Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
15 Ἰουνίου 2024
Αμώς προφήτου. Ἀχαϊκοῦ καί Στεφανά ἀποστόλων
Σελήνη 9 ἡμερῶν (Ἀνατολή ηλίου 6.02' - Δύσις ἡλίου 8.49΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, μέ ἀνέμους βόρειους μέτριους. Θερμ. ἕως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία, μέ ἀνέμους βόρειους μέτριους. Θερμ. ἕως 32β.
ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΣΤΙΑ
Άριθμ. φύλ. 42876
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ανασχηματισμός προσποίησης
γιά τά μάτια τοῦ κόσμου!
Ἄθικτο καί ἐνισχυμένο το βαθύ ΠΑΣΟΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκη με τις προαγωγές Λιβάνιου καί Θεοδωρικάκου
«Χρέωσαν» τήν ἧττα... στην Δόμνα, στον Σκρέκα, στον Αυγενάκη και στον Καιρίδη – Επιβράβευσις σε βουλευτές για τα Τέμπη καί τόν γάμο,
ἐκδίκησις σέ ὑφυπουργούς πού κατεψήφισαν, ἀλλά καί ἐξισορρόπησις - «Μπόνους» σε Μακεδονία-Θεσσαλία, ἀδιαφορία γιά τήν Θράκη
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ περίμεναν πραγματικά δομικό ανασχηματισμό τῆς
Κυβερνήσεως, ἐπανεκκίνηση τοῦ
κυβερνητικοῦ ἔργου καί ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς πού ὁδήγησε στήν
πτώση τῶν εὐρωεκλογῶν, μᾶλλον
ἀπεγοητεύθησαν. Οἱ ἀποφάσεις
τοῦ Πρωθυπουργοῦ δείχνουν ὅτι
μᾶλλον δέν ἀντελήφθη, ἤ ἴσως δέν
θέλει νά ἀποδεχθεῖ τό γεγονός ὅτι
οἱ πολῖτες ἀπέρριψαν τίς ἐπιλογές. Προχώρησε ἔτσι σέ μιά κίνηση τήν ὁποία ὀνόμασε «ἀνασχηματισμό» ἀλλά στήν πραγματικότητα
ἦταν μια «προσποίησις». Προσπάθησε να δείξει ὅτι κάνει κάτι, χωρίς στήν πραγματικότητα να κάνει
τίποτε. Ὁ πυρῆνας τοῦ Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου παραμένει ἀπαράλλα
κτος, πού σημαίνει ὅτι ἀπαράλλα
κτος παραμένει καί ὁ βασικός και
τευθυντήριος ἄξων τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ἀπεδοκιμάσθη τήν
περασμένη Κυριακή.
Το βαθύ ΠΑΣΟΚ παραμένει στην Κυβέρνηση ἐνισχυόμενο κιόλας μέ τήν προαγωγή τοῦ κ.
Θεόδωρου Λιβάνιου ἀπό ἀναπληρωτή σέ ὑπουργό Εσωτερικῶν καί
τήν ἐπιστροφή στην Κυβέρνηση
ὡς ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως τοῦ κ.
Τάκη Θεοδωρικάκου. Τό γεγονός
ἐξ ἄλλου ὅτι ἀπεμακρύνθησαν τέσΣύγκρουσις Μελόνι
- Μακρόν γιά τίς
ἀμβλώσεις στήν G7
- Το «λοξό» βλέμμα τῆς Μελόνι.
Ρώμη. Ἡ προσπάθεια τοῦ Γάλλου Προέδρου Εμμανυέλ Μακρόν να περάσει μια
άν ἀναφορά σέ «ἀσφαλεῖς καί νόμιμες
ἀμβλώσεις» στο τελικό κείμενο τῆς Συ
νόδου τῶν G7 προσέκρουσε στην σθενα
ρή στάση τῆς Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας
Συνέχεια στην σελ. 5
Ανέκδοτο ἔγγραφο
Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
- Τα μέλη τῆς νέας Κυβερνήσεως. Σημειώνεται πώς ὅλοι ἔδωσαν
θρησκευτικό ὅρκο.
