Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
14 Ἰουνίου 2024
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ἐλισαίου τοῦ προφήτου.
Μεθοδίου ἀρχιεπ. Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ
Σελήνης Πρῶτο Τέταρτο | Ανατολή ηλίου 6.02' - Δύσις ἡλίου 8.49΄
ΕΣΤΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ. Κυρίως νεφώσεις με δυτικούς μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, ὄμβροι, αἰθρία, μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 33 β.
Αριθμ. φύλ. 42875
Ἔτος 148ον
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;
Τιμή 1,5 €
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Αμερικανός σύμβουλος
Μαρινάκης: «Ήταν συμβασιούχος» – Επιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ήττα στόν ἐπικοινωνιολόγο
Ἠρνήθη να γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στο ΥΠΕΞ
ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ἐπικοινωνιολόγο Στάν Γρῆνμπεργκ ἐπιρρίπτει ἡ ἡγετική ὁμάς τῆς ΝΔ τήν ἀποτυχία τῶν εὐρωεκλογῶν. Ἔτσι χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρό
σωπος κ. Παῦλος Μαρινάκης ἀνεκοίνωσε
τήν λήξη τῆς συμβάσεώς του, ἀπαντώντας
σε σχετική ἐρώτηση, ἡ ὁποία ἐτέθη και
τά τήν τακτική ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν
συντακτῶν. Παρουσιάζοντας τήν, ἐπί τῆς
οὐσίας, ἀπόλυση τοῦ συμβούλου τοῦ Πρωτ
θυπουργοῦ σάν νά ἦταν ἕνα ζήτημα ρουτί
νας, ὁ κ. Μαρινάκης ἐδήλωσε:
«Ὁ κύριος Γκρῆνμπεργκ, τελείωσαν καί
οἱ ἐκλογές, ἦταν με σύμβαση, ἡ ὁποία λογικά τελειώνει στο τέλος Ιουνίου, μέ τή Νέα
Δημοκρατία, καί πληρώνεται, πληρωνόταν
μηνιαίως, με τιμολόγια τά ὁποῖα ἔκοβε στη
Αλέξης Πατέλης:
Δραματικές περικοπές
στά ἐπιδόματα
τουρισμού, τέκνων,
μητρότητος
ΜΑΧΑΙΡΙ στο
ἐποχικό ἐπίδομα
πού λαμβάνουν
οἱ ἐργαζόμενοι
στον τουρισμό
ἐν ὀνόματι τῆς
αὐξήσεως τῶν
θέσεων έργασίας καί πλήρη
ἀναθεώρηση τῆς
ἐπιδοματικῆς
πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.
Ὅπως ὑπεστήριξε ὁ προϊστάμενος στο
Συνέχεια στην σελ. 2
Νέα Δημοκρατία. Τό ἔχουμε πεῖ πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω πόσες φορές μποροῦμε
νά τό ποῦμε ξανά, τελείωσαν καί οἱ ἐκλογές, ἔχει δοθεῖ αὐτή ἡ ἀπάντηση, διότι αὐτή
εἶναι ἡ ἀπάντηση πού ἰσχύει, μετά ἀπό αἴτημα πού ὑποβάλαμε στη Νέα Δημοκρατία».
Τα πράγματα ὅμως δέν εἶναι τόσο ἁπλά.
Μέχρι τήν παραμονή τῶν εὐρωεκλογῶν
ἐθαυμάζετο ὡς ὁ ἀρχιτέκτων τῶν δύο άλλε
παλλήλων ἐκλογικῶν νικῶν, κατά τίς ἐθνικές ἐκλογές τοῦ 2023, ἀφοῦ ἐπί σειράν
ἐτῶν ἡ ἐπικοινωνιακή στρατηγική τοῦ κυ
βερνῶντος κόμματος ἐστηρίζετο στίς εἰσηγήσεις καί τόν σχεδιασμό του. Ὁ Πρωθυτουργός ἐνεφανίζετο νά μήν λαμβάνει καμ
μία ἀπόφαση χωρίς να συμβουλευθεῖ τό
«Γκουρού» του.
Ἡ πλούσια ἱστορία
τῶν Αἰγινήτικων κανατιῶν
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
Στήν παροῦσα φάση ὅμως ἡ ἡγετική
ὁμάς τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἔχει ἀποδυθεῖ
σέ μιά προσπάθεια ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν,
σέ κάθε ἄλλον παρά στόν ἑαυτό του, καθώς
οὐδείς θέλει νά ἀναγνωρίσει τήν πραγματικότητα, ὅτι οἱ ψηφοφόροι ἀπεδοκίμασαν
κομβικά σημεῖα τῆς πολιτικῆς πού ἐφηρμόσθη τό τελευταῖο δωδεκάμηνο. Ἔτσι ἐν
τῷ μέσῳ ἑνός γενικωτέρου κλίματος ἀναταραχῆς στό ἐσωτερικό τῆς ΝΔ, κορυφαῖα
στελέχη τοῦ πρωθυπουργικοῦ περιβάλλοντος ἄφηναν νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὑπῆρξε ἕνας
ἐφησυχασμός, καθώς ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ
διεβεβαίωνε ὅτι τό ποσοστό τῆς ΝΔ εἶναι
«κλειδωμένο» στο 33%, μέ ἀποτέλεσμα τό
προεκλογικό ἐπιτελεῖο τοῦ κόμματος να
. Ὁ ἀπολυθείς «συμβασιούχος» Στάν ἀδρανήσει. Αὐτή ἦταν καί ἡ πρώτη κίνησις
Γκρίνμπεργκ.
μιᾶς ἐπιχειρήσεως ἀποδομήσεως τοῦ Ἀμε
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει το κεφάλι
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε
στην φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς ευρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα
Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρείες δημοσκοπήσεων. Θά
μποροῦσα νά ἀθροίσω στους χαμένους αὐτῆς τῆς
ἀναμετρήσεως καί τόν θεσμό του βουλευτή, ἰδιαίτε
ρα τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας. Πλήν τῶν ἐξαιρέσεων του Μάριου Σαλμᾶ καί τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη πού ἔλαβαν θέση, οἱ λοιποί 155 τῆς ΝΔ κάνουν μέχρι στιγμῆς ἀφωνία μέ γαργάρες. Καί μάλιστα ἄνευ ἰατρικῆς συστάσεως. Ανασχηματισμός!
Προφανῶς καί δέν θά σχολιάσω σήμερα τό γεγονός ὅτι συνάδελφός τους βουλευτής ἀπεκάλεσε
χλευαστικά κάποιους ἐξ αὐτῶν «τενεκέδες» χωρίς
νά τοῦ ζητήσει τόν λόγο κανείς. Τό σημειώνω, ἀλλά
δέν εἶναι τό θέμα μας. Σήμερα το θέμα μας εἶναι ἡ
περαιτέρω φθορά τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ ὁποῖος καίτοι ταπεινώθηκε ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη μέ τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριών, καταδέχθηκε να μετατραπεῖ σέ ἄθυρμά του κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου.
Καί γιά νά εἴμαστε δίκαιοι δέν εὐθύνεται μόνον ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος γι' αὐτό. Τόσος εἶναι, πού θά ἔλεγε
καί ὁ Ἀναγνωστάκης! Τόσος ἦταν στο Μακεδονικό,
τόσος στα Μνημόνια, τόσος στην πανδημία, τόσος
καί στόν γάμο. Ἐπίσκοπος sotto voce. Στην προκειμέ
νη ὅμως εὐθύνονται καί ἄλλοι Μητροπολίτες, κορυ
φαία στελέχη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ ἐκκλησιαστική μας ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι στις μεγάλες κρίσεις
Πολιτείας – Εκκλησίας γεννιοῦνται οἱ νέοι Ἀρχιεπίσκοποι καί οἱ νέοι Παναγιώτατοι. Οἱ νέοι θρησκευ
τικοί ἡγέτες.
ριουσία του 1987 ἐπί παντοδυναμίας ΠΑΣΟΚ, στην
Στήν μεγάλη διαμάχη γιά τήν μοναστηριακή πε
εκπομπή της ΕΡΤ «Μέ ἀνοικτά χαρτιά» μέ τόν ΒίΜητροπολίτες Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Χριστόκτωρα Νέτα, διασταύρωσαν τα ξίφη τους οἱ τότε
δουλος καί Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος. Ὁ πρῶτος
ἐξελέγη μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος καί ὁ δεύτερος
Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ ξεχώρισαν πρώτη φορά. «Ψέλνοντας» ἄφοβα τόν Τρίτση.
Τά ἑπόμενα χρόνια σφράγισαν μέ τήν δράση
τους τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας σε καιρούς
δύσκολους! Κατοχύρωσαν τήν ἐπιρροή της σέ και
ρούς παγκοσμιοποιήσεως. Τήν κράτησαν ὄρθια σέ
καιρούς ὑπερκαταναλώσεως καί χυδαίας ἀπληστί
ας. Ήταν προσωπικότητες! Τόν Χριστόδουλο τόν
ἀποχαιρέτησε μέσα στο «Αρεταίειο» ἀκόμη καί ὁ
Ἀλέκος Αλαβᾶνος, μέ τόν ὁποῖο εἶχε συγκρουστεί
σφόδρα γιά τίς ταυτότητες. Τί εἶναι ἄραγε ἡγεσία;
Ηγεσία σημαίνει νά δρᾶς πρῶτος. Καί ἐκεῖνοι, Χρι
στόδουλος καί Ἄνθιμος, ἔδρασαν. Σφυροκόπησαν
ἐκεῖνο το βράδυ στην ΕΡΤ τόν συμπαθή κατά λοιπά
Συνέχεια στην σελ. 3
ρικανοῦ ἐπικοινωνιολόγου καί τῆς ἐπιρρί
ψεως ἀποκλειστικῶς σέ αὐτόν τῆς εὐθύνης
γιά τήν ἀποτυχία.
Τό κλίμα ἐπιδεινώνεται ἀπό τήν στάση ἀναμονῆς πού τηρεῖται ἐν ὄψει τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τόν ὁποῖο ἔχει ἐξαγγείλει ὁ
Πρωθυπουργός καί πού ἔχει δημιουργήσει
ἀρκετούς ἐκνευρισμούς. Χαρακτηριστι
κό εἶναι ὅτι ὁ βουλευτής Ιωάννης Λοβέρ
δος μιλώντας στο κανάλι τῆς Βουλῆς ἐχαρακτήρισε συναδέλφους του «τενεκέδες».
Εἶπε συγκεκριμένα: «Υπάρχουν καί τενεκέδες στη Κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οἱ βουλευτές
τῆς ΝΔ εἶναι ἀξιολογώτατοι. Δέν ὑπάρ
χουν στήν ἑλληνική κοινωνία τενεκέδες;
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στήν Κούβα, σέ ἀπόσταση
ἀναπνοῆς ἀπό τις ΗΠΑ,
ρωσσικά πολεμικά (σελ. 5)
Την Κυριακή 16/06 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ
ΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Οίκτων ελεύθερης παρρησής, Δημόκριτος
γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής
με μία υπερπροσφορά!
BEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η θήκη και τα
25 CDs, μαζί!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Σεισμό προεκάλεσαν οἱ δεκάδες χιλιάδες θαυμα
στές τῆς Ταίηλορ Σουίφτ στην συναυλία πού ἔδωσε στο Εδιμβούργο. Ὁ ξέφρενος χορός τῶν 70.000
καί πλέον θεατῶν κατεγράφη ἀπό τούς σταθμούς
παρακολουθήσεως σεισμῶν πού εὑρίσκονται ἕξι χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο. Μεγάλος ενθου
σιασμός ἐσημειώθη ὅταν ἡ Ἀμερικανίς τραγουδί
στρια ἑρμήνευσε τα τραγούδια «Ready For It?»,
«Cruel Summer» και «Champagne Problems».
Τότε ἦταν πού προεκλήθη σεισμική δραστηριότης.
Παρόμοια σεισμική δραστηριότης είχε καταγραφεί
σε προηγούμενες συναυλίες της στο Σηάτλ καί τό
Λός Ἄντζελες, μέ τήν πρώτη να προκαλεῖ σεισμική
δραστηριότητα ἰσοδύναμη μέ σεισμό 2,3 βαθμῶν.
• Ὁ γερόλυκος τῆς ρόκ Ἄλις Κούπερ ξεκίνησε τήν
νέα του εκστρατεία γιά τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ,
δηλώνοντας τήν ὑποψηφιότητά του γιά τίς ἐκλογές του 2024. Ἀπό τό 1972 ὁ διάσημος τραγουδιστής θέλει υποψηφιότητα γιά τήν προεδρία, καθαρά για λόγους σάτιρας. Αὐτό ὅμως πού προκαλεῖ
ἐντύπωση εἶναι ὅτι ὁ 76χρονος στάρ εἶναι ὁ νεώτερος ὑποψήφιος, ἀπό τούς Μπάιντεν καί Τράμπ,
καί ὁ μόνος πού ἔχει εἰσέλθει στήν Αἴθουσα τῆς Δόξης τοῦ Ρόκ ἔν Ρόλλ (Rock & Roll Hall of Fame).
