Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Επιμορφωτική
ημερίδα
στελεχών των
δήμων Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 5

Πραγματοποιήθηκε γενική
δοκιμή των
πληροφοριακών
συστημάτων
από τις δομές
πληροφορικής
της Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας

Γιατί μπήκε η υπόθεση
του κτηνοτρόφου Ρούλη
Μπατζή στο αρχείο;

σελ - 24

τιμή 0,50 €

Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8211

Αρ. φύλλου

Παρατάθηκε για ένα μήνα η
υποβολή προσφορών για τον
αγωγό μεταφοράς της τηλεθέρμανσης
Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα
τηλεθερμάνσεων - Νέες τροποποιήσεις

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 7

Παπαδόπουλος,
Γιοκαρίνη,
Καζούλης
και Ζιώγαλας
στο 9ο Five Hills
Party στον
Πεντάλοφο

σελ ~ 17

Θ. Σκυλακάκης:
Υπέγραψε την Υπουργική
Απόφαση για τις
«Απαιτήσεις φύτευσης
σε φωτοβολταϊκούς
σταθμούς»

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Ανέλαβε καθήκοντα
Εκτελεστικού
Διευθυντή του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας ο κ.
Κωνσταντίνος Νίκου