σερεις ὑπουργοί, δέν ἀλλάζει ἐπίσης τά πράγματα. Προφανῶς στόν
κ. Κώστα Σκρέκα πού ἀπεμακρύνθη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξει
ως «χρεώνεται» μερίδιο τῆς ἥττας,
καθώς θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιά τήν
ἀκρίβεια τήν ὁποία ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὑπέδειξε ὁ Πρωθυπουργός ὡς βασική αἰτία τῆς ἐκλογικῆς
ἀποτυχίας. Ὁ κ. Λευτέρης Αυγε
νάκης ἐξ ἄλλου μέ τίς ἀψυχολόγητες δηλώσεις στίς ὁποῖες ἔχει προβεῖ κατά καιρούς θεωρεῖται ἐπίσης
ὑπεύθυνος γιά τήν ἀποτυχία, ἐνῷ ὁ
κ. Δημήτρης Καιρίδης δέν τυγχάνει τῆς ἀποδοχῆς τοῦ πυρῆνα τῶν
ψηφοφόρων τῆς ΝΔ καί γιά τίς θέσ
σεις τίς ὁποῖες γενικώτερα ἐκφράζει γιά τά ἐθνικά θέματα καί γιά τήν
μεταναστευτική πολιτική τήν ὁποία
ἐφήρμοσε στό ἁρμόδιο υπουργείο.
Τέλος, ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου,
πού εἶναι μία ἀπό τίς προσωπικές
ἐπιλογές τοῦ κ. Μητσοτάκη, δέν
ἐπέδειξε ἰδιαίτερες ἐπιδόσεις στό
Ὑπουργεῖο Εργασίας. Ἀσφαλῶς
ὅμως εἶναι ἄκρως προσχηματική
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Οἱ ἀλλαγές στούς ὑπουργικούς θώκους
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ νοσηρές γιά μιά κυβέρνηση εἶναι οἱ ἡμέρες πού προηγούνται ἑνός ἀνασχηματισμοῦ. Ἄν καί
ἡ ἐπιλογή τῶν μελῶν πού συγκροτοῦν τό ὑπουργικό συμβούλιο ἀποτελεῖ ἀποκλειστική αρμοδιό
τητα τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐν τέλει ἐξελίσσεται σε
ἕναν κυκεώνα ἀπό παζάρια, ἴντριγκες καί προσπά
θειες για τήρηση ἐσωκομματικῶν ἰσορροπιῶν. Ἀπό
ὅλα αὐτά, θεμιτό εἶναι μόνον τό τελευταίο. Φαίνει
ται ὅμως ὅτι, στην πράξη, τά ἄλλα ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Εἶναι δέ ἄξιον θαυμασμοῦ τό γεγονός
ὅτι ὁ σημερινός Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ τά
καθήκοντά του κατά τρόπον ἄκρως συγκεντρωτικό (τόσο πού κάποιοι τόν χαρακτηρίζουν ἕως άλαζονικό) ἀντιμετωπίζει με συστολή μιάν ἁρμοδιότητα, ἐπί τῆς ὁποίας θεσμικῶς ἔχει τόν πρῶτο καί τόν
τελευταίο λόγο. «Καί τό μαχαίρι καί τό καρπούζι»
κατά τήν γνωστή λαϊκή ρήση. Θά ἔπρεπε δέ ἤδη νά
γνωρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης πώς ἀπό τήν στιγμή κατά
τήν ὁποία ἕνας ἀνασχηματισμός ἔχει ἀναγγελθεῖ, ἤ
ἔστω ἡ πρόθεσις νά γίνει ἔχει «διαρρεύσει», συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρῶτον, ἀναστέλλεται τό κυβερνητικό ἔργο. Οἱ ὑπουργοί ἀφήνουν «τά μολύβια
κάτω» καί στήν καλύτερη περίπτωση ἀδρανοῦν ἐν
ἀναμονῇ ἐξελίξεων, στήν δέ χειρότερη ἀποδύονται
σέ ἕναν ἀγῶνα ἀλληλοϋπονομεύσεως ἐλπίζοντας
ὅτι ἔτσι θά ἐπιβιώσουν. Τό δεύτερο εἶναι ὅτι ἀναδύονται ὅλες οἱ ἀντίρροπες δυνάμεις πού -νομοτελει
ακῶς ὑπάρχουν σέ ἕνα κόμμα καί δή πολυσυλλε
κτικό, μέ σημαντικές ἐπιπτώσεις στο ἠθικό τῶν ψηφοφόρων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀπό τό κόμμα τους ενότητα καί ἀπό τήν Κυβέρνηση ἀποτελεσματικότητα.
Ἀκόμη χειρότερα εἶναι τά πράγματα, ὅταν οἱ ἀνατα μάτια τοῦ κόσμου» ὅπως συνέβη μέ τήν παροῦσα
σχηματισμοί εἶναι προσχηματικοί καί γίνονται «γιά
Κυβέρνηση χθές. Υπήρξε μια περιδίνησις που διήρ
κεσε μίαν ἑβδομάδα, στο τέλος τῆς ὁποίας διεψεύσθησαν ὅποιες προσδοκίες μπορεῖ νά εἶχαν δημι
ουργηθεί σε κάποιους καλοπροαιρέτους οπαδούς
τῆς ΝΔ, ὅτι τό μήνυμα τῶν εὐρωεκλογῶν ἔφθασε
στα «χαλκέα δώματα» τοῦ Μεγάρου Μαξίμου καί
ὅτι ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἀποφασίσει μιά πραγματική ἐπανεκκίνηση καί ἕναν ἐξορθολογισμό τοῦ παραπαίοντος κυβερνητικοῦ ἔργου.
Φαίνεται ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης οὐδέν ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τό παρελθόν καί ἀπό τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο πολιτεύοντο οἱ τιτάνες τῆς πολιτικῆς μας
ζωῆς οἱ ὁποῖοι μεσουράνησαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Εθεωρεῖτο ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ
τό ὅτι οἱ ἀνασχηματισμοί οὐδέποτε προαναγγέλλονται. Ἀποφασίζοντο ἀπό τόν Πρωθυπουργό μέ τήν
συνεργασία δύο ἤ τριῶν τό πολύ ἰδιαίτερα κοντινῶν
τους προσώπων καί ἀνακοινώνοντο ἐλάχιστο χρόνο
πρίν ἀπό τήν ὁρκωμοσία τῶν νέων ὑπουργών. Ισαἴσα, γιά νά προλάβουν να φορέσουν τα κοστούμια
Συνέχεια στην σελ. 3
ἡ στοχοποίησις τεσσάρων μόνον
ὑπουργῶν γιά τίς ἀστοχίες μιᾶς κεντρικῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς.
Πρέπει, ἐπίσης, νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἐπεβραβεύθησαν ὅσοι ἐνεπλάκησαν μέ τήν ὑπόθεση τῶν
Τεμπῶν. Ὁ ὑφυπουργός Χρῆστος
Τριαντόπουλος διετήρησε τήν θέ
ση του ὡς ὑφυπουργός Κλιματικῆς
Κρίσεως καί Πολιτικής Προστα
σίας. Δύο βουλευτές που μετεῖχαν
στην Εξεταστική Επιτροπή τῆς
Βουλῆς γιά τά Τέμπη ἀνέλαβαν θέ
σεις ὑφυπουργῶν. Ἡ κ. Κατερίνα
Παπακώστα ἀνέλαβε ὑφυπουργός
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στήλη
ἅλατος
ὁ Γεραπετρίτης
μπροστά στην
προκλητική
Σιλιάνοφσκα
Την Κυριακή 16/06 η
Λεπτομέρειες
στην σελ. 4
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
σωμων ελευθερίας και χρησης, Δημόκρισης
γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής
με μία υπερπροσφορά!
BEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGSHARP
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η θήκη και τα
25 CDs, μαζί!
• Στόν Ἀμερικανό,
δισκογραφικό, κι
νηματογραφικό και
τηλεοπτικό παραγωγό και τραγου
δοποιό, συνθέτη
καί ἐνορχηστρωτή,
Κουίνσυ Τζόουνς,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
θά ἀπονεμηθεῖ τιμητικό Όσκαρ στην φετινή τελετή ἀπονομῆς τῶν βραβείων. Ὁ Βρεταννός σεναριογράφος Ρίτσαρντ Κέρτις, ἡ Ἀμερικανίς διευθύντρια
κάστινγκ Τζούλιετ Ταίηλορ καί οἱ παραγωγοί τοῦ
Τζαίημς Μπόντ, Μάικλ Γουίλσον καί Μπάρμπαρα
Μπρόκολι, θα τιμηθοῦν ἐπίσης ἀπό τήν Ἀκαδημία
Κινηματογραφικῶν Τεχνῶν καί Ἐπιστημῶν στήν
ἐφετινή τελετή. Ὁ 91χρονος Τζόουνς, στόν ὁποῖο
ἀπενεμήθη τό Βραβείο Χέρσολτ το 1994, θα λά
βει τό Τιμητικό Βραβείο. Ὁ βετεράνος τραγουδοποιός ἔχει κερδίσει συνολικά επτά ὑποψηφιότητες
για Όσκαρ γιά τήν μουσική του σε ταινίες. Ὁ Τζόουνς ξεκίνησε την καρριέρα του ὡς ἐνορχηστρωτής
καί μαέστρος τῆς τζάζ, συνεργαζόμενος μέ θρύλους
ὅπως ὁ Ραίν Τσάρλς και ο Ντίζι Γκιλέσπι, προτοῦ
ἀρχίσει τήν σύνθεση μουσικῆς γιά ταινίες τήν δεκαετία του 1960. Ἐκτός ἀπό τά πρωτοποριακά μουσικά του ἐπιτεύγματα συμπεριλαμβανομένων τῶν
συνεργασιῶν μέ τόν Φράνκ Σινάτρα καί τόν Μά
ικλ Τζάκσον.