Ὁ Ἄλις Κούπερ ξεκίνησε την πρώτη του καμπάνια
το 1972 μετά τήν κυκλοφορία τοῦ κλασσικοῦ πλέον σίνγκλ του «Elected», στο μουσικό βίντεο τοῦ
ὁποίου ἀνεκοίνωσε την υποψηφιότητά του.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ὁ Παῦλος
Σάμιος
δώρισε
τά ἔργα του
στα μεγάλα
μουσεῖα
Λεπτομέρειες
στην σελ. 7
Ὑπέρ τῶν Ρομά
ὁ κ. Ι. Στουρνάρας
ΥΠΕΡ τῆς ἐνσωματώσεως τῶν Ρομά στήν ἀγορά έργασίας ἐτέθη ὁ κεντρικός τραπεζίτης τῆς χώρας Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο πρῶτο διεθνές συνέ
δριο τοῦ ΤΜΕΔΕ, «Redefining The Future Horizons».
Μέ ἔμφαση, ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Κυβέρνησις πρέπει να παραμείνει
προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις, μέ ἔμφαση στήν
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη
Πολύ δυνατός ἀθλητής δ
Εμμανουήλ Καραλῆς. Ἐντυπωσιακή ἡ ἐξέλιξή του. Διαθέτει ὅλα ἐκεῖνα πού άπαιτοῦνται γιὰ ἕναν ἀγωνιστή τοῦ ἅλματος ἐπί κοντῷ,
προκειμένου να διακρίνεται
στα μεγάλα ύψη.
Τό άλμα επί κοντῷ εἶναι
ἕνα κατ' ἐξοχήν τεχνικό
ἀγώνισμα. Δέν ἀπαιτεῖται
μόνο δύναμη ή μόνο τα
χύτητα. Είναι συνδυασμός
πολλῶν ἀρετῶν καί, κυρίως,
ἀπαιτεῖται ἄριστη τεχνική
ἐπάνω ἀπό τόν πήχυ. Ἰδιαίτερη σημασία έχει τό κοι
ντάρι τοῦ ἀθλητοῦ, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θα λυγίσει
καί πῶς ὁ ἄλτης θά άπαλλα
γεῖ ἀπό αὐτό, ὅταν θα βρεθεῖ
ἐπάνω ἀπό τόν πῆχυ.
Παλαιότερα, το κοντάρι
δέν ἔπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο, ἀφοῦ ἦταν μεταλλικό ή
μπαμπού. Ἀφ' ὅτου, ὅμως,
ἄρχισε ἡ χρησιμοποίηση
τῶν πλαστικῶν κονταριῶν,
κατασκευασμένων ἀπό συνθετικές ύλες, ἄλλαξαν τά
πάντα! Αἴφνης, ὁ ἀθλητής
ἐκτοξευόταν σε ύψη πού
δέν εἶχε παλαιότερα φαντα
σθεῖ κανείς.
Ἡ δική μας γενιά ἔζησε τήν μεγάλη αὐτή ἀλλαγή. Τήν ἀλλαγή αυτή μέ τά
πλαστικά κοντάρια τήν ἔφε
ρε ὁ σπουδαῖος ἀθλητής τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 4
LEGENDAL
ΜΑΡΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
16/06
23/06
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τζορτζ Οργουελ
Η αλληγορική νουβέλα
Μαζί Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»
σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τά ἐκλογικά
ἀποτελέσματα
στην Θράκη
τοῦ Εὐάγγελου Γαλούση*
ΠΕΡΝΟΥΣΑ ἔξω ἀπό τήν αύλή δημοτικοῦ σχολείου ὅπου ἔπαιζαν τά παιδάκια μπάλλα. Ρωτάω ἕνα μέ μπλέ
μπλούζα: Ποιός κερδίζει; Μοῦ ἀπαντάει: Ἐμεῖς, γιατί ἔχουμε βάλει πολλά γκόλ καί εἴμαστε πρώτοι. Ρωτάω τό
ἴδιο σέ ἄλλο παιδάκι μέ μπλούζα μέ τό
οὐράνιο τόξο: Ἐμεῖς, λέει κι αὐτό, γιατί
δέν χάσαμε μέχρι τώρα καί σέ λίγο θά
βάλουμε πολλά γκόλ. Γυρίζω στο τρίτο μέ πράσινη μπλούζα, ἐμεῖς, ἀπαντᾶ
κι αὐτό, γιατί ἔχουμε βάλει πιό πολλά
γκόλ ἀπό τήν προηγούμενη φορά.
Συνέχεια στην σελ. 5