Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15144
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
| ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Του. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός Άδειας
EAOTON
ΓΑΡΙΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Hellenic Post
9 772529
029138
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ανεπάρκεια τροφής
αντιμετώπισε το 2023
το 6,5% του πληθυσμού
Το 6,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι το 2023
(εισοδήματα 2022) αντιμετώπισε μέτρια ή
σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,4% του
πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο
σοβαρή ανεπάρκεια τροφής (σύμφωνα με
την παγκόσμια τυπική κλίμακα ανεπάρκειας
τροφής- FIES).
Τα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρ
κεια τροφής τα προηγούμενα έτη ανέρχονταν
σε 6,6% το 2022, σε 6% το 2021, σε 6,1% το
2020 και σε 8% το 2019, ενώ για τη σοβαρή
ανεπάρκεια τροφής την περίοδο 2019- 2022
το ποσοστό ανήλθε στο 1,5%, εκτός του 2020
που ήταν 1,6%.
Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης ότι ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι
έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής
όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού
δήλωσε, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμε
νων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας,
ότι αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα,
έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε
ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά
δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων
πόρων.
Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή
ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα
μέλος του νοικοκυριού δήλωσε, κατά τη
διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν
τη διενέργεια της έρευνας, ότι πέρασε μια
ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης
χρημάτων ή άλλων πόρων.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,4%
τον Φεβρουάριο
στον αριθμό των επισκεπτών
στα μουσεία της χώρας
Αύξηση 22,4% καταγράφηκε τον Φεβρουάριο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα
μουσεία της χώρας, καθώς και αύξηση των
επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 29,7%
και των εισπράξεων κατά 11,1%.
Το α' δίμηνο σημειώθηκε αύξηση, σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά
11,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά
16% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και
κατά 7,9% στις εισπράξεις.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους
αρχαιολογικούς χώρους καταγράφεται τον
Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αύξηση των επισκε
πτών κατά 44,1%, των επισκεπτών ελεύθερης
εισόδου κατά 59,5% και των εισπράξεων κατά
Η αναδιάρθρωση
του Υπερταμείου και το στοίχημα
για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
να δύσκολο «στοίχημα»
για τον εκσυγχρονισμό
των ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ,
ΕΤΑΔ κ.ά.) που εποπτεύονται από
το Υπερταμείο, καλείται τώρα να
«κερδίσει» το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών θέτοντας σε «τροχιά» το σχετικό νομοσχέδιο.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών θα παρουσιάσει
σήμερα στις 13:00 το πλήρες σχέδιο
για την Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, τον εκσυγχρονισμό των
θυγατρικών του και τη σύσταση νέου
Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.
Το νομοσχέδιο, όπως έγραφε το
newmoney αναμένεται να δοθεί
προς διαβούλευση και, σύμφωνα
με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη,
μοντέλο για τις αλλαγές θα είναι η
ΔΕΗ. Οι εν λόγω αλλαγές, αναμένεται να επικεντρωθούν σε δράσεις
για την προσέλκυση στελεχών από
την αγορά με βάση τυπικά και επαγγελματικά προσόντα και χωρίς τις
συνηθισμένες μακρόχρονες διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, θα υπάρξουν οργανωτικές αλλαγές, με στόχο να δημιουρ
γηθούν ξεχωριστές διευθύνσεις για
τα μεγάλα και ώριμα προς εκμετάλλευση ακίνητα και για τις επιμέρους
μικρότερες παραχωρήσεις.
Ενώ, θα αναζητηθούν λύσεις ανά
επιχείρηση ξεχωριστά, ανάλογα με
τη δραστηριότητά της. Δεδομένου
ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα
(π.χ. εποχικό προσωπικό, μετατάξεις, κ.λπ.) από τον «οριζόντιο»
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται
οι διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες,
άλλωστε, συχνά έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο.
Ταυτόχρονα, θα διευρυνθεί ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το Ταμείο
με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα απορροφηθούν από το Υπερταμείο και θα
συγχωνευθούν με αυτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο
νόμου θα αφορά στις εξής ΔΕΚΟ:
-Ο Όμιλος ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές
του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
-Τα ΕΛΤΑ.
-Η ΕΤΑΔ.
-Η εταιρία διαχείρισης των ακινήτων
του ΟΣΕ (ΓΑΙΑΟΣΕ).
-Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (η θυγατρική της
ΕΤΒΑ που διαχειρίζεται τα βιομηχανικά πάρκα).
-Η HELEXPO ΔΕΘ.
-Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς
Αθηνών (ΟΚΑΑ), στον Ρέντη.
-Ο Οργανισμός της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).
-Οι Ελληνικές Αλυκές.
-Η Διώρυγα της Κορίνθου.
Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν
και οι διατάξεις για τη δημιουργία
νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου. Στόχος είναι να ενισχυθούν
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε
κλάδους αιχμής, με έμφαση στις
νέες τεχνολογίες και στις «πράσινες
επενδύσεις».
Το νέο Ταμείο αναμένεται να κινηθεί
σε ανάλογο πλαίσιο με τα Sovereign
Funds άλλων κρατών. Θα ενταχθεί
στο Υπερταμείο, ενώ η αποτίμηση
της εύλογης αξίας θα καθοριστεί από
διεθνή, ανεξάρτητο και εγνωσμένης
αξίας αποτιμητή. Αναμένεται να έχει
μια «δύναμη πυρός» ύψους 1 δισ.
ευρώ (με μόνο μέτοχο το ελληνικό
δημόσιο), η οποία θα προέλθει από
διαθέσιμα κρατικών φορέων, αλλά
και από την εισφορά σε ρευστό από
την απόσχιση της ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ
από το Υπερταμείο, σύμφωνα, τουλάχιστον, με ό,τι έχει γνωστοποιηθεί
έως σήμερα.