Συνέχεια στην σελ. 8
Τέλος ἐποχῆς
γιά τό χαρτόσημο
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τοῦ χαρτοσήμου πού ἐπεβλή
θη γιά πρώτη φορά το 1931 καί τήν ἀντικατάστασή
του μέ τό ψηφιακό τέλος συναλλαγῆς προχωρεῖ ἡ
Κυβέρνησις. Οἱ σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθοῦν κατά τήν διάρκεια τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί
Οἰκονομικῶν Κωστή Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος θά παρου
σιάσει τις λεπτομέρειες τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 2
Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
στις ΔΕΚΟ
ΔΟΜΙΚΕΣ ἀλλαγές στις δημόσιες επιχειρήσεις πού
ἐποπτεύει τό ὑπέρ-Ταμεῖο φέρνει νομοσχέδιο τοῦ
Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν
πού παρουσιάζεται στο σημερινό ὑπουργικό συμβούλιο. Μέ τό νομοσχέδιο γιά τίς ΔΕΚΟ ὁ ὑπουρ
γός Ἐθνικῆς Οἰκονομία Κωστής Χατζηδάκης προτείνει τήν καθιέρωση τοῦ μοντέλου διοικήσεως καί
λειτουργίας τῆς ΔΕΗ. Μεταξύ ἄλλων σχεδιάζεται ἡ
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Οἱ «αμερικανιές» δεν εὐδοκιμούν στην Ελλάδα
Ἡ στήλη, τήν ἑπομέ
νη τῶν ἐκλογῶν, ἐπεσήμανε
το πρόβλημα τῆς ἀπουσίας
σοβαρῆς ἀντιπολιτεύσεως,
πράγμα πού καθιστᾶ αὐτο
μάτως τό πολιτικό μας σκηνικό ἀνερμάτιστο, ευάλωτο
καί ἀνασφαλές.
Όλα δείχνουν –καί κυρίως ὁ χθεσινός ἄχρωμος ἀνασχηματισμός ὅτι τό μήνυμα
τῶν ἐκλογῶν τό έλαβε μόνο
το ΠΑΣΟΚ, ὅπου ἔχουν ήδη
ἀρχίσει οι διεργασίες για
τήν ἀλλαγή ἡγεσίας. Βεβαίως, δέν ἀρκεῖ αὐτό προκει
μένου νά ὑπάρξει ἀποτέλε
σμα καί νά ἐπιστρέψουν στο
κόμμα που ίδρυσε ὁ Ἀνδρέας
Παπανδρέου οι πολυάριθμοι
ψηφοφόροι του, πού ἔφυγαν,
πρός τόν Ἀλέξη Τσίπρα και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δέν ἐστάλη, ὅμως, τό
μήνυμα τῶν πολιτῶν μόνο
πρός τό ΠΑΣΟΚ. Ὁ ὑπερόπτης καί ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πρόεδρος (ἐξ ἀπηνής) του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται νά ἔχει
ἀντιληφθεῖ ὅτι τό καμπανά
κι χτύπησε καί γιά τόν ἴδιο.
Όλη αυτή ἡ γκλαμουριά και
τό ὑπέρ-Εγώ του κράτησαν σέ ἀπόσταση εκείνους
οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν νά
τιμωρήσουν διά τῆς ψήφου
καί ὄχι μέσῳ τῆς ἀποχῆς
τόν πρωθυπουργό καί τήν
ὁμάδα του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
Συνέχεια στην σελ. 4
LEGENDA
ΓΑΡΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
16/06
23/06
Η αλληγορική νουβέλα του Τζορτζ Οργουελ
Mazi H OAPMA TON ZOON»
σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μιά καλή ἀρχή
θέλει συνέχεια
τοῦ Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου*
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τῶν Εὐρωε
κλογῶν εἶναι μία καλή αρχή γιά τήν
δημιουργία μιᾶς δημοκρατικῆς πατριωτικῆς συμμαχίας. Τά Κόμματα πού
μποροῦν νά τήν ἀποτελέσουν ξεπέρασαν σε ποσοστό ψήφων το 20% καί
δυνάμει ἦσαν τό δεύτερο Κόμμα. Επίσης στόν ἀριθμό τῶν εὐρωβουλευτῶν
ἔχουν ἴσους μέ τόν δεύτερο σε ψήφους ΣΥΡΙΖΑ. Ἄν αὐτά ἤ μεγαλύτερα
ποσοστά ἦσαν στις βουλευτικές εκλογές ὁ συνασπισμός τους θά ἦταν ἰσχυ
ρός, μέ κοντινό τόν στόχο της διακυβέρνησης τῆς χώρας. Τό παρήγορο
γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος εἶναι πώς
Συνέχεια στην σελ. 3