Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Σέρβια
και Βόιο
προχωρούν
μαζί στις
ενεργειακές
κοινότητες

σελ ~ 5

Ένταξη
του “Κόμβου
Ψηφιακής
Καινοτομίας
Δυτ. Μακεδονίας
-SYNERGiNN
EDIH”στο
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
2021-2027»

Η ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης στο
πλάνο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ - Νέες
υποδομές και επενδύσεις

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8223

Αρ. φύλλου

Ποια επτά έργα
απεντάσσονται από το ΕΑΠ
2012 - 2016 της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
σελ - 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

σελ ~ 4

Η Σοφία
Ζαχαράκη
στα εγκαίνια
του Κέντρου
Διημέρευσης
- Ημερήσιας
Φροντίδας
ΑμεΑ & Στέγης
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Δήμου
Εορδαίας, την
Παρασκευή 28/6

σελ ~ 7

Σκυλακάκης, ΥΠΕΝ
για Πτολεμαΐδα 5 που
θα λειτουργεί όσο την
λειτουργεί η ΔΕΗ
- Σε διαβούλευση το
νέο χωροταξικό

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Καινοτόμες πρακτικές
σε φιλολογικά
μαθήματα - Ο λοιμός
του 5ου αιώνα και
η συσχέτιση με
την πανδημία