Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Έκδοση:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ 6414
ΕΛΤΑ
ΕΚΔΟΣΗ
Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Ηπείρου
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 - Τιμή: 0,50
e-mail: [email protected]
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΙΑΦΑΣ
Έτος: 23ο - Αρ. Φύλλου 1151
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Τι πρέπει να κάνουν
οι ιδιοκτήτες έως
τις 30 Ιουνίου
Με στόχο τη βελτίωση της πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται
εντός και κοντά σε δασικές περιοχές
και την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσής, η Πολιτεία θέσπισε τα εξής νέα
μέτρα στο επίκεντρο των οποίων είναι
η ακίνητη ιδιοκτησία και οι ιδιοκτήτες
της: Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός/πλησίον δασικών εκτάσεων και μητρώο τήρησης προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτησιών.
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα 20
Αντικείμενο μελέτης
13 πέτρινα γεφύρια
Τη δική τους ιστορία θα «πουν» 13 πέτρινα γεφύρια του Δήμου Πωγωνίου
που θα αποτελέσουν αντικείμενο μετ
λέτης του Εργαστηρίου Γεωχωρικής
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτι
κής Μακεδονίας στα πλαίσια του 1ου
Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Πέτρινων Γεφυριών που θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με
τον Δήμο.
Με πόρους από το ΕΣΠΑ
η ενεργειακή αναβάθμιση
Μια σημαντική προσπάθεια για να
προχωρήσει η απαραίτητη διαδικασία και να κατατεθεί προς έγκριση
και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα
προγραμματική περίοδο το φιλόδοξο εγχείρημα της ενεργειακής
αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Κιάφας,
κάνει η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων.
Πρόκειται για ένα έργο με προϋπο
λογισμό 2,4 εκ. ευρώ, το πρώτο
έργο, αντίστοιχου βεληνεκούς που
φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο δήμος Ιωαννιτών με τη μελέτη να συντάσσε
ται από την Τεχνική Υπηρεσία.
Σελίδα 15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»
Ακόμη 2 δισ. ευρώ και διεύρυνση
σε ζευγάρια 40-50 ετών
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Ισχυρά μηνύματα,
κυρίαρχη η αποχή
Η καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως έλαβε εξαιρε
τικά χαμηλά ποσοστά, με τους πολίτες να στέλνουν ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για αλλαγή της πολιτικής, αλλά και οι κατ
κές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που κρατά τη δεύτερη θέση λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών πτήσεων του ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ήταν τα βασικότερα συμπεράσματα των ευρωεκλογών.
Σελίδα 23
Σελίδα 2
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
100.000 ευρώ
για αναβάθμιση
της πλατείας
Μ. Κεφάλα: «Ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις για τους μόνιμους κατοίκους και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους»
Σελίδα 12
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του προγράμματος και σε ζευγάρια
40 έως 50 ετών για αγορά πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκο ή άτοκο δάνειο - Με
αφορμή τις εξαγγελίες ο Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων κατέθεσε πρόταση για
ανεύρεση οικοπεδικών εκτάσεων προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σελίδα 7
Αλλαγές για ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα προστασίας
Σελίδα 13