Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΕΜΠΑ
Ap. A5. 94
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
CIPP FAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13525
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό πολλαπλάσιο από τον μ.ο της ΕΕ
Ανάπτυξη 2,1% στο α΄ 3μηνο
H D. Β “ψηφίζει”
ελληνικές τράπεζες
Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές στόΈχους για τις ελληνικές τράπεζες μετά
την απόφαση της ΕΚΤ να δώσει το πράσινο φως στις πληρωμές μερισμάτων μετ
τά από 16 χρόνια. «Αν και οι πολλαπλασιαστές μπορεί να μην φαίνονται πλέον φθηνοί, πιστεύουμε ότι η αξία που προσφέ
ρουν οι ελληνικές τράπεζες είναι δύσκολο
να βρεθεί αλλού. ΣΕΛ.3
Τρίτος μήνας ανόδου
στις τιμές τροφίμων
Τρίτ
Τρίτο μήνα πήραν ανηφόρα οι τιμές
τροφίμων παγκοσμίως, σύμφωνα με
τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας
των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Ο παγκό
σμιος δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθη
κε για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Μάιο, και
θώς οι υψηλότερες τιμές των δημητριακών και των γαλακτοκομικών αντιστάθμι
σαν τις μειώσεις της ζάχαρης και των φυτικών ελαίων.
Επιστρέφουν
στο δολάριο
Μπορεί
να υπήρξε ένα κύμα αμφισβήτησης του αμερικανικού δολαρίου,
ειδικά από χώρες του λεγόμενου «μπλοκ»
των BRICS, αλλά ο αριθμός των κεντρι
κών τραπεζών που επιδιώκουν να αυξή
σουν την έκθεσή τους στο αμερικανικό νόμισμα αυξήθηκε κατακόρυφα φέτος. Η κίνηση σηματοδοτεί μια απότομη άνοδο από
το 6% πριν από ένα χρόνο. ΣΕΛ. 8
με ρυθμό 2,1% αναπτύχθηκε η οικονομία το πρώτο τρίμηνο του
2024 έναντι του ιδίου διαστήματος το 2023, με οδηγούς τις επενδύσεις την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ αρνητικά επέδρασε η μείωση των
εξαγωγών. Πολλαπλάσια ανάπτυξη από αυτή της Ευρωζώνης, η οποία
κινήθηκε για το πρώτο τρίμηνο στο όριο της στασιμότητας με +0,3%. Η
εκτίμηση του ΥΠΕΘΟ είναι ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν το «χειρότερο»
της χρονιάς και πλέον η Ελλάδα θα ακολουθήσει πιο ισχυρά ανοδικές
τάσεις. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2024 επιβε
βαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και θέτουν τις βάσεις για την επίτευξη των αναπτυξιακών, δημοσιονομικών στόχων του
έτους», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Προσέθεσε δε, ότι «η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με
ρυθμό πολλαπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ».
Ληξιπρόθεσμα χρέη:
Πότε ... σβήνονται
ΣΕΛ.3
λλαγές στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, προκειμένου να χαρακτηρι
φέρνει νέα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή. Θα προηγείται εξονυχιστικός έλεγχος των
οφειλετών από τη φορολογική αρχή. Οι οφειλές που θα χαρακτηρίζονται
«ανεπίδεκτες», μετά την πάροδο δεκαετίας και υπό προϋποθέσεις θα μπο
ρούν να διαγραφούν αλλά σε όλο αυτό το διάστημα οι οφειλέτες αλλά και
όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημε
ρότητα ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
ενώ θα είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
ΣΕΛ.3
9772529030165
Εκτίναξη ελλείμματος
εμπορικού ισοζυγίου
Αύξηση 35,6% σημείωσε το έλλειμ
μα του εμπορικού ισοζυγίου της
χώρας τον Απρίλιο εφέτος, με την αξία
των εισαγωγών να αυξάνεται 19,8% και
εκείνη των εξαγωγών 11,1%. Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο
ποσό των 7.480,0 εκατ. έναντι 6.241,7
εκατ. τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 19,8%
Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε
στο ποσό των 4.467,1 εκατ. έναντι 4.019,4
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.
Το έλλειμμα ανήλθε σε 3.012,9 εκατ. έναντι 2.222,3 εκατ. τον Απρίλιο 2023, παρ
ρουσιάζοντας αύξηση 35,6%. ΣΕΛ.2
Ευρωζώνη:
Επέστρεψε
στην ανάπτυξη
Ενι
Ανισχύθηκε το α' τρίμηνο του 2024
το ευρωπαϊκό ΑΕΠ μετά τη συρρί
κνωση που είχε καταγράψει στο τέλος
του 2023. Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%
τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην
Ε.Ε. συνολικά, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Υπενθυμίζεται ότι το δ' τρίμηνο 2023,
είχε μειωθεί 0,1% στη ζώνη του ευρώ και
είχε παραμείνει σταθερό στην Ε.Ε.
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, αυξήθηκε 0,4%
στη ζώνη του ευρώ και 0,5% στην Ε.Ε. το
πρώτο τρίμηνο του 2024.
ΣΕΛ.8