Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο • Αρ. Φύλλου 12676 Τιμή 0,60 ευρώ - Τρίτη 18 Ιουνίου 2024
ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΜΑΖΙΚΗ Η ΕΞΟΔΟΣ
ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τέλος του μήνα οι βαθμολογίες
σελ. 6
των Πανελλαδικών
ετικά είναι τα μην
νύματα για τον
Τουρισμό το φετι
νό καλοκαίρι.
Για το τριήμερο του Αγίο
ου Πνεύματος, που ουσια
στικά είναι η πρώτη αργία
του Καλοκαιριού, φαίνεται
ότι θα είναι μαζική η έξοδος
των εκδρομέων,
Οι κρατήσεις σε διάφο
ρους τουριστικούς προορισ
σμούς για το τριήμερο 22,
23 και 24 Ιουνίου φτάνουν
ακόμη και το 90%.
Τις επόμενες ημέρες οι
πληρότητες αναμένεται να
φτάσουν ακόμη και το
100%, παρά το γεγονός ότι
την Δευτέρα του Αγίου
Πνεύματος έχουν αργία μόν
να συγκεκριμένοι τομείς της
εργασίας, οπότε δεν έχουν
τη δυνατότητα να αποδρά
σουν όλοι για τρεις ημέρες.
συνέχεια στη σελ. 7
Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε
στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών
Δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Επισκέψεις του στα κρίσι
μα Υπουργεία και κυρίως σε
εκείνα που έγιναν αλλαγές
των Υπουργών ξεκινάει άμε
σα ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.
Στόχος είναι να σταλεί
μήνυμα συνολικής επανεκτ
κίνησης. συνέχεια στη σελ. 6
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Γράφει ο
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ (Α΄)
Μιχαήλ Γ. Λουκάς
1. Ο πόλεμος Ουκρανία
ας - Ρωσίας συνεχίζεται
όχι αμείωτος αλλά καθη
μερινά εντεινόμενος. Οι
εμπόλεμοι διεκδικούν οι
ρισμένες αμφισβητούμεν
νες ανατολικές περιοχές
της Ουκρανίας. Ας ση
μειωθεί ότι η Ουκρανία ήτον ένα από τα ιδρυτικά
μέλη της π. Σοβιετικής Εν
νωσης. Για το ιστορικό
αυτής της διένεξης έχω
εκτενώς αναφερθεί σε
δύο συνεχόμενα άρθρα
μου στην ΤΦ στις 7 και
8/3/2022, η οποία όμως
ουδέποτε οδήγησε σε
πολεμική σύρραξη. Η α
νόσος του φιλοδυτικού
Ζελένσκι στην εξουσία εν
δωσε την πρόφαση στην
Ρωσία να εισβάλλει στην
Ουκρανία, ενέργεια αντί
θετη προς κάθε έννοια
του διεθνούς δικαίου. Ο
Ζελένσκι με την ενθάρρυνση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ
πολογίζει σε νίκη της ου
κρανίας, πράγμα κατά τη
γνώμη μου ανέφικτο, ότ
τον έχει να αντιμετωπίσει
μια παγκόσμια υπερδύ
ναμη όχι μόνο για την υ
περοπλία της αλλά και
για το γόητρό της. Κάθε
ημέρα σκοτώνονται δε
κάδες νέοι Ουκρανοί και
Ρώσοι, θύματα ενός που
Λέμου που αποφάσισαν
τα στρατιωτικά επιτελεία.
Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεω
ρούν ότι θα εξουθενώ
σουν στρατιωτικά τη Ρω
σία, χρησιμοποιώντας βέ
βαια για τον σκοπό τους
τον ουκρανικό στρατό.
Ταυτόχρονα δισεκατομ
μύρια δολ. δαπανώνται
εκατέρωθεν για πολεμικό
υλικό που συνεχώς εκ
συγχρονίζεται σε βαθμό
επικίνδυνο.
συνέχεια στη σελ. 6
Όχι άλλα ινστιτούτα...
Επίθεση στο άλλοτε "alter ego του
Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος
Πολάκης, μέσω ανάρτησής του στο
διαδίκτυο, με αφορμή τη σύσταση του
Ινστιτούτου
Τσίπρα.
Αλέξη
συνέχεια στη σελ. 8