Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αρ. φύλλου 9848 Έτος 420, 0,50 ΕΥΡΩ - Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 1 2341021717
http://www.agonas e-malagonasxani anailcom - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1958
14 παλέτες εμφιαλωμένων νερών
σε φιάλες στους κατοίκους
του Κενταύρου από την ΠΕ Ξάνθης
Εξαιτίας των προβλημάτων υδροδό
τησης και του παρα
τεταμένου καύσωνα
που πλήττει τον Κέι
νταυρο του Δήμου
Μύκης της Π.Ε. Ξάν
θης, και κατόπιν πα
ρέμβασης του Περι
φερειάρχη Ανατολι
κής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Χριστό.
δουλου Τοψίδη εστά
JAGORY GORG
ZAGORI ZAGORIZA
Πησαν εμφιαλωμένα κους της εν λόγω πε
νερά στους κάτοι· ριοχής.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει στο επίκεντρο
σελίδα 8
τον άνθρωπο, γι' αυτό αναδεικνύει τα θέματα
Οδικής Ασφάλειας και Οδηγικής συμπεριφοράς
τις σημαντικές κοινωνικές επι
πτώσεις που έχει η άσχημη οδική
συμπεριφορά και τις αξίες της οδι
ικής ασφάλειας και προστασίας, ανέ
δειξαν οι ομιλητές την Τρίτη 18 Ιου
νίου 2014, στην εκδήλωση - συνέ
ντευξη τύπου που οργάνωσε η Περι
φέρεια ΑΜΘ στην Ξάνθη, στο πλοίο
στο των δράσεων 12024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
ΚΟ ΕΤΟΣ Οδικής Κυκλοφορίας και
Ασφάλειας.
σελίδα 2
Ο Ανέστης Αντωνιάδης
για τα θανατηφόρα στην Ξάνθη:
"Δεν κάναμε ΤΙΠΟΤΑ!
ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ!"
σελίδα 3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ - FINAL 8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΞΑΝΘΗ
18-22 | ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
| Δήμαρχος Ξάνθης:
Ας χειροκροτήσουμε
θερμά τους νεαρούς
αθλητές μας,
αναγνωρίζοντας
ότι κάθε αγώνας
είναι μια γιορτή
και ας ευχηθούμε
οι αγώνες
να ολοκληρωθούν
με υγεία
για τους συμμετέχοντες
και νικήτρια την καλύτερη ομάδα"
Συνεχίζονται
σελίδα το
οι καθαρισμοί - αποψιλώσεις
κοινοχρήστων χώρων
και δημοσίων οικοπέδων
στο Δήμο Ξάνθης
καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περιό
σου, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ξάν
θης, με αίσθημα ευθύνης και θέλοντας να διασφαλί
σει την ασφάλεια των συνδημοτών μας, της πόλης
μας και του Περιαστικού Άλσους, συνεχίζει τους και
θαρισμούς - αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων και
δημοσίων οικοπέδων αντιπυρικές ζώνες, χώροι πλη
στον δασικών εκτάσεων, κ.λ.π.), συνδράμοντας στις
προσπάθειες της Υπηρεσίας Πρασίνου, σελίδα 3
Εγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
www.agonas.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα