Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με νέα διόπτρα οι raters για τις τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
Έτος 1006 • Β' περίοδος
Αρ. φύλλου 28.421
Τιμή: 1,30€
* Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
naftemporiki.gr
European
Newspaper
Award
NEWSPAPER
OF THE YEAR
* Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ
SOCIETY
Η Αλεξάνδρα Νάστ
σου, προϊσταμένη της
Υπηρεσίας Ανάπτυξης
Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ) του υπ. Ανά
πτυξης, γράφει για τις
προκλήσεις στην ψηφι
οποίηση συνοδών εγγράφων εμπορευμά
των. - 6
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΟΣΕ. Την υποστήριξη
του ριζικού μετασχηματισμού του ελληνι
κού σιδηροδρόμου με
τη δημιουργία του νέο
ου ΟΣΕ, «Σιδηρόδρομοι
Ελλάδας», αναλαμβάνει
επιτροπή που συγκρο
τήθηκε στο υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών. » 23
Πυρηνική ενέργεια.
Στα... ουράνια εκτινάχθηκε η τιμή του ουρα
νίου. - 21
Ορόσημο το 2030
για εναλλακτικά καύσιμα - 15
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Δυναμική είσοδος της Παγκρήτιας
στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση - 16-17
ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
Με νέα διόπτρα
Οι raters για τις τράπεζες
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ διαφορετική αντιμετ
τώπιση επιφυλάσσουν οι οίκοι αξιολόγησης, έναντι του πρόσφατου παρελθόντος, στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Στόχος, η διασφάλιση ότι οι αξιολογή
σεις θα καταστούν αυστηρότερες, και
θώς και περισσότερο εστιασμένες στα
πραγματικά προβλήματα του κλάδου,
αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Ειδικότε
ρα, η προσοχή των οίκων αξιολόγησης
επικεντρώνεται: 1. Στο πώς οι τράπε
ζες διαμορφώνουν τα κεφάλαιά τους
και το αν αυτά είναι συνδεδεμένα με
διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδό
τησης. 2. Στο πόσο διαφοροποιούνται
οι πηγές κερδοφορίας των τραπεζών.
3. Στη δυνατότητα διανομής μερίσμα
τος και επιστροφής κεφαλαίου. 4. Στην
πορεία εφαρμογής του αναβαλλόμενου
φόρου. 5. Στα κόκκινα δάνεια, παλαιά
και νέα. 6. Στις νέες πηγές εσόδων. 3
Τι θα σημάνουν για τις ελληνικές
τράπεζες τα νέα κριτήρια
Πλέον οι οίκοι αξιολόγησης
δεν αντιμετωπίζουν
ενιαία τις τράπεζες, αλλά
ανά μονάδα
Σπύρος Θεοδωρόπουλος
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΒ
Ιουλία Τσέτη
Ώρα μηδέν για νέο πρόεδρο 7
Ουκρανία. Μια μεγάλη σκιά απλώνεται πάνω από την προσπάθεια
του Ουκρανού προέ
δρου να εξασφαλίσει
την υποστήριξη βασικών χωρών του παγκόσμιου Νότου στον
πόλεμο κατά της Ρωσίας, στη διήμερη σύ
νοδο κορυφής για την
Ουκρανία στην Ελβε
τία. 26
9 772529 | 029114 Π
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Τα deals α' και β'...
ημιχρόνου 2024
για τρόφιμα - Ποτά - 10,23
ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ
Νέα «ομαδική»
αποστολή
ειδοποιητηρίων
από το ΚΕΑΟ 5
Χ.Α.
Η ισχυρή
κερδοφορία...
ξεχρεώνει
τα blue chips – 22
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥ. ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΤΗ «Ν»
Αν δεν αλλάξει πολιτική
η Ε.Ε. δεν θα υπάρχει
βιομηχανία - 8-9
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ποιοι και πού
στο Μαρούσι
σηκώνουν
ορόφους – 25
ΡΕΥΜΑ
Έντονη
κινητικότητα
προς τα κίτρινα
τιμολόγια 14
ΓΔ ΧΑ 1.406,91 (-2,19%)
FTSE 100 8.146,86 (-0,21%) DAX 30 18.002,02 (-1,44%) ▼ CAC 40 7.503,27 (-2,66%) ▼ ΧΡΥΣΟΣ 2.349,70 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 78,61
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,069
BITCOIN $65.462 ▼

Τελευταία νέα από την εφημερίδα