Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.748
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Ξεπερνούν το 80%
οι πληρότητες στα ξενοδοχεία
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 4% ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Με αυξημένες πληρότητες που στη χει
ρότερη περίπτωση φτάνουν το 80%, συ
νεχίζεται η τουριστική περίοδος στην
Κρήτη μέχρι και τον Οκτώβριο. Οι κρατήσεις δείχνουν μια αύξηση της τάξεως
4-5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι επιχειρηματίες του
κλάδου εκτιμούν ότι η πτώχευση του
γερμανικού τουριστικού οργανισμού ΕΤΙ
θα έχει μικρές επιπτώσεις στον κλάδο,
καθώς οι 85.000 ακυρώσεις κρατήσεων
θα καλυφθούν από άλλους τουριστικούς
οργανισμούς με δεδομένο ότι τα πακέτα
αυτά ήταν ασφαλισμένα.
Σελ. 3
Μ. Λιονή: Απαιτούνται ριζικές και μόνιμες
λύσεις για τη στελέχωση του νοσοκομείου
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τη δραματική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το νοσηλευτικό ίδρυμα του
Ρεθύμνου, περιέγραψε χθες μιλώντας
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεό
ρασης Creta και στη δημοσιογράφο Μίρκαι Οικονομοπούλου, η αντιπεριφερειάρ
χης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ριζικές, μόνιμες και
αποτελεσματικές λύσεις για την εύρυθ
μη λειτουργία του. «Έχει ξεσηκωθεί όλη η
τοπική κοινωνία. Μέχρι πρότινος, το νοσοκομείο ήταν το μοναδικό νοσηλευτι
κό ίδρυμα που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου».
Σελ. 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚ
Μετασχηματισμοί
στον χώρο
της εργασίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ. ΤΣΙΩΛΗ ΣΤΑ «Ρ.Ν»
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
5 ΣΕΛ.
Σε λειτουργία
η πλατφόρμα
παρακολούθησης
της ποιότητας
της ατμόσφαιρας
στην Κρήτη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΕ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΡΥΠΟΥΣ
Ξεκινούν
4 ΣΕΛ.
οι προετοιμασίες
για το
Ρεθεμνιώτικο
Καρναβάλι 2025
ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
7 ΣΕΛ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT
Εκτός απασχόλησης και κατάρτισης οι νέοι
15 έως 29 ετών στην Ελλάδα
Στην κορυφή της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τους NEETS, δηλαδή τους νέους από 15 έως 29 ετών οι
οποίοι βρίσκονται εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(σ.σ. ακρωνύμιο από τις λέξεις neither
in employment nor in education or
training) για το 2023, όπως προκύπτει
από στοιχεία της Eurostat, παρά το γε
γονός ότι τα τελευταία δέκα χρόνια,
υπήρξε μια αξιοσημείωτη μείωση του
ποσοστού αυτού του τμήματος νέων.
Ειδικότερα, η Ελλάδα φιγουράρει στην
τρίτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το σύ
νολο των νέων ηλικίας 15-29 ετών που
ανήκουν στην κατηγορία ΝΕΕΤ, ενώ ειδι
κά για τους νέους άνδρες της κατηγορί
ας αυτής, η χώρα μας καταλαμβάνει την
πρώτη θέση σε όλη την ΕΕ με 14,8%. Το
2023, περισσότεροι από ένας στους δέκα
(11,2%) νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών
στην ΕΕ δεν εργάζονταν, ούτε συμμετεί
χαν σε κάποια δομή εκπαίδευσης ή και
τάρτισης, καταγράφοντας μια μείωση
κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκρι
ση με το 2022.
Το 2013, το ποσοστό της ΕΕ ήταν 16,1%
και έκτοτε μειώνεται σταθερά, με μόνη
εξαίρεση το 2020 που επηρεάστηκε από
την πανδημία της covid-19, με αποτέλε
σμα να καταγραφεί αύξηση (από 12,6%
το 2019 σε 13,8% το 2020, ακολουθούμενη από 13,1% το 2021). Το 2023, τα που
σοστά ΝΕΕΤ μεταξύ των νέων διέφεραν
σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μα
χαμηλότερο το ποσοστό στην Ολλαν
δία (4,8%) και υψηλότερο στη Ρουμανία
(19,3%).
