Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.750
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
...................
Στο όριο της ερημοποίησης
η Κρήτη
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Στο όριο της ερημοποίησης βρίσκεται
η Κρήτη, μια απειλή που προέρχεται από
την κλιματική αλλαγή και από την έντονη
δραστηριότητα και επέμβαση του ανθρώ
που στο περιβάλλον, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, όπως μείωση της παραγωγι
κότητας του εδάφους, απώλεια της βιοποικιλότητας και έλλειψη σε τροφή και νερό.
Η 17η Ιουνίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως η παγκό
σμια ημέρα Ερημοποίησης, που στάθη
κε αφορμή για τη διοργάνωση εκδήλωσης
μνήμης προς τιμήν της Ρεθεμνιώτισσας
Ελένης Καπετανάκη-Μπριασούλη. Σελ. 5
«Χρειαζόμαστε ελεύθερους δρόμους για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στην παλιά πόλη»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΑ «Ρ.Ν.»
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συμβάντος που θα έχει επίκεντρο το ιστορι
κό κέντρο.
Η απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στην παλιά πόλη
του Ρεθύμνου προϋποθέτει και απαιτεί
περισσότερους δρόμους «ελεύθερους»
από τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και
άλλα αντικείμενα, ώστε εγκαίρως να μπο
ρεί να επέμβει η δύναμη της Π.Υ. σε κάθε
Αυτό επεσήμανε μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο
διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ρεθύμνου, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου.
Σελ. 3
CEVITA RI
564 εκ. ευρώ
για έργα
περιβάλλοντος,
ανάπτυξης
και δράσεις
κοινωνικής
συνοχής
στην Κρήτη
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΡΗΤΗ 2021-2027»
3 ΣΕΛ.
Ξεκινούν οι μελέτες
για την επέκταση
του περιφερειακού
δρόμου και την
κατασκευή κόμβου
στο Βοθρό
ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
«ΒΡΑΧΝΑΣ» Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού,
υψηλές παραμένουν οι τιμές στα τρόφιμα
Οι υψηλές τιμές και οι ανατιμήσεις
σε όλα τα προϊόντα και κυρίως στα
τρόφιμα εξακολουθούν να αποτελούν
το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελλη
νικά νοικοκυριά, ειδικά όταν οι όποιες
αυξήσεις, που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, είναι αναντίστοιχες με
τους χαμηλούς μισθούς.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των
τροφίμων έχουν ακριβύνει κατά τουλάχι
στον 30% από τις αρχές της πληθωριστι
κής κρίσης με αποτέλεσμα το μεγαλύτε
ρο μέρος του περιορισμένου εισοδήματος των Ελλήνων να αφορά στην κάλυψη
αυτών των αναγκών.
Με βάση τα στοιχεία του Απριλίου της
Eurostat, ο δείκτης των τροφίμων έχει
εκτοξευτεί στις 132 μονάδες, ανεβάζο
ντας το ποσοστό της ανατίμησης στο
30%, σε σχέση με τρία χρόνια πριν.
Παράλληλα όμως σε επίπεδα χαμηλότερα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώ
νης για πρώτη φορά από τον περασμέ
νο Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε ο εναρ
μονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Μάλιστα η Ελλάδα
αποτελεί τη μοναδική χώρα - μέλος της
Ευρωζώνης στην οποία παρατηρείται
μείωση του δείκτη - δηλαδή όχι απλώς
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των
τιμών - σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση δηλαδή με τον Απρίλιο του 2024. Ο αρνητικός ενεργειακός πληθωρισμός, το τρίμηνο μπλόκο στις προσφορές που περιόρισε σημαντικά τις ανατιμήσεις, αλλά
και το γεγονός ότι το ορθόδοξο Πάσχα
φέτος ήταν τον Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι ίσχυαν προσφορές σε διάφορα
είδη, θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες
τόσο για την αποκλιμάκωση του δείκτη
τιμών καταναλωτή τον Μάιο όσο και για
την απόκλιση από τον αντίστοιχο δείκτη
στην Ευρωζώνη.
Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικά είναι τα
αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2023 από πλευράς της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα
με τα οποία το 6,5% του πληθυσμού της
Ελλάδας δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέσ
τρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ
το 1,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής (σύμφωνα με την παγκόσμια τυπική
κλίμακα ανεπάρκειας τροφής - FIES).
Τα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή
ανεπάρκεια τροφής κατά τα προηγούμε
να έτη ήταν 6,6% το 2022, 6,0% το 2021,
6,1% το 2020 και 8,0% το 2019, ενώ για τη
σοβαρή ανεπάρκεια τροφής την περίοδο
2019-2022 το ποσοστό ανήλθε στο 1,5%,
εκτός του έτους 2020 που ήταν 1,6%.
Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν
τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού
δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12
προηγούμενων μηνών πριν τη διενέρ
γεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από
όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε
χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε,
πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων
πόρων.
Αντίστοιχα το νοικοκυριό θεωρείται ότι
έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν
τουλάχιστον ένα μέλος του VOIKOKUριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των
12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέρ
γεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη
ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.
Γνωριμία με την
ακριτική Κάλυμνο:
Ομιλία - προβολή
στη Σπηλαιολογική
Εταιρεία
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΣΕΛ.
Δημήτρης Αετουδάκης:
Από τους κορυφαίους
των Κρητικών Γραμμάτων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
Στα τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ,
παρακολουθώ με δέος το πνευματικό
έργο του Δημήτρη Αετουδάκη, ενός από
τις εμβληματικές μορφές των Κρητικών
Γραμμάτων.
Και ειλικρινά λυπάμαι που όσο περνά ο
καιρός, ελάχιστα πια τον αναφέρουμε.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
ζει στην Αθήνα και τυγχάνει της στοργής
και φροντίδας του ζεύγους Μαριδάκη με
τον οποίο τον συνδέ
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
ει μακρόχρονη ειλι
κρινής φιλία και συ
νεργασία.
seaside wine restaurant
ΑΕΤΟΥ ΔΑΝΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΡΗΣ
στο Ρέθυ
1931. Τί
μνάσιο
και στη
δασε πο
μες στη
τάτη Σ
Επιστη
νομικέ
Εμπορ
λογοτ
ποίησ
6 ΣΕΛ.
karnagio
Σας περιμένουμε να απολαύσετε
το φαγητό και το ποτό σας
με θέα το απέραντο γαλάζιο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
28310 24404 Ακρωτηρίου 11
6979 115533 Κουμπές Ρεθύμνου
Η περίπτωση των Κυρίμηδων
ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
Η πρώτη μνεία περί κρυπτοχριστιανών τοποθετείται στο έτος 1338, όταν,
μετά την άλωση της Νίκαιας της Βιθυνί
ας από τον σουλτάνο Ορχάν, χριστιανοί
της περιοχής ζήτησαν από τον Οικουμε
νικό Πατριάρχη να τους υποδείξει τι στάση να κρατήσουν στο εξής αναφορικά
με το θρήσκευμά τους.
Αντίστοιχο φαινόμενο εκδηλώθηκε και
στην Κρήτη όταν, αμέσως μετά την κατάκτηση του νησιού, χριστιανοί ζήτησαν
τη γνώμη του Οικουμενικού Πατριάρχη
αναφορικά με το αν μπορεί να τους επιτραπεί να μεταστραφούν επιφανειακά,
να βαπτισθούν δηλαδή μουσουλμάνοι
αλλά κρυφά να παραμείνουν χριστιανοί.
Ο Πατριάρχης, φοβούμενος ότι έτσι όλοι
θα ασπάζονταν το Ισλάμ, απάντησε με
το απόσπασμα του Ευαγγελίου: «Όστις
Δωρεάν εξετάσεις
προληπτικής
ιατρικής για 1.173
παιδιά της Κρήτης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
4 ΣΕΛ.
