Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ιδρυτές - Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δούκας (1916-1932),
Κώστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μιχαήλ Κ. Δούκας (1970-1997), Κώστας Μ. Δούκας (1997-2007)
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής - Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 8 Ιουνίου 2024
Αρ. φύλλου: 4430
Χρ. Στεφανάδης: Επανεκκίνηση
στην καταβολή κρατικής αρωγής
και στις επιδοτήσεις ενοικίου
& συγκατοικήσεων
Ο βουλευτής Νομού Σάμου, Χριστοδούλος Στεφανάδης, με ανάρτηση του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της καταβολής
κρατικής αρωγής για τους σεισμόπληκτους και τις επιδοτήσεις ενοικίου - συν
γκατοικήσεων.
Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάδη, μετά
από καθυστερήσεις που προκάλεσαν
την δικαιολογημένη απογοήτευση
των δικαιούχων. Λόγω της μεταφοράς
αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων,
οι διαδικασίες για την καταβολή της
κρατικής αρωγής έχουν επιταχυνθεί
Αυτό επιτεύχθηκε μέσω συνεχών που
ρεμβάσεων του βουλευτή προς τον
υφυπουργό κλιματικής κρίσης και που
Αιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Τριανται
πουλο, καθώς και στους υπηρεσιακούς
παράγοντες. Ο γενικός γραμματέας
Αποκατάστασης φυσικών καταστρο
φών και κρατικής Αρωγής, κ. Πέτρος
καμπούρης, ενημέρωσε τον βουλευτή
ότι από 27 έως 31 Μαΐου 2014 κατα
βλήθηκαν επιδοτήσεις ενοικίου σε
13 δικαιούχους με συνολικό ποσό
12.780,00 ευρώ. Επίσης, πληρώθηκαν
οι πρώτες και δεύτερες δόσεις ανακα
τασκευών ως Δωρεάν κρατική Αρωγή
με συνολικό ποσό 60,379,69 ευρώ.
Ο κ. Στεφανάδης εξέφρασε την πεποί
θησή του ότι η κατάσταση θα αποκα
τασταθεί ταχύτατα και ότι όλοι οι δι
καιούχοι, των οποίων οι φάκελοι και τα
δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέ
στις, θα αποζημιωθούν. Δήλωσε επίσης
ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη
της διαδικασίας. «Πιστεύω ότι ταχύτατα
θα αποκατασταθεί η αταξία αυτή και θα
αποζημιωθούν όλοι οι δικαιούχοι που
ο φάκελος και τα δικαιολογητικά τους
πληρούν τις προϋποθέσεις, θα παρακα
πουθήσω στενά την εξέλιξης ανέφερε
ο βουλευτής Σάμου.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου
καταδικάζει απόφαση για
περικοπή αποζημιώσεων
των υπερβαλλουσών υπερωριών
Με επιστολή του, στις 29 Μαΐου, προς την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας και
Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό, την διοικητήρια
του Γενικού νοσοκομείου Σάμου και Αφροδίτη Αγγέλη και τον βουλευτή Σάμου κ.
Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου καταδικάζει την πρόσφατη
απόφαση του υπουργού Υγείας του Άδωνι Γεωργιάδη και του διοικητή της 2ης
Υπό του Χρήστου Ροϊλού, για περικοπή στις αποζημιώσεις των υπερβαλλουσών
εφημεριών των γιατρών.
«Ο Ιατρικός Σύλογος Σάμου καταδικάζει
την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Άδωνι Γεωργιάδη και του
Διοικητή της ΥΠΕ κου Ροϊλού χρήν
στου για περικοπή στις αποζημιώσεις
των υπερβαλλουσών εφημεριών των
ιατρών της 2ης ΥΠΕ. Λόγω της σημα
ντικής έλλειψης σε ιατρικό προσωπικό
των νοσοκομείων, οι λιγοστοί ενα
πομείναντες, ιατροί προκειμένου να
κενό,
πραγματοποιούν περισσότερες εφημε
ρίες από όσες προβλέπει ο νόμος και
ο Υπουργός αντί να δώσει κίνητρα σε
ιατρούς να έρθουν στα νησιά, για να
τους ευχαριστήσει ψήφισε περικοπές
στις αμοιβές των ιατρών για εφημερίες
που έχουν πραγματοποιηθεί και κάνει
ότι μπορεί για να τους απωθήσει είναι
ντροπή!!! ο Ιατρικός Σύλλογος θα είναι
δίπλα σε όποια απόφαση πάρουν οι και
προί μπροστά σε αυτήν την κατάφωρη
αδικίας αναφέρει στην επιστολή του ο
Ιατρικός Σύλλογος Σάμου.
Λαϊκή Συσπείρωση:
Τραγική η κατάσταση
στο Δήμο μετά τον σεισμό
του Οκτωβρίου 2020
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ανατολικής Σάμου, με ανακοίνωσή της, αναφέρθηκε στην
Ξεκίνησε η καθαίρεση
των κωδωνοστασίων
Αγίου Νικολάου Κοκκαρίου
€ 1,50
Ξεκίνησε την Δευτέρα, 3 Ιουνίου, το έργο της ολικής καθαίρεσης των δύο επικινδύνως ετοιμόρροπων νεωτερικών κωδωνοστασίων του σεισμόπληκτου Ι. Ν. Αγίου
Νικολάου στο Κοκκάρι Σάμου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 ημερών.
το κοκκάρι επισκέφθηκε την Τρίτη, 4 Ιουνίου, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ.
Πάρης Παπαγεωργίου συνοδευόμενος από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο
με αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλη Γεωργούδη και την
προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αγγέλα Καζάκου. Εκεί είχε ου
νάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου, κατοίκους και
επιχειρηματίες του χωριού προκειμένου να ενημερωθούν εκ νέου για την πορεία
Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα έργο για το
οποίο καταβάλλαμε τεράστια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή ανάληψης των
καθηκόντων μας. Ο πιο σημαντικός λόγος ήταν και παραμένει η ασφάλεια των
κατοίκων. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πρώτα απ' όλα. Ο δεύτερος
εξίσου σημαντικός λόγος της προσπάθειάς μας ήταν η αποκατάσταση της λειτουρ
υλοποίησης του έργου.
Από 7 έως 13 Αυγούστου
14° Samos Young Artists Festival
γίας του χωριού και βέβαια η προστασία της οικονομικής ζωής ειδικά στη διάρκεια
της τουριστικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά επιχειρήματα περί καθυστέρησης του
έργου, αυτό που έχουμε να πούμε και για το οποίο έχουμε ενημερώσει τόσο το
κοινοτικό συμβούλιο όσο και τους κατοίκους, είναι ότι μια διαδικασία που διαρκεί
πέραν του ενός έτους καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε σε διάστημα τριών μην
νών. Σε αυτή την προσπάθεια και σε κάθε βήμα είχαμε αρωγό μας τον Πρόεδρο και
τα μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου, τους επαγγελματίες του Κοκκαρίου καθώς
και τον Μητροπολίτη μας. Όπως και για κάθε βήμα μας υπήρχε συνεχής ενημέρω
ση των κατοίκων και των επαγγελματιών τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για
την άριστη συνεργασία και την συνδρομή τους στην μεγάλη αυτή προσπάθεια».
• Η συνέχεια στη σελ
To Samos Young Artists Festival (SYAF) επιστρέφει για 14η χρονιά στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου στη
Σάμο, συγκεντρώνοντας, Έλληνες και ξένους ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους μουσικούς από
όλο τον κόσμο.
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση. Ο Λεωνίδας Καβάκος, ο Έλληνας σούπερ σταρ
που επικρατεί στη Σάμο μετά τον σεισμό του Οκτωβρίου 2020.
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2014, η
Λαϊκή Συσπείρωση έθιξε τα θέματα των
επιπτώσεων του σεισμού και τα προς
βλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν,
Τονίστηκε η τραγική κατάσταση στο
Δήμο, παρά το χρονικό διάστημα που
έχει περάσει από το σεισμό. Ειδικότε
ρα, η Λαϊκή Συσπείρωση κατήγγειλε την
κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουρ
νούς για την αμέλεια και τη μεθόδου
μένη καθυστέρηση στην έγκριση των
φακέλων που έχουν υποβληθεί στην
αρμόδια υπηρεσία ΔΑΕΦΚ, η οποία δεν
είναι στελεχωμένη επαρκώς. Επιπλέον,
επισημάνθηκε η διακοπή της επιδότης
της ενοικίου για πάνω από ένα χρόνο
και η αδιαφορία για τα σχολεία και το
δημόσια κτίρια που παραμένουν με
προσβάσιμα. • Η συνέχεια στη σελ. 9
της κλασικής μουσικής στο Αρχαίο θέατρο πυθοί
χορείου
Ιδιαίτερος προσκεκλημένος της φετινής διοργάνων
σης είναι ο Λεωνίδας Καβάκος, ο Έλληνας σούπερ
σταρ της κλασικής μουσικής και ένας από τους
λαμπρότερους βιολιστές στην ιστορία της μουσικής
ερμηνείας.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ, θα
γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα ενός κομματιού που
γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ από τον συνθέτη
του ινστιτούτου Curtis Έιντριαν Γουόνγκ, ο οποίος
συνέθεσε το έργο αυτό περνώντας ένα μήνα στη
Σάμο, με υποτροφία του Ιδρύματος Schwarz και του
Curtis institute of Music. Η σύνθεση αυτή καθώς και
πολλά αριστουργήματα του κλασσικού ρεπερτορίου
θα ερμηνευτούν από διεθνώς αναγνωρισμένους και
πολυβραβευμένους καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης
Γραμμένος, η Αλεξία Μουζά, ο Αλέξανδρος Σακα
ρέλλος, η νικήτρια υψηλού κύρους βραβείων που
αν Σονγκ, τα μέλη του καταξιωμένου κουαρτέτου
Επήγες. Στέργιος Θεοδωρίδης και Μαρίγια Ράισανεν
και η πιανίστα και απόφοιτος της σχολής Julliard,
Τζάνις Καρίσα.
Επίσης, θα συμπράξουν ο βαρύτονος Βίτορ Μπίσπο,
η Ιρλανδή τραγουδίστρια Νιβ ο Σάλιβαν, μέλος και
απόφοιτη του operstudio της κρατικής Όπερας
Βαυαρίας, και ο πιανίστας Μαρτσέλο Αμαράλ. Η
Πορτογαλέζα τραγουδίστρια Μπεατρίς Φελίσιο θα
εμφανιστεί μαζί με τον παρτενέρ της, τον κιθαρίστα
Ζουάου Ντομίνγκος, και τον Ρούι πόσου στην πορ
τογαλική κιθάρα. Το έργο τους θα παρουσιάσουν
και η Γαλλία Δομινικανή τραγουδίστρια Συρία Αιμέ
με τον διεθνώς καταξιωμένο πιανίστα, συνθέτη και
παραγωγό Ματίς Πικάρ, ο Ιταλός μπασίστας Ματέο
Μπορτόνε και ο Γάλλος τζαζ ντράμερ Γιοάν Σερά.
Καλλιτεχνικοί διευθυντές του Φεστιβάλ Νέων Καλλ
τεχνών Σάμου, είναι και φέτος ο τσελίστος Τιμόθεος
Γαβριηλίδης Πέτριν, απόφοιτος του Curtis Institute
of Music, νικητής του πρώτου βραβείου στον υψη
που κύρους Διεθνή Διαγωνισμό Paulo Cello στη Φιν
Λανδία και η πιανίστα Μάσα Ιλιάσοφ, γεννημένη και
μεγαλωμένη στο Μινσκ της Λευκορωσίας, η οποία
ζει και διδάσκει στο Μόναχο.
Επτά ημέρες γεμάτες μουσική και πολιτισμό κάτω
από τον έναστρο ουρανό, στο μαγευτικό αρχαίο
θέατρο πυθαγορείου, με θέα τη θάλασσα, τα νησιά
και τις ακτές της γειτονικής Τουρκίας.
το Samos Young Artists Festival παρουσιάζει ένα
πρόγραμμα ζωντανής μουσικής που καλύπτει μια
ευρεία γκάμα ειδών, από το σόλο πιάνο, διαχρονι
κές μελωδίες του οπερατικού ρεπερτορίου, μουσική
δωματίου για έγχορδα και πνευστά, τζαζ έως και
μουσική φόντο. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν
από τις 7 έως τις 13 Αυγούστου.
* Η συνέχεια στη σελ.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ευρωεκλογές:
Ώρα μηδέν
Στην κάλπη προσέρχονται εκατομμύρια ψηφοφόροι σε
όλη την Ευρώπη την Κυριακή, 9 Ιουνίου, προκειμένου
να αποφασίσουν το πολιτικό χάρτη του μέλλοντος
στην Ε.Ε. Σε μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται
σε μια εποχή κρίσιμη για την ευρωπαϊκή οικογένεια,
πολιτικά κόμματα διαγκωνίζονται για την εξασφάλιση
της ψήφου με την ατζέντα να έχει ως κύρια θέματα της
την ακρίβεια, την ασφάλεια αλλά και τα δικαιώματα.
Απέναντί τους οι πολίτες, που όπως όλες οι δημοσκο
πήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφουν.
το τελευταίο διάστημα επιθυμούν την στήριξη του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος αλλά απαιτούν λύσεις στα
προβλήματά τους. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα
των εκλογών της Κυριακής θα κρίνει το μέλλον μας για
τα επόμενα πέντε χρόνια σε μια εποχή γεμάτη προκλή
σεις αλλά και επισφάλειες. Η ψήφος, πάντα δύναμη στα
χέρια των πολιτών, είναι η μόνη απάντηση στο ερώτη
μα πώς θέλουμε την ζωή μας αύριο;». Όσον αφορά τις
δημοσκοπήσεις, που έχουν παγιωθεί ως εργαλείου, και
στη χώρα μας. Λίγες ημέρες πριν την 1η Ιουνίου έδει
χναν την παρακάτω εικόνα. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση
της Ιπταινίας για την ενημερωτική ιστοσελίδα Politic
η Ν.Δ. εξακολουθούσε να έχει άνετο προβάδισμα από
τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως η μεταξύ τους ψαλίδα έκλεινε στο
12,9% από το 14,5% (έρευνα Μαΐου. Η Ν.Δ. κατέγραφε
μια πτώση 1,5 μονάδας ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σταθερά
δεύτερος στο 15,6%, με καθαρής διαφορά από το τρίτο
ΠΑΣΟΚ, το οποίο οπισθοχωρούσε μισή μονάδα 110.500.