Η μείωση αυτού του ποσοστού είναι
Ατσιπουλιανοί
ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στό
χος είναι να μειωθεί το ποσοστό ΝΕΕΤ
των νέων ηλικίας 15-29 ετών σε 9% έως
το 2030.
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, δείχνουν ότι, το 2023, το ένα
τρίτο των χωρών της ΕΕ ήταν ήδη κάτω
από τον στόχο του 9% για το 2030, συ
που τίμησαν τον τόπο τους
και τη γενιά τους
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr
Τώρα που
γκεντρώνω θεματικά τις εργασίες
μου από ιστορική
έρευνα, πρόσεξα
έκπληκτη ότι από
ΤΟ Ατσιπόπουλο
και μόνο, βγαίνει
ολόκληρος τόμος,
με προσωπογρα
φίες σπουδαίων
ανθρώπων και χωρίς καν να αγγίξω
6 ΣΕΛ.
το υπέροχο βιβλίο του κ. Γιώργου Περπυράκη – άλλη μεγάλη μορφή και αυτός
- που αναφέρεται στο Ατσιπόπουλο.
Super Προσφορές!
super markets
γκεκριμένα η Ολλανδία (4,8%), η Σουη
δία (5,7%), η Μάλτα (7,5%), η Σλοβενία
(7,8%), το Λουξεμβούργο (8,5%), Ιρλαν
δία (8,5%), Δανία (8,6%), Γερμανία (8,8%)
και Πορτογαλία (8,9%). Στις περισσότερες
χώρες της ΕΕ, υπήρχαν διαφορές μεταξύ
των μεριδίων νεαρών γυναικών και νεαρών ανδρών ΝΕΕΤ. Το 2023, το 12,5% των
νέων γυναικών ηλικίας 15-29 ετών στην
ΕΕ ήταν ΝΕΕΤ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
μεταξύ των νέων ανδρών ήταν 10,1%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά ΝΕΕΤ για τους
νέους άνδρες και τις γυναίκες ήταν και τα
δύο στην Ολλανδία: 4,0% για τους νέους
άνδρες και 5,6% για τις νέες γυναίκες.
Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό NEET
για τους νέους άνδρες καταγράφηκε
στην Ελλάδα (14,8%) και το υψηλότερο
για τις γυναίκες στη Ρουμανία (24,8%).
Τα μερίδια των νεαρών γυναικών ΝΕΕΤ
ήταν χαμηλότερα από το αντίστοιχο με
ρίδιο των ανδρών στην Εσθονία (8,9%
έναντι 10,2%) και στο Βέλγιο (9,5% ένα
ντι 9,8%), ενώ η Πορτογαλία, η Ισπανία, η
Φινλανδία και η Σουηδία κατέγραψαν περίπου τα ίδια ποσοστά ανδρών ΝΕΕΤ και
γυναίκες.
Ανασχηματισμός και νέες
προτεραιότητες για την κυβέρνηση
ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Την επανεκκίνηση της κυβέρνησης
σήμανε ο πρωθυπουργός, με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπό το
βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και
της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατε
ρίνας Σακελλαροπούλου, τα συνολικά
16 κυβερνητικά στελέχη που είτε εισήλθαν για πρώτη φορά στο σχήμα, είτε άλλαξαν χαρτοφυλάκιο, έδωσαν όλοι θρησκευτικό όρκο και εν συνεχεία υπέγρα
ψαν την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Το κυβερνητικό σχήμα αποτελείται
από 60 υπουργούς και υφυπουργούς,
με αλλαγές στις θέσεις πέντε υπουργών
19 ΣΕΛ.
Super
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Marke
και 10 υφυπουργών, ενώ καταργείται η
θέση του αναπληρωτή υπουργού Εσω
τερικών.
