Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15145
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
63 ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
| ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ,
Ταχ. Γραφείο
K.T.A
Αριθμός Άδειας
Hellenic Post
9 772529
029145
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Μισθοί στην Ελλάδα:
Ποιοι πήραν τις μεγαλύτερες
αυξήσεις μισθών
την τελευταία πενταετία
Οι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό στο πρώτο τρίμηνο
του 2024, όπως και στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Ειδικότερα, οι αποδοχές ανά εργαζόμενο στο
σύνολο της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκαν
κατά 4,8% έναντι πληθωρισμού (με βάση τον
εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat) 3,2% στο
αντίστοιχο διάστημα. Στην Ευρωζώνη, οι αποδοχές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5% έναντι
2,6% που έτρεχε ο πληθωρισμός. Σύμφωνα
δε, με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας
οι μισθοί ίσα που κάλυψαν τον πληθωρισμό
της περιόδου, ο οποίος εκτινάχθηκε το 2022
χωρίς οι μισθοί να αυξηθούν τότε αντίστοιχα.
Στην περίοδο 2019-2024, οι μέσες αποδοχές
στην Ελλάδα αυξήθηκαν 14,1% έναντι συνολικής αύξησης των τιμών καταναλωτή κατά
13,6% στην περίοδο αυτή. Αντίστοιχα, στην
Ευρωζώνη οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν
20,5% αλλά και ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από αυτόν της Ελλάδας (19,5%). Σε
σύγκριση με το 2015, οι μισθοί είχαν αυξηθεί
στην Ελλάδα έως το 2023 μόνο κατά 5,2%
έναντι αύξησης 22,6% στην Ευρωζώνη.
Στον αγροτικό τομέα οι αυξήσεις ήταν σωρευτικά οι υψηλότερες στην πενταετία 2019-2023,
φθάνοντας σχεδόν το 30%, δηλαδή υπερδι
πλάσιες από τον μέσο όρο των αυξήσεων, κυρίως λόγω της εκτίναξής τους κατά 14,2% το
2022. Πολύ υψηλότερες ήταν και οι αυξήσεις
των αποδοχών στον τομέα της πληροφορικής
(ΙΤ), φθάνοντας το 26,3%, δηλαδή σχεδόν
διπλάσιο επίπεδο από τον μέσο όρο.
Σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο
είναι και οι αυξήσεις μισθών στον κατασκευαστικό τομέα μετά το 2020, καθώς αναθερμάνθηκε η οικοδομική δραστηριότητα. Συνολικά,
όμως, στην πενταετία η αύξηση ήταν 12,8%,
δηλαδή χαμηλότερη από τον μέσο όρο, επειδή τόσο το 2019 όσο και το 2020 οι αποδοχές
είχαν μειωθεί (3,8% και 4,8%, αντίστοιχα).
Στο ευρύτερο κλάδο που περιλαμβάνει την
εστίαση, τα καταλύματα, το εμπόριο και τις
μεταφορές, οι μισθοί στην πενταετία αυξήθη
και 12,5%, επηρεασμένοι επίσης από τις μειώ
σεις που σημειώθηκαν το 2019 και το 2020.
ΚΟΜΙΣΙΟΝ:
Εκκινεί διαδικασία περί υπερβολικού
ελλείμματος για Γαλλία, Ιταλία
και άλλες πέντε χώρες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει
το δρόμο για την έναρξη
διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος κατά επτά κρατών-μελών,
συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας
και της Ιταλίας.
Στην νέα της έκθεση, η Κομισιόν
υποστηρίζει ότι δικαιολογείται η
έναρξη της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία,
την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία,
τη Μάλτα, την Ουγγαρία και την
Πολωνία. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί μια διαδικασία που μπορεί
να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων
και να περιπλέξει τις προτεραιότητες
της προεκλογικής εκστρατείας της
δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας
της Ευρωζώνης λιγότερο από δύο
εβδομάδες πριν από την έναρξη του
α' γύρου των εκλογών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σλοβακία,
η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία,
η Εσθονία, η Ισπανία και η Τσεχία
υπερέβησαν πέρυσι το όριο, ενώ το
2024 αναμένεται υπέρβαση του ορίου
από τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.
Από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που ξεκινά για τα 7 κράτη
λείπει η Ελλάδα, καθώς στην έκθεση
μεταπρογραμματικής εποπτείας η
Κομισιόν κρίνει ότι η χώρα μας είναι
ικανή να αποπληρώσει το χρέος της.
Όπως αναφέρει στην έκθεσή της με
την οποία αξιολογεί την οικονομική,
δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών μελών
που έχουν μπει στο παρελθόν σε
Μνημόνια, εστιάζοντας στην ικανότητα αποπληρωμής των χρεών,
Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος
και Πορτογαλία έχουν τα εχέγγυα για
να το πράξουν.
Συγκεκριμένα, προβλέπει πως ο δεί
κτης χρέους της γενικής κυβέρνησης
αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται
το 2024 και να παραμείνει σε πτωτική
τροχιά. Το συνολικό δημοσιονομικό
έλλειμμα αναμένεται να βελτιωθεί
περαιτέρω στο 1,2% του ΑΕΠ το 2024
και στο 0,8% το 2025.
