Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα κατασταση ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ADHNAM
ΕΣΤΙΑ
Τρίτη
11 Ἰουνίου 2024
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τῶν ἀποστ. Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ,
ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως
Σελήνη 5 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 6.02' - Δύσις ἡλίου 8.48
ΑΤΤΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις, μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 396.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις, μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 36β.
Σαμαρᾶς μέσῳ συνεργατῶν:
«Χάνεται ἡ παράταξις»
Αριθμ. φύλ. 42872
Ετος 148ον
Τιμή 1,5 €
«Μᾶς ἐγκατέλειψαν 1.230.000 πολίτες πού μᾶς ψήφισαν το 2023» – Αναταράξεις καί στήν Κοινοβουλευτική Ομάδα τῆς ΝΔ
Τήν ἔκτακτη σύγκλησή της ζητοῦν ἀπό τόν Πρωθυπουργό οἱ βουλευτές Νικήτας Κακλαμάνης και Μάριος Σαλμᾶς
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ἀπώλεια ψηφοφό
ρων στήν ἱστορία της, πού ὑπέστη τήν
περασμένη Κυριακή ἡ ΝΔ, ἔχει προκαλέσει «ἐκκωφαντικό σεισμό» στην
Πειραιῶς, ἄν καί πολλοί ἐκτιμοῦν ὅτι
δέν ἔχει λάβει τό ξεκάθαρο μήνυμα ή
ἡγεσία τοῦ κόμματος. Συνεργάτες τοῦ
πρώην Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ προειδοποιοῦν τόν Πρωθυπουργό
καί τά στελέχη τοῦ Μεγάρου Μαξίμου
μέ κείμενο πού ἀνήρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα (facebook), ὅτι ἐάν ἐπιμείνουν στην «διεύρυνση στο Κέντρο», ἡ
παράταξις θα χαθεῖ! Εἶναι τόσο μεγά
λη ἡ ἀπώλεια ψηφοφόρων -περίπου
1,230 ἑκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι
τόν Μάιο- πού οὔτε ὅταν ἡ ΝΔ ἐπί Σαμαρᾶ, μέ τά μνημόνια στην πλάτη, τήν
κάθοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τήν θεοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ἔχασε τίς ἐκλογές τόν Μάιο του 2012, δέν εἶχε καταγράψει ἀνάλογες. Τότε τήν εἶχαν ψηφίσει 1.192.193 πολίτες, δηλαδή 65.000
περισσότεροι ἀπό τίς ἐφετινές εὔρωεκλογές.
Τα βέλη στρέφονται ἐναντίον τοῦ κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ἀρνεῖται
νά ἀντιληφθεῖ τό προφανές, ὅτι οἱ κοινωνίες στήν Εὐρώπη «στρέφονται δε
ξιότερα», ἐνῷ αὐτός καί οἱ συνεργάτες
του κινοῦνται ἀνάποδα, πρός τό Κέ
ντρο! Κατά συνέπεια, ἐπισημαίνουν οἱ
συνεργάτες τοῦ κ. Σαμαρά, οἱ ἐπιλογές
τῆς ΝΔ ἀφήνουν ἕνα μεγάλο κομμάτι
τῆς κοινωνίας «ἀνεκπροσώπητο» και
ὠθοῦν τό ἐκλογικό σῶμα, πρός ὥρας,
Κεραυνοί
Μητροπολίτου
Ἀλεξανδρουπόλεως
κατά τῆς Κυβερνήσεως
για το ΚΙΕΦ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ἐπιβεβαιώθηκαν ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προέβλεπαν ὅτι ἡ
εἰσχώρησις τῆς Τουρκίας στην Θράκη,
μέ τήν παράλληλη έλλειψη αὐστηρῆς
ἐπιβολῆς τοῦ νόμου ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, θα δυνάμωνε τούς ἀκραίους τῆς
μουσουλμανικής κοινότητος. Κανείς
ὅμως δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι τό
Συνέχεια στην σελ. 4
Νεοπλουτισμός καί σάτιρα
στήν Παλιά Αθήνα
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Καί ὅμως αὐτοί πού συμμετείχαν στις ευρωεκλο
γές μέ ἐπιστολική ψῆφο εἶχαν άκυρα ψηφοδέλτια.
Περισσότερα από 20.000 ψηφοδέλτια πού ἐστάλησαν ταχυδρομικῶς δέν κατεμετρήθησαν, για
τί εἶχαν παραλείψεις ἢ ἀστοχίες. Τα περισσότερα
ἄκυρα ψηφοδέλτια δέν εἶχαν συμπεριλάβει τις ὑπεύ
θυνες δηλώσεις, πού ἀπαιτοῦσε ὁ νόμος καί φωτοαντίγραφα τῶν ταυτοτήτων τους. Ἀλλά ὑπῆρχαν
καί κάποιοι ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσουν το
σύστημα καί ἔβαλαν στον φάκελο τήν αὐθεντική
ταυτότητα ἤ τό διαβατήριο! Καί σέ αὐτήν τήν πε
ρίπτωση τα ψηφοδέλτια ἀκυρώθηκαν ἐνῷ οἱ ἐκλο
γεῖς θα μείνουν χωρίς ἐπίσημα ἔγγραφα. Τώρα οι
συγκεκριμένοι ἐκλογεῖς θα πρέπει νὰ ἀναζητήσουν
τίς ταυτότητές τους. Το θετικό εἶναι ὅτι οἱ ἔφοροι
τίς ἔχουν συγκεντρώσει καί θά ἐπιστραφούν στους
κατόχους τους. Σε μία δέ ταυτότητα τό ἔτος γεννήσεως τοῦ ψηφοφόρου είναι το 1928
• Την Κυριακή κατεγράφη ή μεγαλύτερη ἀποχή σέ
ἐκλογές ὅλων τῶν ἐποχῶν, καθώς μόνο το 41,39%
τῶν ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων προσῆλθε στην
κάλπη. Υπάρχει όμως μια περιοχή τῆς Ἑλλάδος
πού κατέρριψε κάθε αρνητικό ρεκόρ. Στο χωριό Κά
μπια τῆς Χίου ψήφισαν 38 από τους 417 έγγεγραμμένους, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 8%, ἐνῷ στό
χωριό Κορούνια ψήφισαν 37 ἀπό τούς 331, που
σοστό συμμετοχής 11%. Σε πανελλήνιο επίπεδο,
στις ευρωεκλογές, συμμετεῖχαν μόλις 3,9 εκατομμύ
ρια πολίτες σε σύνολο 9,6 εκατομμυρίων έγγεγραμμένων. Αντιθέτως, το μικρότερο ποσοστό ἀποχῆς
εἶχε καταγραφεί το 1981, στις πρώτες ευρωεκλογές
πού διεξήχθησαν στην χώρα, με μόλις 21,3% τῶν
ἐγγεγραμμένων νά ἐπιλέγουν τήν ἀποχή.
σέ ἀποχή, καί προσεχῶς στά ἄκρα, ἐάν
δέν καλυφθεῖ τό κενό. Προειδοποιοῦν
δέ, ὅτι τό προχθεσινό ἀποτέλεσμα δέν
ἦταν ὁ «κύριος σεισμός», καί ἐξηγοῦν
τούς λόγους.
Τα συνολικά συμπεράσματα πού
ἐξάγονται ἀπό τούς συνεργάτες τοῦ
πρώην Πρωθυπουργοῦ εἶναι κατ' ἀρχήν
ὅτι ἡ κοινωνία δέν θέλει νά ἐπιστρέψει
στήν ἐποχή ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023, ὅταν
ἀκόμη τό φόβητρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπῆρχε
καί λειτουργοῦσε, ὁ κόσμος ψήφιζε
ΝΔ, γιά νά μήν ἐπιστρέψει ὁ ΣΥΡΙΖΑ.
«Από τον Ιούλιο τοῦ 2023 ὡς τό ἐφετινό
Ἰούνιο, δηλαδή μέσα σε μόλις 11 μήνες,
ἡ ΝΔ ἔμοιαζε νά γίνεται... “γαλάζιο Που
τάμι”! Εγκατέλειψε τις "σταθερές τῆς
παράταξής της, ἔδειξε να προσχωρεῖ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ ἧττα μιᾶς κλειστῆς παρέας ἐξουσίας
πού δέν δίνει λογαριασμό σε κανέναν!
ΣΤΙΣ 7 καί 8 Απριλίου, δύο ἀκριβῶς μῆνες πρίν ἀπό
τίς εὐρωεκλογές, διεξήχθη στο Ζάππειο το πανηγυρικό συνέδριο γιά τήν συμπλήρωση πενήντα
ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση τῆς ΝΔ. Ἄν καί οἱ δημοσκο
πήσεις ἔδιναν τότε ὑποτίθεται «ἀέρα στα πανιά»
τῆς ΝΔ, οἱ ὁμιλίες πού ἐκφώνησαν ὁ Πρωθυπουργός καί Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς καί οἱ δύο ἀντιπρόεδροι τῆς ΝΔ,
Κωστής Χατζηδάκης και Αδωνις Γεωργιάδης, ύπερχείλιζαν ἀπό ἐκνευρισμό. Μπροστά σε χιλιάδες συν
νέδρους οἱ ὁποῖοι ἔψελναν τά ἐξ ἁμάξης ἀπό τά
ὀρεινά, στην θέα καί μόνον πρώην Υπουργῶν τοῦ
ΠΑΣΟΚ νά εἰσέρχονται στήν αἴθουσα μέ τό ἔμβλημα τοῦ ...πυρσού στο πέτο τους, ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος ἐπιδόθηκε σέ ἄκρατη κινδυνολογία, ἡ ὁποία
ἐπισφραγίστηκε ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη νά μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα γιά τό ἐπώνυμο καί τό ὄνομά του.
Ὅπως εἶπε μέ αὐταρέσκεια καί ἀπαράμιλλη άλαζονεία ὁ κύριος Μητσοτάκης, «πίσω ἀπό κάθε ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις ευρωεκλογές είναι γραμμένο τό ὄνομά μου καί τό ἐπώνυμό μου.» Τον καιρό
πού τό εἶπε πίστευε τίς μετρήσεις, ὅτι αὐτό εἶναι τό
μεγάλο του ἀτού στίς ἐκλογές, τό ὄνομά του, καί
πώς μέ αὐτό θά ἔσωζε τήν δύσκολη παρτίδα πού
ἐρχόταν. Γιατί ἤξερε καλά «τί» ἐρχόταν, εἰδικῶς μετ
Πτώση τοῦ εὐρώ φέρνει
ἡ ἀντισυστημική ψῆφος
Οἱ ἀγορές ἀντιδροῦν στό ἀποτέλεσμα
τῶν εὐρωεκλογῶν
ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ μετά τίς ευρωεκλογές, οἱ «αγορές»
ἄρχισαν τήν προσπάθειά τους να χειραγωγήσουν που
λιτικῶς τήν Εὐρώπη. Γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ δεξιά πολιτική δέν ἐξυπηρετεῖ τούς μακροπροθέσμους στόχους
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων, γι' αὐτό καί μετέτρε
ψε ἀρχικῶς τίς ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα γιά
τό πρόσωπό του.
κλειστή ομάς τοῦ Μαξίμου; Ας θυμηθοῦμε τί εἶπαν
Πῶς ξέρουμε ὅτι ἤξερε, ἤξεραν, ἐκεῖνος καί ἡ
σέ ἐκεῖνο τό Συνέδριο ὁ κύριος Μητσοτάκης καί οἱ
ἀντιπρόεδροί του. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξαπέλυσε
ἐπίθεση κατά τοῦ Κυριάκου Βελόπουλου μιλώντας
γιά «τηλεθαυματοποιούς» καί «κηραλοιφές», προσπαθῶντας (ὅπως γράφαμε ἀπό τίς 9/4/2024) «νά
κρατήσει το ποσοστό της ΝΔ πάνω από 30% γιά νά
παραμείνει το μεγαλύτερο ἀπό ἀπόψεως ποσοστών
κεντροδεξιό κόμμα στήν Εὐρώπη.» Ἐκείνη τήν ἡμέ
ρα ὁ Πρωθυπουργός έκανε κάτι πού πρόδιδε τό
ἄγχος του. Επιχείρησε νά ἐκβιάσει τούς ψηφοφό
ρους του. Όχι μόνο μετατρέποντας τις κάλπες σε
δημοψήφισμα γιά τό ἐπώνυμό του, ἀλλά καί ἐξαπολύοντας εὐθεῖες ἀπειλές ἐναντίον τους. Ἀπείλησε πιο συγκεκριμένα «μέ ἕνα ἀνεπάντεχο πολιτικό σκηνικό στό ὁποῖο θά διακυβευτούν ὅλα ὅσα
θεωρούν δεδομένα» καί διαμαρτυρήθηκε για «τήν
ἐπικίνδυνη πολιτική βαβέλ» πού συνασπίζεται έναντίον του. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης εἶπε ὅτι «δεν χρειάζεται καμπανάκι για να
καταλάβουμε τα λάθη μας» καί ὅτι, ἄλλη ἀπειλή,
Συνέχεια στην σελ. 3
Ρυθμιστής τῶν ἐξελίξεων
στήν Εὐρώπη ἡ Μελόνι
Βρυξέλλες - Κλειστά κρατάει τά χαρτιά της ἡ Ἰταλίς
Πρωθυπουργός Τζώρτζια Μελόνι, ἡ μεγάλη νικήτρια
τῶν Εὐρωεκλογῶν, ἀναφορικῶς μέ τίς πρῶτες κινήσεις
της στήν Εὐρωπαϊκή Ένωση. Ἔχοντας στα χέρια της
ἕνα ἐκλογικό αποτέλεσμα πού τήν καθιστᾶ ρυθμιστή
τῶν ἐξελίξεων στις Βρυξέλλες, ἡ Μελόνι δήλωσε ὅτι
«εἶναι πολύ νωρίς ἀκόμα γιά νά ἀπαντήσει σχετικῶς
μέ τό ἐνδεχόμενο να υποστηρίξει μια δεύτερη
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ νέα εποχή γιά τήν ὁμάδα τῶν Προσφύγων
Δεν αλλάζουν χέρια εύκολα
οι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα. Γι' αυτό και
το «πέρασμα» τῆς ἱστορικῆς
ΑΕΚ (Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως) στον Μεσ
σήνιο Μάριο Ηλιόπουλο από
τόν ἀπόγονο Ποντίων προσφύγων Δημήτρη Μελισσανίδη, ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο ενδιαφέρον, γιά ὅλον τόν ἑλληνικό
ποδοσφαιρικό κόσμο. Έχοντας
μεγαλώσει στην Νίκαια, μιά
πόλη με πολύ μεγάλη παρου
σία Ποντίων και Μικρασιατών
Προσφύγων, γνωρίζω καλά τί
σημαίνει η ΑΕΚ γιά τό προσφυγικό στοιχείο.