Νέος υπουργός Ανάπτυξης ορίζεται ο
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αντικαθιστά τον Κώστα Σκρέκα. Ο Θοδωρής Λιβάνιος αναβαθμίζεται σε υπουργός Εσω
τερικών, ενώ η απελθούσα Νίκη Κεραμέ
ως τοποθετείται επικεφαλής του υπουρ
γείου Εργασίας στη θέση της Δόμνας Μι
χαηλίδου.
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία. Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
από 06/06 έως 10/06
Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 11,94€
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ το κιλό
Σε πολύ προσιτές τιμές!
CARROTEN, AMBRE SOLAIRE
& NIVEA προϊόντα
*εξαιρούνται τα NIVEA SUN
HEVEA
Super MY
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
» Γυψοσανίδες
Ψευδοροφές
Χωρίσματα
Ειδικές διακοσμήσεις
Fermacell
• Διαμορφώσεις χώρων
» Κρυφοί φωτισμοί. Κατασκευές
Aquapanels
• Μονώσεις
Ψυχαράκης
Χρήστος & Γιώργος
e-mail: [email protected]
ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ
194gr
μόνος
μόνος
ΚΑΦΕΣ ESPRESSO
BUONDI
25 -30%
4,94€
ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ
μόνος
μόνος
,55€ ,55€
| ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 19/06
CRETA FARM
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
BARILLA
AROXOL
DETTOL
TRATA TONOI
FINISH TABS
EVERYDAY
CALGON | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
ΤΩΝ) | SANEX ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ | ΑΖΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
-40% COLGATE PALMOLIVE (ADPOAOYTPO-YTPO NIAOMO
Calgon
6,96€
Colgate
NIVEA (ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ-ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ-ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) | SOUPLINE
45 μεζ.
5.59€
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δύο επόπτες υγείας για ένα τουριστικό νομό με εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης
  Με δυο και μοναδικούς επόπτες υγείας βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Αυτό σημαίνει ότι δύο μόλις άνθρωποι καλούνται εκτός των άλλων καθηκόντων τους να πραγματοποιούν ελέγχους σε όλο τον νομό. Σε μια τουριστική περιοχή με εκατοντάδες καταστήματα εστίασης και εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες σε βορρά και νότο. Σε μια περιοχή που με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα του... Source
 • «Προφανώς και έχουμε λόγο για την τροποποίηση της κανονιστικής της παλιάς πόλης»
  «Προφανώς θα πρέπει να έχουμε λόγο και θα πρέπει να ενημερωθούμε και να λάβουμε γνώση για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου που είναι μνημειακός, αλλά και λόγω της προγραμματικής σύμβασης της παλιάς πόλης». Αυτό ανέφερε στα «Ρ.Ν.» η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου... Source
 • Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών
  Αναμφίβολα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων ανησυχούν τόσο τους αγρότες για τη διασφάλιση του αυριανού τους εισοδήματος, όσο και τις κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και για θέματα διατροφικής ασφάλειας σε διεθνές. Σ’ αυτό το «παιχνίδι», όπως μας είπε ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης... Source
 • Το προσχέδιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποκλείει τις επεκτάσεις οικισμών στον δήμο Μυλοποτάμου
  Mε το δεδομένο ότι δεν προβλέπεται επέκταση του σχεδίου πόλεως, καθώς κανένας σχεδόν από τους οικισμούς του δήμου Μυλοποτάμου δεν πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή να καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού με βάση τις απογραφές, που έχει θέσει ως προϋπόθεση για τις επεκτάσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκε χθες το πρωί από τους μελετητές το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα μέλη του... Source
 • Η ΕΠΣΡ στην Αθήνα για τις εκλογές της ΕΠΟ
  Για τη Δευτέρα 22 Ιουλίου έχει τοποθετηθεί η ημερομηνία των εκλογών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όλοι οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Ελλάδας θα βρεθούν στην πρωτεύουσα την παραπάνω ημερομηνία με ώρα έναρξης τις 10πμ σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso (Αγίου Νικολάου 10, Βουλιαγμένη). Εκεί θα λάβει χώρα η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για... Source