Το ΚΚΕ με 6,3% και η Ελληνική Λύση με τη διατηρού
σαν το ποσοστό του προηγούμενου μήνα ΝΙΚΗ, Νέα
Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, ήταν
κοντά στο να περάσουν το κατώφλι του 31, χωρίς όμως
να είναι δεδομένο ότι θα βγάλουν ευρωβουλευτή.
ποσοστό ασφαλείας θεωρείται το 3,5%. Τα παραπάνω
στοιχεία δίνουν τις τάσεις μιας συγκεκριμένης χρονικής
στιγμής αλλά δεν απαντούν με άνεση ποια θα είναι τα
πραγματικά ποσοστά που θα λάβουν τελικά τα κόμματα
κι αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην αποχή
την αποχή που απ' ότι φαίνεται ίσως θα είναι ο νικη
της των ευρωεκλογών.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ανασχηματισμός: Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη - (Βίντεο)
  Ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Πρωθυπουργός: Κυριάκος ΜητσοτάκηςΥπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ΟικονομικώνΥπουργός: Κωστής ΧατζηδάκηςΑναπληρωτής Υπουργός: Νίκος ΠαπαθανάσηςΥφυπουργός: Χρίστος ΔήμαςΥφυπουργός: Θάνος ΠετραλιάςΥπουργείο ΕξωτερικώνΥπουργός: Γιώργος ΓεραπετρίτηςΥφυπουργός: Γιώργος ΚώτσηραςΥφυπουργός: Αλεξάνδρα ΠαπαδοπούλουΥφυπουργός: Κώστας ΦραγκογιάννηςΥπουργείο Εθνικής ΆμυναςΥπουργός: Νίκος ΔένδιαςΥφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάνν�
 • Σταμάτησαν οι έρευνες για τον 74χρονο Ολλανδό
  Φωτό: Ε.Ο.Δ. - Σαμιακό ΠαράρτημαΣταμάτησαν μετά την παρέλευση πέντε ημερών, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου Ολλανδού τουρίστα στη Σάμο, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περιοχές Λιμνιώνας, Κλήμα, Άγιος Ιωάννης Ελεήμωνας, Αγία Κυριακή Μαραθοκάμπου ερευνήθηκαν εξονυχιστικά χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.Άκαρπες απέβησαν και οι επιχειρήσεις στις γύρω περιοχές, στις οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η ομάδα drone «Ικαρος» της Πυροσβεστικής, η ομάδα drone «Δαίδαλος» και ο διασωστικός σκύλος τη�
 • 17 & 19 Ιουνίου – Ημερίδες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
  Ημερίδες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου, στις 19:30 στην Αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου Καρλοβάσου και την Τετάρτη, 19 Ιουνίου, στις 19:30 στον αύλειο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου.Θα παρουσιαστούν δράσεις και εργασίες των σχολείων. Θα ακολουθήσει μπουφές με κέφι και μουσική.
 • Και μετά τις Ευρωεκλογές τι; - Άρθρο του Μανώλη Νικ. Κάρλα
  Εκλογές της τεράστιας αποχής και των μεγάλων ανατροπών που κανείς δεν έχει το πολιτικό σθένος να αποδεχθεί δημόσια ήταν οι προχθεσινές.Σοβαρή κρίση εκπροσώπησης και αντιδημοκρατική εκτροπή διαρκείας με το 12% του εκλογικού σώματος να διαχειρίζεται «πλειοψηφικά» τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα να αποτελεί τους κορυνηφόρους ηρακλείς της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπερφίαλοι ηγεμόνες και αιθεροβάμονες ηγεμονίσκοι, ανιστόρητα εντεταλμένοι ενήλικες και αδόκιμοι άλκιμοι της πολιτικής βορά της οργισμέν
 • Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 66χρονης
  Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης, η οποία διαπράχθηκε πριν από τέσσερις μήνες περίπου, σε βάρος ημεδαπής (66χρονης) – κατοίκου Σάμου.Ταυτοποιήθηκε, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, ημεδαπός (30χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παθούσα, στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων (ρούχα) μέσω ιστοσελίδας του διαδικτύου, παρέλαβε δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, χωρίς ωστόσο το περιεχόμενο αυτού να αντιστοιχεί στα