Θυμᾶμαι, μικρός, τά μεσημέρια τῆς Κυριακῆς, να φεύγει
ἀπό τήν γειτονιά μας ένα και
ραβάνι ἀπό πειρατικά ΙΧ (τότε
Ιδιωτικά αυτοκίνητα διέθεταν
μόνον οι Σχολές τοῦ «Ζώρα»
-πατέρας τοῦ Μελισσανίδητοῦ «Ισαάκο» ἐπίσης πρόσφυ
γας- και κάποιοι Ιατροί, όπως
Ο Περικλής Χρυσοχέρης, ο Στέ
φανος Λεπτίδης καί ὁ πατέρας
μου) νά ἐκκινοῦν ἀπό τήν πλατεία Δαβάκη (Περιβολάκι) μέ
κατεύθυνση το γήπεδο της Νέ
ας Φιλαδελφείας. Θυμᾶμαι ἀκό
μη κάποιους σπουδαίους στό
τε- ποδοσφαιριστές τῆς ὁμά
δας, τήν ὁποία ὑποστήριζαν
πολλοί συμμαθητές μου. Σε
ραφείδης, Νεστορίδης, Μαρδίτσης, Βερνέζης, Σταματιάδης,
Κρυστάλλης, Σοφιανίδης, Βασιλείου, Μπαλόπουλος, Που
μώνης, Νικολαΐδης. Θυμᾶμαι
ἀκόμη ένα πρωτάθλημα πού
Συνέχεια στην σελ. 4
στόν ἀκραῖο δικαιωματισμό (γάμος
ὁμοφύλων ζευγαριῶν), ἀλλά καί στήν
πολιτική ἀπροσχημάτιστου “κατευνασμοῦ τῆς Τουρκίας” σημείωσαν οἱ ἴδι
ες πηγές. Δυστυχῶς τώρα ἐγκατέλειψαν
τήν ΝΔ ἐπί πλέον ἕνα ἑκατομμύριο ψηφοφόροι, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 250.000 ἐκινήθησαν δεξιότερα.
Επίσης οἱ συνεργάτες τοῦ πρώην
Πρωθυπουργοῦ δέν ἀφήνουν ἀσχολί
αστο ὅτι οἱ δημοσκόποι για πολλοστή
φορά ἔπεσαν ἀπελπιστικά ἔξω. Πέρυσι ὑπετίμησαν τήν ΝΔ καί ὑπερτίμησαν τόν ΣΥΡΙΖΑ, καί ἐφέτος ἔπραξαν τό ἀντίθετο. Δέν ἔμειναν στό ἀπυρόβλητο και κάποιοι «γκουρού» πού
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συμμαχία προειδοποιήσεως
κατά ΗΠΑ και Κίνας ἀπό
Πούτιν καί Κίμ Γιόνγκ Ουν
Την Κυριακή 18/06 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
οικείων ελευθερης παρρησία, Δημόκριτος
γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής
με μία υπερπροσφορά!
BEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
LEGENDA
Η θήκη και τα
25 CDs, μαζί!
(σελ. 5)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
16/06
ΣΤΙΣ ΑΘΗΝΑ
22/06
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η αλληγορική νουβέλα του Τζορτζ Οργουελ
Μαζί Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»
σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Ἡ φωνή
τῶν νέων
Το στρατηγικό
βάθος τῆς
Ἑλλάδος σάν βάση
για νέες συμμαχίες
τοῦ Σταμάτη Κλαδά*
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ἔτη ἡ ἐπιστήμη τῶν διεθνῶν σχέσεων ἀσχολεῖται ἐκτενῶς
μέ τόν ὁρισμό τοῦ στρατηγικού βάθους πού ἀποτελεῖ γιά πολλούς νέο
ους μελετητές τῆς διεθνούς πολιτικῆς ἕνα αἴνιγμα πού δέν κατάφεραν
Συνέχεια στην σελ. 8