Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Ap. A5. 94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
CIPP FAEP
Μ' ΕΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13530
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Απόδοση ευθυνών για ακρίβεια, επαγγελματίες, αγρότες, εργασιακά
|||||| |
Πού στοχεύει ο ανασχηματισμός
Αύξηση 7,5%
μισθολογικού κόστους
Αύξηση 7,5% παρουσιάζει ο δείκτης με
σθολογικού κόστους του α΄ τριμήνου,
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023.
Ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με επο
χική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως
προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του
Α΄ τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση και
τά 6,8%.
Αύξηση 3,8%
του ενεργητικού
των Ταμείων
συνολική αξία του ενεργητικού των
Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 83
εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμη
να και διαμορφώθηκε στα 2.279 εκατ. στο
τέλος του α΄ τριμήνου του 2024, από 2.196
εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, όπως
ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας.
Βελτίωση κλίματος
στη βιομηχανία
νοδικά κινήθηκαν οι προσδοκίες στη
Βιομηχανία, καθώς ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών ανήλθε στις 109,2
μονάδες τον Μάιο, από 108,7 μονάδες που
ήταν τον Απρίλιο, και υψηλότερα σε σχέση
με ένα έτος πριν (105,1 μον.), όπως αναφέ
ρει το ΙΟΒΕ .
Το κλίμα βελτιώθηκε λόγω της ανόδου σε
βιομηχανία, κατασκευές και λιανικό εμπό
ριο.
Στοχευμένες κινήσεις που υπαγορεύτηκαν από το εκλογικό αποτέλεσμα έκανε
ο Πρωθυπουργός με τον ανασχηματισμό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι
αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο σηματοδοτούν τις προτεραιότητες του επόμε
νου διαστήματος: ακρίβεια, αγρότες και περιφέρεια.
Απομάκρυνε από τη θέση του υπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για την καταπολέμηση
της ακρίβειας Κ.Σκρέκα και τον αντικατέστησε με τον Τ. Θεοδωρικάκο.
Αντικατέστησε τον υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τα φορολογικά Χ. Θεοχάρη
αποδίδοντας ευθύνες για το εκλογικό κόστους που είχε η ΝΔ από το μέτρο της τεκμαρτ
τής φορολόγησης των επαγγελματιών. Στη θέση του τοποθέτησε τον Χ.Δήμα.
Τοποθέτησε στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης τον Κ.Τσιάρα αντικαθι
στώντας τον Λ. Αυγενάκη. Έθεσε εκτός κυβέρνηση την Δ. Μιχαηλίδου μετακινώντας στο
υπουργείο Εργασίας την Ν.Κεραμέως. Έστειλε σήμα για πιο δυναμική αντιμετώπιση
του μεταναστευτικού ζητήματος. Όρισε υπουργό Μετανάστευσης τον πρώην υπουργό
Άμυνας Ν.Παναγιωτόπουλο στη θέση του πιο μετριοπαθούς Δ. Καιρίδη. ΣΕΛ.2
Στη... Βουλή το οικονομικό
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Το «γάντι» που του πέταξε η αξιωματική αντιπολίτευση σήκωσε ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών .
Ειδικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης, με επιστολή του στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, προτείνει να πραγματοποιηθεί, μια αναλυτική συζήτηση επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και την
Οικονομία, καθώς και των συνεπειών που αυτές έχουν στα δημόσια οικονομικά της χώρας.
Επισημαίνει ότι η συζήτηση που προτείνει θα είναι μια ευκαιρία να γίνει
μια δημόσια αξιολόγηση των προτάσεων αυτών και από εκπροσώπους του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.
Airbnb: Στα «σκαριά»
νέες παρεμβάσεις
Συρρίκνωση της χρονικής διάρκειας
9772529 030165
των βραχυχρόνιων μισθώσεων και
αλλαγές στη φορολόγησή τους, σχεδιά
ζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, η οποία οδηγεί σε αύξη
ση των τιμών κατοικιών και ενοικίων.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου, οι νέες παρεμβά
σεις θα προβλέπουν καθιέρωση χρονικών,
αριθμητικών και γεωγραφικών περιορι
σμών στη βραχυχρόνια μίσθωση σε εφαρμογή της διάταξης που έχει ήδη ψηφισθεί
από τη βουλή και ορίζει ότι «, για λόγους
που σχετίζονται με την προστασία της και
τοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περ
ριοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη
διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθω
ση». ΣΕΛ.3
Ηγετική διεθνώς η θέση
της Ελλάδας στις ΑΠΕ
Ελλάδα έχει ανέβει επίπεδο στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ωστόσο η προσπάθεια θα πρέ
πει να συνεχιστεί καθώς η επίτευξη του
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας
δεν θα έλθει αυτόματα.
Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας Παναγιώτης Λαδακάκος. Ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Χα
τζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κατέχει
πλέον ηγετική θέση παγκοσμίως στην διείσδυση τόσο της ηλιακής όσο και της αιολικής ενέργειας.
Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας Αλεξάνδρα Σδούκου επανέλαβε τον
στόχο για διπλασιασμό της εγκατεστημέ
νης ισχύος ΑΠΕ στα 23,5 γιγαβάτ ως το
2030. ΣΕΛ.2