Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τιμή 0,70 ευρώ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8728 ΕΤΟΣ: 440
ΣΕΛΙΔΕΣ
“Συλλογάται καλά, όποιος
ελεύθερα συλλογάται"
Ρήγας
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
Ο Χρόνος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αναζητείται απολογισμός
της έως τώρα... Μετάβασης
Τοπικοί και κυβέρνηση να δώσουν στοιχεία της τετραετίας που πέρασε
έτος συμπληρώνονται τέσσερα
χρόνια από την πρώτη παρουσίαση
των σχεδίων για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» της Δυτικής Μακεδο
νίας. Είναι πλέον καιρός να ζητηθεί η παρουσίαση ενός
ενός σοβαρού απολογισμού στην
τοπική κοινωνία, προι
• προκειμένου να αποτυπω
Η μέχρι σήμερα.
θεί με ακρίβεια τι έχει
τι έχει συμβεί μέχρι
διάρκεια αυτών
Ο απολογισμός αυτός δεν πρέπει να πε
ριοριστεί μόνο στις ενέργειες της κυβέρνησης, αλλά να περιλαμβάνει και τις δράσεις
των φορέων της περιοχής μας καθ' όλη τη
αυτών των τεσσάρων ετών. Είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε πώς προχώρησαν
τα αρχικά σχέδια, τι έχει συμβεί με τις μεγάΛες επενδύσεις για τις οποίες πολλές φορές
υπήρξαν διαρροές ότι πλησιάζουν, την πε
ρίφημη Κοιλάδα Υδρογόνου, τις δεσμεύσεις
για «χιλιάδες θέσεις εργασίας», τη στήριξη
στο Πανεπιστήμιο και την επιχειρηματικότητα, την αποτελεσματικότητα των δράσεων και πολλά άλλα.
Συνέχεια στην 11
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Σήμερα στο Χρόνο
Reuters: Η ΠΙΟ
αξιόπιστη πηγή
ενημέρωσης οι
τοπικές εφημερίδες
1 Σελ. 4
Έτοιμη να υποδεχθεί
τους καλοκαιρινούς
της επισκέπτες η
«αυλή των ασμάτων
και των θεαμάτων»
| Σελ. 6
Συγκροτήθηκε η νέα
Εδαφική Επιτροπή
ΔΑΜ Δυτικής
Μακεδονίας
| Σελ. 9
www.xronos-kozanis.gr
Παράλληλοι δρόμοι
απολιγνιτοποίησης
Του Ευστάθιου Χιώτη
| Σελ. 14