Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12671 Τιμή 0,60 ευρώ - Τρίτη 11 Ιουνίου 2024
ΗΧΗΡΟ
ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΘΩΣ Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΘΗΡΙΩΔΗ ΠΟΣΟΣΤΑ
NA SYRIZA
14,32
28.31
12,78
Λοιπά
14,63
χηρό ήταν το μή
νυμα που έστειλαν
πολίτες στην
Και κυβέρνηση αλλά
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γυρίζοντας την πλάτη στις
Ευρωεκλογές καθώς η απο
χή κατέγραψε θηριώδη που
σοστά που ξεπέρασαν το
60%. Την πλάτη στην πολι
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρισαν βέβαια στην
πλειοψηφία τους οι πολίτες
και των υπόλοιπων Ευρω
παϊκών κρατών με μια ανησυχητική στροφή στην α
κροδεξιά, κάτι που θα πρέπει να βάλει σε σκέψεις 6λους τους Ευρωπαίους ηγέτες και τις πολιτικές που
προωθούν στα κράτη τους.
Η Νέα Δημοκρατία κατέ
γράψε νίκη στις ευρωεκλο
γές της 9ης Ιουνίου αλλά
βγήκε λαβωμένη καθώς απ
πείχε πέντε μονάδες από
τον στόχο του 33% που είχε
βάλει ο Πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης.
Παρά ταύτα παραμένει απ
διαμφισβήτητα πρώτη δύ
ναμη με μεγάλη διαφορά 13 μονάδων από το δεύτε
το κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙ
συνέχεια στη σελ. 6
Πρώτη με ποσοστό 31,06% στις Ευρωεκλογές
Η Νέα Δημοκρατία στο Ν. Πρέβεζας
Παραθέτουμε τα αποτελέσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
και στους Δήμους Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας
Πρώτη με ποσοστό 31,06%, ήρθε η Νέ
α Δημοκρατία στο Νομό Πρέβεζας, στις
Ευρωεκλογές της Κυριακής, έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ που συγκέντρωσε 16,98%. Η απο
χή στο Νομό μας έφτασε το 60%.
Παραθέτουμε τα συγκεντρωτικά απο
τελέσματα των Ευρωεκλογών στην Π.Ε.
Πρέβεζας, και αναλυτικά στον Δήμο Πρέ
βεζας, στον Δήμο Ζηρού και στον Δήμο
Πάργας.
συνέχεια στη σελ. 3
Δεν θα κρύψω την αλήθεια
Το κόμμα μας δεν έφτασε στο στόχο που είχαμε θέσει
Ανέφερε στη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής ο Πρωθυπουργός
"Δε θα κρύψω την
αλήθεια: το κόμμα
μας δεν έφτασε στον
στόχο τον οποίο είχαν
με θέσει. Ούτε με εν
διαφέρουν επιχειρή.
ματα όπως ότι η δια
φορά από το δεύτερο
κόμμα είναι η μεγαλύ
τερη στην ιστορία των
ευρωεκλογών.
συνέχεια στη σελ. 6
Άρχισαν τα όργανα;;;
"Θα τα συζητήσουμε όλα μα όλα, και ότ
ταν λέμε όλα, εννοούμε όλα στα όργανα...
Οφείλουμε να συζητήσουμε τα πάντα", τό
νισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ερωτηθείσα αν τίθεται θέμα
ηγεσίας στο κόμμα μετά το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών. συνέχεια στη σελ. 8