Ωστόσο, επισημαίνεται πως η Ελλάδα και η Ιταλία διαπιστώνεται ότι
παρουσιάζουν ανισορροπίες, αν και
στο παρελθόν παρουσίαζαν υπερβολικές ανισορροπίες μέχρι πέρυσι, και
θώς τα τρωτά σημεία έχουν μειωθεί
αλλά εξακολουθούν να αποτελούν
ανησυχία. Σημειώνεται ακόμα πως
οι κίνδυνοι δημοσιονομικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων.
Επισημαίνεται πως οι εκτιμήσεις
της Κομισιόν θα αποτελέσουν βάση
συζήτησης για την εθνική πρόταση
που θα καταθέσει η Ελλάδα στις
Βρυξέλλες για τα όρια δαπανών και
τα επίπεδα μείωσης του χρέους, ως
στόχους της επόμενης τετραετίας,
η οποία και αναμένεται τον Σεπτέμ
βριο.
Βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων της Επιτροπής, το έλλειμμα
σε αναλογία με το ΑΕΠ της Ιταλίας
κυμάνθηκε στο 7,4%, της Γαλλίας στο
5,5%, της Σλοβακίας και της Μάλτας
στο 4,9% και του Βελγίου στο 4,4%.
Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας απαιτούν από τις χώρες με
υπερβολικά ελλείμματα να μειώνουν
το έλλειμμα κατά τουλάχιστον 0,5
μονάδα ετησίως. Οι νέοι κανόνες
προβλέπουν οικονομικές κυρώσεις
της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ ετησίως
για χώρες που δεν συμμορφώνονται
με τις συστάσεις για διορθώσεις του
δημοσιονομικού τους ελλείμματος.
Το διογκωμένο χρέος θα περιορίσει
τη δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης να εφαρμόσει μια σειρά από
υποσχέσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση των φορολογικών
εσόδων ή αναίρεση των φιλικών
προς την αγορά συνταξιοδοτικών
μεταρρυθμίσεων. Ο Εμανουέλ Μα
κρόν – όπως και η Μαρίν Λεπέν του
ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού
- θα είναι επίσης επιφυλακτικοί να
κάνουν οτιδήποτε που θα τρομάξει
περαιτέρω τις αγορές, οι οποίες
παραγμένουν ταραγμένες από τότε
που ο Γάλλος πρόεδρος προκήρυ
ξε πρόωρες εκλογές πριν από μία
εβδομάδα.
Για τη Γαλλία, η ανακοίνωση δεν θα
μπορούσε να λάβει χώρα σε χειρότερη στιγμή. Ο Μακρόν προκήρυξε
την περασμένη εβδομάδα πρόωρες
εκλογές, μια κίνηση που τρόμαξε
τις αγορές, καθώς ανοίγει την πόρτα
σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση ή τουλάχιστον σε ένα κατακερματισμένο
κοινοβούλιο που θα μπορούσε να
δυσκολευτεί να περάσει την οικονομική και δημοσιονομική νομοθεσία.
Η επίπληξη της Ε.Ε. λαμβάνει
χώρα τη στιγμή που η γαλλική
προεκλογική εκστρατεία εισέρχε1€
ται σε μια κρίσιμη στιγμή, με τον
Εθνικό Συναγερμό να αναμένεται
να λάβει το 32,7% των ψήφων, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση
του Bloomberg. Το αριστερό Νέο
Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο περιλαμβάνει Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές,
Πράσινους και την ακροαριστερή
«Ανυπότακτη Γαλλία», αναμένεται
να λάβει 26,3%. Αυτό τοποθετεί το
κόμμα Αναγέννηση του Μακρόν και
τους συμμάχους του στην τρίτη θέση.
Οι δύο ομάδες που είναι σε καλύτερη
θέση να σχηματίσουν κυβέρνηση
μετά τις πρόωρες εκλογές – δηλαδή
το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και ο Εθνικός
Συναγερμός – έχουν σηματοδοτήσει
μια πιο εχθρική προσέγγιση τόσο για
τις δαπάνες όσο και για την αντιμε
τώπιση των Βρυξελλών σε σχέση με
τον Μακρόν.
Μια γενικευμένη διαμάχη θα προκαλέσει ανησυχητικούς παραλλη
λισμούς με την κρίση χρέους της
Ευρωζώνης, όταν το νόμισμα έφτασε
στο χείλος του γκρεμού καθώς οι
επενδυτές πανικοβλήθηκαν από τις
αντιπαραθέσεις μεταξύ των θεσμικών
οργάνων της Ε.Ε. και των υπερχρε
ωμένων κυβερνήσεων.
Έκτοτε, η Ε.Ε. ενίσχυσε την εργαλει
οθήκη της για την καταπολέμηση της
κρίσης, με το ταμείο διάσωσης του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό
τητας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να επισημοποιεί τους όρους
υπό τους οποίους θα μπορούσε να
παρέμβει για να ηρεμήσει τις αγορές με την αγορά ομολόγων. Παρόλα
αυτά, η κεντρική τράπεζα θα ενερ
γοποιούσε τέτοιες αγορές περιουσιακών στοιχείων μόνο για χώρες με
«υγιείς και βιώσιμες δημοσιονομικές
και μακροοικονομικές πολιτικές».
Μιλώντας την παραμονή της απόφα
σης της Ε.Ε., ο διοικητής της Τράπε
ζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά
ντε Γκαλό επανέλαβε την έκκλησή
του να αποφευχθεί η εμβάθυνση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.