Σχολής Ακα
Βαρθολομαίο υ δημίας Εμπορικού Ναυ
τικού.
το πρωί η Πρέβεζα στον
Ιερό Ναό Αγίων Κων
σταντίνου και Ελένης.
Ο Παναγιώτατος αφίχθη λίγο μετά τις 10:30
το πρωί παρουσία αγή
ματος του Στρατού που
Τον Οικουμενικό Πατ
τριάρχη καλωσόρισαν ο
Μητροπολίτης Νικοπό
λεως και Πρεβέζης κ.
Χρυσόστομος με τον Δή
μαρχο Πρέβεζας Ν. Γε
ωργάκο και πλήθος πι
στών.
Το παρών στην υπο
δοχή του προκαθημένου
της Ορθοδοξίας έδωσαν
12 Μητροπολίτες, μεταξύ αυτών οι Παραμυθίας,
Άρτης, Λευκάδας, Κερ
κύρας, Ιωαννίνων, Ηλεί
ας, Μαρωνείας, Κοζάνης.
συνέχεια στις σελ. 6-7
Όλα δείχνουν ότι οι "27"
Θα κλειδώσουν τις αποφάσεις τους
Τα πρόσωπα που θα κληθούν να ανα
λάβουν τους ρόλους-κλειδιά στην προε
δρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
την θέση του ύπατου εκπροσώπου για την
Εξωτερική Πολιτική θα συζητηθούν στη
· Σύνοδο Κορυφής των '27' της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
συνέχεια στη σελ. 5
Στα προβλήματα έλλειψης
προσωπικού στα Νοσοκομεία
Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους
Στα προβλήματα έλλειψης προσωπικού
στα Νοσοκομεία ανα
φέρθηκε ο υφυπουρ
γός Υγείας, Μάριος Θε
μιστοκλέους.
Στόχος μας, είπε, δεν
είναι απλά η μείωση
των δαπανών αλλά
καλύτερη και αποδοτι
κότερη αξιοποίηση των
χρημάτων των Ελλή
νων πολιτών, επισημαί
νει ο υφυπουργός Υγεί
συνέχεια στη σελ. 7
Θα εντοπιστούν
και θα συλληφθούν!
Οι δράστες της επίθεσης στο σπίτι της προ
έδρου του Αρείου Πάγου θα εντοπιστούν και
θα συλληφθούν", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
προσθέτοντας πως θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες.
συνέχεια στη σελ. 8