9 ΣΕΛ.
• Γυψοσανίδες
• Ψευδοροφές
• Χωρίσματα
δε με αρνηθή ενώπιον των ανθρώπων,
και ο υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθή
αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού».
(Λ.12:9).
Στη συνέχεια, οι Κρητικοί ζήτησαν τη
γνώμη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νε
κτάριου Πελοπίδα, που ήταν Κρητικός, ο
οποίος και συναίνεσε στην επιφανειακή
θρησκευτική μεταστροφή.
Κρυπτοχριστιανοί, έτσι, υπήρξαν πολλοί στην Κρήτη, αποκαλούμενοι και «λινοβάμβακοι», οι ισχυρότεροι των οποί
ων είχαν ιδιωτικά παρεκκλήσια στα σπίτ
τια τους. Όταν μάλιστα κάποιος πέθαινε,
καλούνταν ορθόδοξος ιερέας να ψάλει
πριν ο νεκρός αποτεθεί σε μουσουλμα
νικό κοιμητήριο.
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
. Fermacell
• Διαμορφώσεις χώρων
Ειδικές διακοσμήσεις
• Κρυφοί φωτισμοί. Κατασκευές
• Aquapanels
• Μονώσεις
Ψυχαράκης
Χρήστος & Γιώργος
e-mail: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Μιχάλης Ανδριανάκης
  “Έφυγε” σήμερα από τη ζωή, ο γνωστός αρχαιολόγος, επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων, Μιχάλης Ανδριανάκης, σε ηλικία 74 ετών. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου Χανίων, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Κυριακή 21 Ιουλίου. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης με καταγωγή από τον Αποκόρωνα Χανίων... Source
 • Στη Βουλή η επικύρωση της σύμβασης για το λιμάνι του Ηρακλείου – Ποιές οι υποχρεώσεις του νέου επενδυτή
  Αέρα στα πανιά του αποκτά μέσω Grimaldi ο Λιμένας Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το λιμάνι αλλάζει σελίδα με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον ιταλικό Όμιλο. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του νέου επενδυτή αλλά και του δημοσίου, που θα τονώσουν την λειτουργική δραστηριότητα του λιμένα, περιγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού του Ηρακλείου στον ιταλικό όμιλο Grimaldi . Source
 • Τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς στο δήμο Βιάννου
  Tρία άτομα συνελήφθησαν χτες το πρωί στο Ηράκλειο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα αυ, οτόμου ι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της απειλής . Ειδικότερα, χθες (20.07.2024) μεταμεσονύκτιες ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή του Δήμου... Source
 • Υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία του Πλακιά
  Υψηλές πληρότητες καταγράφονται αυτή την περίοδο στην τουριστική περιοχή του Πλακιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Ξενοδόχων Κώστα Βαρδάκη. Παρότι η χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς όπως είπε το τελευταίο διάστημα η κίνηση είναι αυξημένη με επισκέπτες κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία και την Αυστρία και την Αγγλία. Φέτος όπως είπε καταγράφονται αφίξεις στην περιοχή και από χώρες... Source
 • Μαρία Παπαδάκη – Χουρδάκη: Ο καλός άγγελος της οικογένειας
  «Μέσα στην οικογενειακή ομάδα βρίσκουμε τις ρίζες του νέου ανθρώπου, τις ποτίζουμε με λαχτάρα, με την επιστήμη, με ευθύνη και θωρακίζουμε το αυριανό …ενήλικο άτομο με ψυχική υγεία, με δύναμη για ν’ αντιμετωπίσει θαρρετά τις δυσκολίες της ζωής με τις αναγκαίες θετικές επιλογές του». Ήταν μια σημαντική γυναίκα η Μαρία Χουρδάκη, που ο ερευνητής δεν ξέρει από ποιο σημείο ν’ αναδείξει την προσωπικότητά... Source