Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
- ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ADHNA
ΕΣΤΙΑ
Σάββατο
Καλλιόπης μάρτυρος
8 Ἰουνίου 2024
Σελήνη 2 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.02' -- Δύσις ἡλίου 8.46
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, μέ βόρειους μέτριους ἀνέμους. Θερμ. έως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρχικῶς αἰθρία, νεφώσεις. Θερμ. έως 35β.
Άριθμ. φύλ. 42870
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Απρόθυμος γιά βέτο ὁ κ. Μητσοτάκης
ἐνῷ τά Σκόπια ἐπιμένουν στο «Μακεδονία»!
Απέρριψε τήν ἰδέα γιά ἀρνησικυρία στην ενταξιακή πορεία τῆς γείτονος στην ΕΕ σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ
Ἐρωτήματα γιά τήν διατύπωσή του στην συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης,
ὅτι «οἱ δύο λαοί Ἑλλάδος και Τουρκίας θέλουν ἐλεύθερα νερά» στο Αἰγαῖο
ΣΧΕΔΟΝ ξεκάθαρα ὁμολόγησε ὁ Πρωτ
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὅτι δέν
πρόκειται νά ἀσκήσει βέτο στην ένταξι
ακή πορεία τῶν Σκοπίων πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ὅτι τόσο
ἡ νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα ὅσο καί ὁ Πρωθυπουργός Χρίστιαν Μιτσκόσκι (ὁ ὁποῖος
ἀπό προχθές ἔχει ὁρκισθεῖ κανονικῶς)
ἔχουν λησμονήσει τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρειος» καί κατά παράβασιν
τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὀνομάζουν
τήν χώρα τους «Μακεδονία καί τούς ἑαυ
τούς τους «Μακεδόνες». Εἰδικώτερα, σε
συνέντευξη τήν ὁποία ἔδωσε ὁ κ. Μητσοτάκης στον δημοσιογράφο Απόστολο
Μαγγηριάδη, γιά τό κεντρικό δελτίο ειδή
Μεϊμαράκης: Δέν εἶναι
στήν ἀτζέντα
τῆς ΕΕ ἡ ἀκρίβεια
στήν Ἑλλάδα
ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετική προσέγγιση
μέ ἐκείνη τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὡς πρός
τό μεῖζον θέμα τῆς ἀκρίβειας ἔχει ὁ
ὑποψήφιος ευρωβουλευτής κ. Εὐάγγε
λος Μεϊμαράκης. Ἐνῷ ὁ κ. Μητσοτά
κης καί οἱ στενοί συνεργάτες του ἐπιμένουν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα εὔρωπαϊκό πρόβλημα καί γιά αὐτό ἐστάλη ἡ
ἐπιστολή στον Πρόεδρο τῆς Κομμισ
σιόν γιά τήν πολιτική τῶν πολυεθνικών
μέ τίς διαφορετικές τιμές ανά χώρα, ὁ
κ. Μεϊμαράκης ἀπεκάλυψε ὅτι οὐδόλως ἐνδιαφέρουν τίς Βρυξέλλες ἡ ἀκρίβεια στην Ελλάδα, καθώς «ἡ Εὐρώπη
Συνέχεια στην σελ. 3
Οἱ πρῶτες βουλευτικές εκλογές
ἐπί Όθωνος τό ἔτος 1844
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
σεων τῆς ΕΡΤ, εἶπε σχετικῶς πρός τό ζήτημα αὐτό:
«Ερώτησις: Πάντως, μέλος στο ΝΑΤΟ
εἶναι ἡ Βόρεια Μακεδονία. Θέλει να γίνει
μέλος στήν Εὐρωπαϊκή Ενωση. Υπάρχει
ἕνα βέτο πού εἶναι στο χέρι τῆς Ἑλλάδας.
Ὑπάρχει αὐτή ἡ σκέψη στο μυαλό σας,
»Ἀπάντησις: Κοιτάξτε, γιά ἐμένα δέν
εἶναι τόσο θέμα βέτο, ὅσο κατανόησης και
ἀπό τή Βόρεια Μακεδονία, με την οποία
εἴχαμε καταφέρει νά οἰκοδομήσουμε, παρά τίς ἐπιφυλάξεις μας για τη Συμφωνία τῶν
Πρεσπῶν καί νομίζω ὅτι σέ αὐτό μᾶλλον
δικαιωθήκαμε ὡς πρός τή “μακεδονική
ἐθνότητα” καί τή “μακεδονική γλώσσα”,
καταφέραμε καί ἔχουμε καλές σχέσεις και
στηρίζουμε τήν πορεία πρός τήν Εὐρώπη.
Ἀλλά δέν νομίζω να φαντάζεται ἡ Βόρεια
Μακεδονία ὅτι μπορεῖ νά κάνει βήματα
πρός τήν Εὐρώπη ἀνοίγοντας ένα καινούργιο, ἀχρείαστο μέτωπο μέ τήν Ἑλλάδα.
»Νομίζω ὅτι εἶναι αὐτονόητο αὐτό τό
ὁποῖο λέω καί ἐλπίζω να γίνει ἀντιληπτό
μέ ἀπόλυτη σαφήνεια ἀπό τά Σκόπια, γιατί
πραγματικά εἶναι μιά ἀχρείαστη, θά ἔλεγα,
διάσταση που περιπλέκει τις σχέσεις με
ταξύ τῶν δύο κρατῶν, πού πραγματικά δέν
νομίζω ὅτι ὠφελεῖ πρῶτα καί πάνω ἀπ' ὅλα
τούς ἴδιους τούς πολίτες τῆς Βόρειας Μα
κεδονίας».
Γιά ποιά κατανόηση ὁμιλεῖ ἄραγε ὁ κ.
Πρωθυπουργός; Δέν ἔχει ἄραγε ἀντιληφθεῖ
ὅτι τόσο ἡ κ. Σιλιάνοφσκα ὅσο καί ὁ κ. Μιτσκόσκι δεν προτίθενται να δείξουν καμμία
συμβιβαστική διάθεση; Ὅτι ἐφαρμόζουν ὡς
κυβερνητική πολιτική τους τίς ἐξαγγελίες
τοῦ ἀκραίου κόμματός τους VMRO-DPNE
γιά ἀδιαλλαξία ἔναντι τῆς Ἑλλάδος;
Τα πράγματα εἶναι ἁπλά. Τό μόνο ουσιαστικό όπλο πού ἔχει ἡ Ἑλλάς ἔναντι τῶν
Σκοπίων εἶναι τό βέτο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ἂν ἡ ἄσκησίς του «δεν είναι το
το θέμα» γιά τόν Πρωθυπουργό, τί ἀλήθεια
προτίθεται να κάνει γιά νά ἀσκήσει πίεση
ἔναντι τῆς ἀδιαλλαξίας τους; Να κηρύξει
μήπως ἐμπορικό ἀποκλεισμό, ὅπως εἶχε κάτ
νει ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου κατά τήν δεκαετία του '90; Διότι, κατά τά λοιπά, ὅσα ὑποτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ἡ μετάλλαξις τοῦ πολιτικού συστήματος
ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ευρωεκλογές μπορεῖ νά ἀποδειχθοῦν
πολύ πιό σημαντικές ἀπό ὅ,τι μπορεῖ νά θεωροῦν
οἱ περισσότεροι πολίτες. Τήν σημασία τους, όμως,
φαίνεται νά ἀγνοεῖ καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ
πολιτικού συστήματος, ὄχι μόνον στην Ελλάδα,
ἀλλά σέ ὁλόκληρη τήν Γηραιά Ήπειρο. Η εξέλιξις
τήν ὁποία οι θεωρούμενοι μετριοπαθεῖς ὀνομάζουν
ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς καί τήν ὁποία προσπαθοῦν
νά ἀντιμετωπίσουν ἁπλῶς «ξορκίζοντάς» την, ἀποτελεῖ μιά πολιτική πραγματικότητα, τήν ὁποία διαμόρφωσαν οἱ ἀνάγκες της κοινωνίας. Ανάγκες, τίς
ὁποῖες οἱ συστημικές πολιτικές δυνάμεις ἀπέτυχαν
νά ἀναγνωρίσουν καί φυσικά απεδείχθησαν ἀνίκανες νά ἀνταποκριθοῦν σέ αὐτές. Ἀπ' ἐναντίας ή καταστροφολογία τους διεψεύσθη τοῖς πράγμασι ἀπό
τήν συνετή διακυβέρνηση ἡγετῶν ὅπως η Τζώρτζια
Μελόνι ἤ ἀπό τήν ευημερία πού ἔχουν φέρει στις
χώρες τους κυβερνήσεις ὅπως αὐτή τοῦ Βίκτωρ
Ορμπάν στην Ουγγαρία.
