Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αρ. φύλλου 9840 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΑΙΔΟΝΗΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 2541021717
http://www.agonas ae-mail agonasxaniamail.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Φοιτητές θεολογίας
του ΑΠΘ στη Θράκη
της διαθρησκειακής
συνύπαρξης
εκπαιδευτική επί
σκέψη γνωριμίας
κές κοινότητες της Θρά
της πραγματοποίησε το
Τμήμα Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του
ΑΠΘ, από την Παρα
σκευή 31 Μαΐου έως και
την Κυριακή 2 Ιουνίου,
προσφέροντας στους
προπτυχιακούς και μετ
ταπτυχιακούς φοιτητ
τές/τριες μια βιωματική
εμπειρία στην ακαδη
μαϊκή τους γνώση.
Πρόκειται για επισκέ
ψεις που πραγματοποιούνται
εδώ και χρόνια στο πλαίσιο του
μαθήματος του Διαθρησκειακού
Διαλόγου με υπεύθυνη την και
θηγήτρια θρησκειολογίας Αγγε
Λική Ζιάκα. Στην ομάδα των και
θηγητών και διδασκόντων, συμμετείχαν επίσης οι καθηγήτριες
Νίκη Παπαγεωργίου και Βασιλική
Μητροπούλου, ο Αν. καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Αλ-Άζχαρ
Νέα πανελλαδική έρευνα:
της Αιγύπτου, κ. Σάκερ Μούσα,
και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Δρ. Διονυσία
Χατζή και Δρ. Νικόλαος Τσιρέβε
Λος, ο οποίος ανέλαβε τον συν
ντονισμό της εκδρομής.
Ποια ακίνητα αγοράζουν
Οι Έλληνες
Επτά στους 10 αγοραστές ακινήτων που επέλεξαν κατοικίες, προτίμησαν
εκείνες που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών με στόχο την εξασφάλιση χαμηλότε
Ιρων τιμών που να ανταποκρίνονται στα επίπεδα των οικονομικών δυνατοτήτων
τους, όπως έδειξαν τα στοιχεία της έρευνας RE/MAX Ελλάς
Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να εξασφαλίσουν στέγη σε πιο προσιτές τι
μές σε σύγκριση με νεότερες ιδιοκτησίες, ενώ παράλληλα στοχεύουν σε μελ
| ποντικές υπεραξίες μέσω της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης των εν
1 λόγω ακινήτων.
σελίδα
σελίδα 51
| Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.:
Οι συνεχόμενες
| παρατάσεις διάθεσης
στρατιωτικών γιατρών
στο Νοσοκομείο
Ξάνθης συντηρούν
την υποβάθμιση του
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.
ΟΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιω
τικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με αφορ
με την πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, που
αφορά στην παράταση διάθεσης στρατιωτικών
ιατρών στο γενικό νοσοκομείο Ξάνθης, εκφράζει
τη δυσαρέσκεια και απογοήτευση των μελών της
Ένωσης.
σελίδα 8
Αυξημένα μέτρα
οδικής ασφάλειας
σε όλη την επικράτεια
κατά τις Ευρωεκλογές
Τα μέτρα αναπτύσσο
νται έως και 10 Ιουνίου
Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει αυξημένα μέτρα οδι
κής ασφάλειας, σε όλη την επικράτεια, κατά την περίοδο
των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2014,
Ο σχεδιασμός των μέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο ειδι
κότερων εντολών και κατευθύνσεων για αυξημένη παρου
σία και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, ώστε να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών ομαλής και ασφα
λούς οδικής κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των πολιτών
στις μετακινήσεις τους, καθώς επίσης και στην πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων.
σελίδα 10
Ξεκινούν οι αιτήσεις
για τον νέο κύκλο κατάρτισης
σε πράσινες δεξιότητες
για 25.000 ανέργους
με εκπαιδευτικό επίδομα
έως 400 ευρώ
Δ.ΥΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
σελίδα 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα