Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
- ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΕΣΤΙΑ
Τρίτη
18 Ιουνίου 2024
Λεοντίου μάρτ. Υπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου τῶν μαρτ.
Σελήνη 12 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.02' - Δύσις ἡλίου 8.50
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία μέ ἀνέμους βόρειους ἕως 6 μπωφόρ. Θερμ. ἕως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές, μέ ἀνέμους ἕως 4 μποφόρ. Θερμ. ἕως 33β.
Αριθμ. φύλ. 42878
Ετος 148ον
Τιμή 1,5 €
Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ή φορολόγησις
τῶν ἐλεύθερων επαγγελματιῶν
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως που κατέθεσαν χθές στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας,
με βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ενώσεις
Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός έλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο και δεν περιορίζεται στο ετήσιο εισόδημα
ΕΝΙΑΙΟ δικαστικό μέτωπο κατά
τῆς τεκμαρτῆς φορολογήσεώς τους
συγκροτοῦν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, θέτοντας μέ τίς αἰτήσεις
ἀκυρώσεως στο Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρατείας ζήτημα ἀντισυνταγ
ματικότητος καί παραβιάσεως θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, ὅπως ἡ ἰσότης τῶν πολιτῶν ἐνώπιον τῶν δημόσιων βαρῶν, ἡ ἀναλογικότης καί ἡ
παροχή πλήρους καί ἀποτελεσματικῆς δικαστικῆς προστασίας, καθ'
ὅτι ἀντιμετωπίζει τούς ἐλεύθερους
ἐπαγγελματίες ὡς μισθωτούς, ἐνῷ
πρόκειται περί διαφορετικῶν και
τηγοριῶν φορολογουμένων, ὅπως,
ἄλλως τε, καί τό ἴδιο τό ΣτΕ ἔχει
κρίνει. Ἐπίσης, ἡ ἀμφισβήτησις
τοῦ τεκμηρίου, μέσῳ τῆς προβλε
πομένης διαδικασίας ὑποβολῆς σέ
φορολογικό ἔλεγχο, καθιστᾶ τό
τεκμήριο ἐπί τῆς οὐσίας ἀμάχητο,
καί ἀλλοιώνεται ἡ ἔννοια, ἡ λογική
καί ἡ φύσις τοῦ φορολογικοῦ ἐλέγχου. Στο ΣτΕ κατέθεσαν ὁμαδικές
αἰτήσεις ἀκυρώσεως οἱ 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι τῆς Ἑλλάδος καί 15
σωματεῖα, ἑνώσεις καί ἐλεύθεροι
ἐπαγγελματίες.
Συμφώνως πρός τήν γνωμοδότηση τοῦ τέως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καθηγητοῦ κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, στήν ὁποία ἐστηΣτοῦ κουφοῦ τήν πόρτα:
«Οπισθοδρόμηση»
θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης
τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη
γιά ἐπιστροφή στις ρίζες
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ
Κυβέρνησις τό μήνυμα
τοῦ κ. Ἀποστόλου Κα
κλαμάνη σέ ἄρθρο του
στην «Εστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στην
πατριωτική δεξιά. Ὁ κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παῦλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τήν παρότρυνση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ ὡς ἐπιστροφή στο παρελθόν,
πισωγύρισμα πού δέν πρόκειται να συσπει
ρώσει τήν παράταξη. Προσπαθῶντας να
ἑρμηνεύσει τό μήνυμα τῶν εὐρωεκλογῶν, ὁ
κ. Μαρινάκης εἶπε ὅτι οἱ ψηφοφόροι ἔστει
λαν τό μήνυμα «τρέξτε πιο γρήγορα» καί ὄχι
Συνέχεια στην σελ. 3
Τά πρῶτα
μόνιμα ὁδοστρώματα
στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
- ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
Ο ΑΦΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
ρίχθη ἡ αἴτησις ἀκυρώσεως ἀπό τήν
Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέ
ρων Επαγγελματιῶν καί Επιστημόνων στο ΣτΕ, γιά τήν ἀντισινταγματικότητα τοῦ φορολογικοῦ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣ
ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Δ' ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ,
νόμου «ἡ σημασία τῆς ἀνάδειξης
τῆς “σύνθετης” ἀντισυνταγματικότητας τοῦ κατ' οὐσίαν ἀμάχητου
φορολογικοῦ τεκμηρίου, πού θεσπίζουν οἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων
15 ἐπ. τοῦ ν. 5073/2023, ἔγκειται
ὄχι μόνο στό ἐμφανές νομικό ἐνδιαφέρον της ἀλλά κατ' ἐξοχήν στο
ὅτι ἀποκαλύπτει καί μιά καίρια θε
σμική και πολιτική παθογένεια τῆς
κρατικῆς μηχανῆς, τοὐλάχιστον
κατά τό μέρος της ἐκεῖνο τό ὁποῖο
ἀφορᾶ τήν, κρισιμότατη γιά τό κοινωνικό σύνολο καί γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ Κράτους, ἐν γένει
δημοσιονομική ὀργάνωση καί που
λιτική. Τοῦτο ὀφείλεται καί στό
ὅτι ἡ τακτική υἱοθέτησης ἀμάχητων φορολογικῶν τεκμηρίων ὄχι
μόνο δέν εἶναι νέα, ἀλλ' ἀνατρέχει
στο απώτερο παρελθόν, και μάλιστα παγιούμενη καί ἐντεινόμενη,
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»
Ὁ κ. Στουρνάρας, το σύμπτωμα καί τό πρόβλημα
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ χθές ὁ Διοικητής της Τραπέζης της
Ἑλλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, παραπονούμενος.
«Δέν εἶπα ποτέ να μεταναστεύσουν οἱ ἐλεύθεροι
ἐπαγγελματίες, εἶπα να μεταναστεύσω μέ αὐτά πού
ἀκούω, ὅτι ἀδικήθηκαν! Φαντάζομαι πώς ἀπέδωσες
τήν συγκεκριμένη ἀποστροφή τῆς συνομιλίας μου
μέ τόν Αλέξη Παπαχελά ἐκ παραδρομής.» Ἡ ἀλή
θεια εἶναι ὅτι δέν ἔγινε ἐκ παραδρομής. Παρακολουθοῦσα τό δελτίο εἰδήσεων τοῦ «Σκάι» το βράδυ
τῆς περασμένης Παρασκευῆς, ἡ ἀκοή μου εἶναι γενικῶς καλή καί ἡ φράση τοῦ Διοικητή, μετά από μία
προηγούμενη πού τά «ἔψελνε» στούς ἐλευθέρους
ἐπαγγελματίες πού θεωροῦν ὅτι ἀδικήθηκαν, ἀκούστηκε ως «μεταναστεύσουν».
Τό ρῆμα ἀκολουθοῦσε τό ὑποκείμενο. Ἀπό τό
ἠχητικό πού μοῦ ἔστειλε ὁ κύριος Διοικητής φαίνεται νά χρησιμοποιεῖ τελικῶς τό ρῆμα σέ πρῶτο ένιχικό ἐπίδομα ανεργίας ὁ κύριος Πατέλης, ἡ ὁποία
ξεπερνά κατά πολύ το στιγμιαῖο λάθος τοῦ «μεταναστεύω» ἤ «μεταναστεύουν».
Ρώτησα τόν κύριο Διοικητή ἄν εἶπε τήν φράση
«σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες!», πού ἐπίσης ἄκουσα στό βίντεο τοῦ
«Σκάι». Δέν μοῦ ἀπάντησε ἀρχικῶς. Στό ηχητικό
πού μοῦ ἔστειλε εἶχε ἀφαιρεθεῖ τό συγκεκριμένο
ἀπόσπασμα μέ τήν φράση «Σιγά τόν φόρο!». Βεβαί
εἶναι εὔκολο στον κύριο Διοικητή νά μιλᾶ ἔτσι
γιά ἀνθρώπους τοῦ μόχθου, καθώς ὁ ἴδιος κατά τήν
πολυετή καρριέρα του δεν χρειάστηκε ποτέ νά κόψει ἐπιταγή ἤ νά ἀποδώσει ΦΠΑ καί νά πληρώσει μια
σθοδοσία, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀποφασίζει το κράτος γιά λογαριασμό του.
του του ΣΕΒ ΙΟΒΕ, Υπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ
Οὔτε ἀπαιτήθηκε ποτέ να πληρώσει προκατακό, καί γιά τήν οἰκονομία της συζήτησης τό ἀποδέ- βολή φόρου. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, Διοιχομαι. Ἀλλά, ὅπως ἐξήγησα στον κύριο Στουρνάρα, κητής στην κρατική Εμπορική πρίν ἀπό τήν πώλητόσο ἡ δική του παρέμβαση ὅσο καί τοῦ οἰκονομική της στούς Γάλλους, Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούκοῦ συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη στο συγκεκριμένο συνέδριο διαπνέονταν από
μιά ὁλοκληρωμένη ἐπιθετική λογική ἐναντίον συγκεκριμένων κοινωνικῶν ὁμάδων –κατά των έλευθέρων ἐπαγγελματιῶν ὁ Διοικητής, κατά τῶν ἐργαζομένων στον τουρισμό που εισπράττουν ἕνα ἐποΠαπαδήμου καί τοῦ Σαμαρά, διοικητής τῆς Τραπέ
ζης τῆς Ἑλλάδος, διακεκριμένος ἀκαδημαϊκός μέν,
καμμία σχέση μέ τήν ἀγορά δέ. Αν δέν ἔχουμε ζή
σει οὔτε μία φορά στην ζωή μας τίς ἀγωνίες ἑνός
Συνέχεια στην σελ. 3
παρά τίς ἐπανειλημμένες “προειδο
ποιήσεις” ἰδίως τῆς νομολογίας τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.»
Μάλιστα, ὅπως ἐξηγεῖ, ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία «ἀδυνατῶντας -ἤ
καί παραλείποντας, λόγῳ “μικρόψυχου” ὑπολογισμοῦ τοῦ κακῶς
νοούμενου “πολιτικοῦ κόστους
να θέσει τις βάσεις σύγχρονων καί
ἀποτελεσματικῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν, μέ τό ἀπαραίτητο σέ ἀριθ
μό και καταξιωμένο σ' ἐκπαίδευση καί τεχνοκρατική πεῖρα προσωπικό, ἡ Ἐκτελεστική Εξουσία,
μέ “θεραπαινίδα” πραγμάτωσης
Συνέχεια στην σελ. 2
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καρφιά Ανδρουλάκη κατά
α διεφθαρμένων δελφίνων
- Κασσελάκης ἕτοιμος
γιά ρήξη μέ τόν Τσίπρα
Την Κυριακή 23/06 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής
με μία υπερπροσφορά!
BEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η θήκη και τα
25 CD, μαζί!
(σελ. 3)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Στον Σάιμον Λέ Μπόν, τραγουδιστή τῶν Duran
Duran, ἀπενεμήθη παράσημο του Τάγματος τῆς
Βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, στο πλαίσιο τοῦ ἑορ
τασμοῦ τῶν γενεθλίων τοῦ Βασιλέως Καρόλου το
2024, κερδίζοντας την αναγνώριση γιά τήν συνεισφορά του στην μουσική καί τήν φιλανθρωπία. Ἡ
ἀνακοίνωσις τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Λέ Μπόν ἔγινε τό
περασμένο Σάββατο, καί ὁ ἀρχηγός τῶν Duran
Duran τήν χαρακτήρισε «απίστευτη καί ἐντελῶς
ἀπροσδόκητη τιμή». «Είναι σωστό πού ἡ διάκριση
ἀπονέμεται ὄχι μόνο γιά τόν ρόλο μου στη μουσι
κή, ἀλλά καί γιά τό ἔργο μέ τό ὁποῖο εἶχα την τύχη
νὰ ἀσχοληθῶ ἐκτός τοῦ συγκροτήματος για μερικούς ἀπό τούς λόγους στούς ὁποίους πιστεύω» συν
νέχισε ὁ τραγουδιστής.
«Ἡ Ἀμερικανίς ήθοποιός και σκηνοθέτης Αντζελίνα
Τζολί κέρδισε το πρώτο της βραβείο Tony ὡς παραγωγός τοῦ μιούζικαλ «The Outsiders», τό ὁποῖο
ἦταν ὑποψήφιο σε 12 κατηγορίες. Ἡ ἠθοποιός παρ
ρέλαβε τό βραβεῖο μαζί μέ τήν 15χρονη κόρη της
Βίβιεν, τήν ὁποία εὐχαρίστησε πού τήν βοήθησε να
κερδίσει τό Tony. Η κόρη της συνέβαλλε ἐπίσης ὡς
βοηθός παραγωγού γιά τήν ἐπιτυχημένη παραγωγή του Μπρόντγουαίυν μαζί μέ τήν μητέρα της.
