Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΓΝΩΜΗ
Ελλείψεις προσωπικού σε
επαγγελματικούς κλάδους
διαπιστώνεται στην Αλεξανδρούπολη
Αυξημένος πάνω από 30% ο μέσος
φόρος για τις δηλώσεις του 2023
Ο τσιμπημένος λογαριασμός της εφορίας είναι
αποτέλεσμα και της εφαρμογής του νέου τεκμαρτού
συστήματος φορολόγησης των ελευθέρων
επαγγελματιών. Την ακύρωσή του ζητά από το ΣτΕ ο
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Ελεύθεροι
επαγγελματίες και δικηγόροι προσφεύγουν στο ΣτΕ
Τι μας διδάσκει ο Έβρος
για τις δασικές πυρκαγιές
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2024
αρ. φύλλου 2018
€0.00
Προσλήψεις 5 ατόμων στην
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
• Με αφορμή τη μακρό
χρονη παρουσία της ορ
γάνωσης στην περιοχή,
το WWF Ελλάς εκπόνη
σε δύο ολοκληρωμένες
μελέτες
• Ευκαιρίες που χάθη
καν και χρόνιες παθογέ
νειες του συστήματος συν
νετέλεσαν σε μία από τις
καταστροφικότερες πυρ
καγιές.
• Ο λεπτομερής σχεδια
σμός και η αλλαγή κουλ
τούρας δασοπυρόσβεσης
είναι επιβεβλημένα.
• Τι προβλέπουν οι κύ
ριοι διαχειριστικοί άξο
νες για την αποκατάσταση
των δασικών οικοσυστη
μάτων, λαμβάνοντας υπό
ψη και τις κοινωνικό-οι
κονομικές παραμέτρους
της περιοχής που επηρε
άστηκαν
MAYOVT SAMAY
ΑΙΤΗΣ
ΠΛΑΤΟΡΡΑΧΗΣ
ΑΣΠΙΣ ΚΑΤΟ ΛΙΜΝΕΣ
ΜΑΚΡΥΛΟΦΟΣ.
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ, ΚΟΥΤΑ
Αίτημα για 41 ανεμογεννήτριες
στην Κοιλάδα του ποταμού Έβρου
Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Γερμανική εταιρεία
υπέβαλλε αίτημα για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην παραποτάμια
περιοχή ανάμεσα σε δύο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και Δέλτα. Πρόκειται για
έναν μεταναστευτικό διάδρομο με διέλευση δεκάδων χιλιάδων πουλιών.
αναφέρουν οι επιστήμονες
Προβληματίζει τον
Περιφερειάρχη ΑΜΘ
η διάβρωση των
ακτών
Να συσταθεί άμεσα
Παρατηρητήριο Ακτών ζήτησε
ο Χριστόδουλος Τοψίδης
Συναυλία – αφιέρωμα
στον Χρόνη Αηδονίδη
την Παρασκευή στην
Αλεξανδρούπολη
Εκδήλωση στον δάσκαλο
της παράδοσης από το
Αρχείο Μουσικολαογραφικής
Παράδοσης το Μουσικό
Σχολείο και τον Δήμο
«Η κυβέρνηση έχει
εγκαταλείψει αβοήθητους τους
ελαιοπαραγωγούς στον Έβρο»
Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Ξάνθης της Νέας Αριστεράς Χουσείν
Ζεμπέκ. 10 μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι ελαιοπαραγωγοί έχουν
λάβα μόνο μια μικρή προκαταβολή για τις αποζημιώσεις
▸ 5