Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Εποχή:Recognized text:
3341

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς • Σαββατοκύριακο 8 - 9 Ιουνίου 2024 • Αρ. φ. 1688 • 2,5 €

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ς
έ
γ
ο
λ
κ
ε

ω
ρ
υ
Ε

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