Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15142
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τεν. Γραφείο
K.T.A
Αριθμός Άδειας
MEPHEL
IKAOTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9ll 772529
029152
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Airbnb:
Νέα φορο-μέτρα και χρονικά
πλαφόν με μεταβατική
περίοδο προσαρμογής
Νέα φορολογικά μέτρα, αλλά και χρονικούς
περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων εξετάζει η κυβέρνηση, με τις αποφά
σεις να λαμβάνονται το ερχόμενο φθινόπωρο
και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται μετά
από μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής.
Το πλαίσιο αυτό περιέγραψε ο επικεφαλής
στο οικονομικό γραφείο της γενικής γραμματείας πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης,
μιλώντας χθες στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του
ΤΜΕΔΕ.
Συγκεκριμένα ο κ. Πατέλης προανήγγειλε
νέες αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, μετά
το καλοκαίρι, με παρεμβάσεις στα χρονικά
όρια και τη φορολόγηση, διαβεβαιώνοντας
ότι «σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει περίοδος
προσαρμογής» για την εφαρμογή των όποιων
αλλαγών.
Από τις τοποθετήσεις του ίδιου του πρωθυ
πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ήδη
γνωστό ότι εξετάζονται νέοι περιορισμοί
στις μισθώσεις. Χθες, ο κ. ο κύριος Πατέλης
αποκάλυψε δύο νέα στοιχεία: Πρώτον, ότι τα
μέτρα θα έχουν και φορολογικό χαρακτήρα
και δεύτερον, ότι θα αγγίζουν το ευαίσθητο
θέμα τού πόσες μέρες θα μπορεί κάποιος να
νοικιάσει το σπίτι του μέσα από τις πλατφόρ
μες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Αυτό όμως που επίσης ξεκαθάρισε για πρώτη
φορά, είναι ότι τα μέτρα δεν θα έχουν άμεση
εφαρμογή, αλλά θα υπάρξει μια περίοδος
προσαρμογής για τους ιδιοκτήτες, όπως
δηλαδή έγινε και το πρόγραμμα Golden Visa,
όπου δόθηκε μεταβατική περίοδος, έως το
τέλος Αυγούστου, για την αλλαγή στα όρια
αγοράς ακινήτων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νέα μέτρα
δεν θα στοχεύουν στους ιδιοκτήτες με ένα ή
δύο ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά
σε έχουν κάνει επάγγελμα το Airbnb, διαθέ
τοντας πολλά ακίνητα.
Αρχικά, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, μαζί με την ΑΑΔΕ, θα εξετά
σουν την εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν
από εφέτος.
Search
Airbnb
49.....
What's New
Veron History
further stability was to make managing your ting
and your say
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ:
Επενδυτικό fund
και «μικρές ΔΕΗ παντού»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τη μετεξέλιξη του ΥπερταμείTOU
ου αποκρατικοποιήσεων σε
Ταμείο, αλλά και τον εκσυγχρονι
σμό των δημόσιων επιχειρήσεων και
οργανισμών που λειτουργούν υπό
την ομπρέλα του, προωθεί άμεσα η
κυβέρνηση.
Τις βασικές διατάξεις -αλλά και κρίσιμες λεπτομέρειες - του νέου νομο
σχεδίου που θα φέρει στη Βουλή,
θα παρουσιάσει σήμερα ο υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στο υπουργικό
συμβούλιο που συνεδριάζει υπό τον
βρωθυπουργό.
Το Υπερταμείο αναλαμβάνει έναν νέο
ρόλο και, αντί να ελέγχει τις κρατικές
εταιρείες για να εισπράττει κέρδη,
από το 2024 θα στραφεί και στην αναζήτηση και ανάδειξη νεοφυών ή και
νοτόμων επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα, σε κρίσιμους για την ελληνική
οικονομία τομείς και κλάδους.
Το ίδιο νομοσχέδιο φέρνει και αλλαγές που αφορούν στον διορισμό
διοικήσεων στις κρατικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις από την αγορά,
με βάση τυπικά και επαγγελματικά
προσόντα, χωρίς τις μακροχρόνιες
διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Επιπλέον,
θα αναζητηθούν λύσεις κατάλληλες
για την κάθε επιχείρηση ανάλογα με
τη δραστηριότητά της. Στόχος είναι η
εξυγίανση των ΔΕΚΟ ακολουθώντας
το μοντέλο της ΔΕΗ -αλλά φυσικά
σε μικρότερη κλίμακα για κάθε επι
χείρηση.
Εθνικό fund
Στο νομοσχέδιο θα καθορίζεται το
πλαίσιο λειτουργίας του νέου Εθνικού
Επενδυτικού Ταμείου στα πρότυπα
των αντίστοιχων ευρωπαϊκών funds,
με αναπτυξιακή κατεύθυνση. Τι ση
μαίνουν πρακτικά αυτό; Σύμφωνα με
πληροφορίες:
- Το νέο Επενδυτικό ταμείο θα συσταθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΣΥΠ
(Υπερταμείο)
• Η αποτίμηση της εύλογης αξίας θα
καθοριστεί από διεθνή, ανεξάρτητο
και εγνωσμένης αξίας αποτιμητή
- Το ελληνικό Δημόσιο θα είναι ο
μόνος μέτοχος και θα μετέχει στο
κεφάλαιο εισφέροντας και «ζεστό
χρήμα» από το «μαξιλαράκι» των
ρευστών διαθεσίμων των κρατικών
φορέων (ύψους σχεδόν 40 δισ. ευρώ)
χωρίς η δαπάνη να επιβαρύνει το
δημόσιο έλλειμμα, αφού και το ίδιο
το Υπερταμείο ανήκει στους φορείς
Γενικής Κυβέρνησης
• Από το ποσό των περίπου 1 δισ.
ευρώ, το 50% θα διατεθεί ως αρχικό
κεφάλαιο του Νέου Εθνικού Επεν
δυτικού Ταμείου για να χρηματοδοτεί
τις αναπτυξιακές δράσεις
- Το υπόλοιπο 50% (δηλαδή μισό δισ.
ευρώ) θα κατευθυνθεί σε αποπληρωμή δανείων ESM μέσω της ΕΕΣΥΠ.
Και άρα θα μειώσει το υφιστάμενο
δημόσιο χρέος
Με τον τρόπο αυτόν, αντί το Υπερταμείο απλώς να ελέγχει κρατικές
επιχειρήσεις ως παρακαταθήκη ή
«αμανάτι», μέχρι να αποπληρωθούν
τα δάνεια του Τρίτου Μνημονίου ως
το 2070, θα συμμετέχει πιο ενεργά
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας στην αύξηση
του ΑΕΠ της χώρας που θα επιτρέψει
και την ομαλή αποπληρωμή των δανείων και σε περιόδους οικονομικών
κλυδωνισμών.