Από το 2020
δέν ἐφαρμόζει
ἡ Τουρκία
τήν συμφωνία για
τούς μετανάστες!
Λεπτομέρειες
στην σελ. 5
Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς ΕΕ
στην Τουρκία, πρέσβυς Νικολάους Μέγερ Λάντρουτ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τό ἀνάκτορο Τατοΐου ἀκόμη
δέν ἀποκατεστάθη, μισόν αἰῶνα
μετά τήν ἐκδίωξη τῶν βασιλέων
Λεπτομέρειες
στην σελ. 7
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος...
Ὡραῖοι είμαστε, οι Έλληνες. Ασχολούμεθα μέ ότι
δήποτε άλλο, ἐκτός ἀπό
όσα συμβαίνουν γύρω μας,
στην γειτονιά μας, καί δέν
τα παίρνουμε χαμπάρι. Βλέ
πεις ἐκεῖνα τά ἔρμα τα δελτία
εἰδήσεων στα κανάλια, πού
ἀσχολοῦνται μέ τό τί νούμε
ρο βρακί φορᾶ ἡ τάδε τηλε
στάρ, μέ τά δικαιώματα τῶν
διαφόρων εὐαίσθητων κοινωνικῶν ὁμάδων (τρομάρα
μας), μέ τό ἄν θά γίνει καί
ποῦ ἡ ἐφετινή «δραντζ γουήκ» (ναί, ὑπάρχει καί αυτό,
γιά τά δικαιώματα τῆς
γνωστῆς κοινότητας) και
δέν βλέπουμε, οἱ ἔρμοι, πέρα
ἀπό τήν μύτη μας!
Εἶχα μείνει μέ τό στόμα
ἀνοιχτό, παρακολουθῶντας
στην ΕΡΤ3 ένα ντοκυμανταίρ
γιά τήν σημερινή Αἴγυπτο.
Ναί, ἐκείνη τήν χώρα τῆς
Βορείου Ἀφρικῆς, πού ἐμεῖς
τήν βλέπουμε μόνο όταν
μᾶς δείχνουν τίς πυραμίδες
ἢ ὅταν ἀναπολούμε την χαμένη ἑλληνική κοινότητα τῆς
Ἀλεξάνδρειας. Έβλεπα ότι ἡ
Αἴγυπτος, τήν ὁποία προσπαθεῖ νά «κουλαντρίσει» ὁ
Ερντογάν καί νά τήν φέρει
στα νερά του, ἔχει σήμερα
ἑκατό καί πλέον εκατομμύ
ρια κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποί
ων τό 60% εἶναι ἡλικίας κάτ
τω τῶν εἴκοσι ἐτῶν.
Συνέχεια στην σελ. 4
LEGENDAL
Το περίφημο μυθιστόρημα
Μαζί «1984»
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ
σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση
Οἱ ἐγγενῶς
ἀντιαναπτυξιακοί
καί ἀντισυνταγματικοί
«ἀνασχηματισμοί»
τοῦ Νικήτα Χιωτίνη
ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ έπανειλημμένως ἐπισημάνει, ἔχει στην πράξη καταστρατηγηθεῖ τό Σύνταγμα τῆς χώρας. Προβλέπει ρητῶς διάκριση τῶν ἐξουσιῶν
σέ τρεῖς καί ἄρα διακριτές- πολιτικές ἐξουσίες, τήν Νομοθετική, πού
εἶναι ἡ Βουλή, τήν Ἐκτελεστική, πού
εἶναι τά Υπουργεῖα καί οἱ ἐλεγχόμενοι ἀπό αὐτά δημόσιοι Οργανισμοί
καί ἡ Δικαστική, πού εἶναι τά δικαστήρια. Ὅμως τοῦτο δέν ἐφαρμόζεται. Οἱ
ὑπουργοί, οἱ ἐπί κεφαλῆς δηλαδή τῶν
Συνέχεια στην σελ. 3