Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Αλλαγή
σκυτάλης στο
ΥΜΑΘ: Στάθης
Κωνσταντινίδης:
1800 σημαντικά
έργα σε όλη τη
Βόρεια Ελλάδα

σελ ~ 24

Εξιτήριο από
τη ΜΕΘ του
Μαμάτσειου για
την 60χρονη με
καρδιοαναπνευστική ανακοπή

Το Βόιο μπορεί,
η Εορδαία όχι;

τιμή 0,50 €

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8217

Αρ. φύλλου

Σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
και στην Κοζάνη από Τετάρτη
σελ - 5

σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

ΑΠΕ: Πρόβλημα
που οι τοπικές
κοινωνίες
καθυστερούν
να πάρουν τα
ανταποδοτικά
οφέλη

σελ ~ 7

Κοζάνη: Γουλιανός
50 κιλών στα
δίχτυα ψαράδων
στη λίμνη
Πολυφύτου

σελ ~ 5

Μάριος Θεμιστοκλέους:
Αυξάνουμε το επιδομα
για τους μετακινούμενους
γιατρούς από τα 1.800
στα 2.100 ευρώ
- Αύξηση επιδόματος
σε ειδικότητες

σελ ~ 5

σελ ~ 2

Ο Χάρης Γκοβεδάρος για τη
διεκδίκηση ανταποδοτικών
τελών συντήρησης του
δικτύου από τη διέλευση
υπερμεγεθών οχημάτων
από υφισταμένους
και νέους ΑΣΠΗΕ