Γιά τούς γνώστες τῆς ἱστορίας ὁ τρόπος διά τοῦ
ὁποίου πολιτεύονται τα κόμματα πού διεκδικοῦν τό
«κέντρο», εἴτε ἐκ δεξιῶν εἴτε ἐξ ἀριστερῶν, ἐνθυμίζει
τόν ἀλήστου μνήμης Κλέμεντ Μέττερνιχ. Ὁ ὁποῖος
τοὐλάχιστον εἶχε ἀπόλυτη συναίσθηση του γεγονότος, ὅτι «προσπαθούσε να συντηρήσει με υποστυλώματα» ένα καταρρέον διεθνές σύστημα, ἐκεῖνο τῶν
ἐλέῳ Θεοῦ μοναρχιῶν καί τῆς καθεστηκυίας τάξεως
πραγμάτων τοῦ 19ου αἰῶνος. Οἱ σημερινοί ηγέτες
τῆς Εὐρώπης ἐμφανίζονται νά μήν ἔχουν οὔτε τήν
αυτογνωσία τοῦ Αὐστριακού Καγκελλαρίου, τό ὄνο
μα τοῦ ὁποίου ἔμεινε στήν ἱστορία ως συνώνυμο μέ
τήν ἀπολυταρχία, τήν ἀκαμψία καί τήν καταστολή κάθε φιλελεύθερης έκφράσεως. Αλήθεια, πῶς θά καταγράψει ἡ ἱστορία, μετά 150 χρόνια, πρόσωπα σάν τήν
Ούρσουλα φον ντερ Λάυεν ἤ τόν Εμμανυέλ Μακρόν;
Θά τούς θυμᾶται κανείς; Η μήπως θά παραμείνουν
στην συλλογική μνήμη ὡς μοιραῖα πρόσωπα γιά τήν
Εὐρώπη καί τόν κόσμο;
Τό ἴδιο ἐρώτημα ἰσχύει καί γιά τούς πολιτικούς
ταγούς τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι ἐπαίρονται ὅτι
εὑρίσκονται στην πρωτοπορία τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν στούς ὁποίους ἐντάσσονται στην Ευρώ
τη, αλλά στην πραγματικότητα εἶναι οἱ οὐραγοί τῶν
παρατάξεων του χθές. Ἔχουν μάλιστα χάσει καί τόν
ιδεολογικό τους προσανατολισμό (ἄν μποροῦμε
νά ὁμιλοῦμε ἀκόμη γιά ιδεολογίες) καί τήν πολιτική τους κατεύθυνση. Γιά νά μήν πᾶμε μακρυά, θά
μείνουμε σε κάποιες πολύ χαρακτηριστικές «ὑποσχέσεις» τῶν κομμάτων. Πρό δεκαετίας περίπου, ὁ
Αντώνης Σαμαράς εἶχε ἐξαγγείλει την καθιέρωση
μονίμου φορολογικού συστήματος πού θά ἐφηρ
μόζετο για μία τουλάχιστον δεκαετία. Η Νέα Δημοκρατία δέν τό ἔκανε ποτέ καί τώρα ἔρχεται καί
Συνέχεια στην σελ. 3
στηρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης περί «ἀχρεί
αστου μετώπου» καί «ὀφέλους» γιά τούς
πολίτες τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, εἶναι
ἁπλό εὐχολόγιο.
Ἄλλως τε ἡ ἑλληνική διπλωματία γνω
ρίζει πολύ καλά ὅτι ὁ πληθυσμός τῶν Σκοπίων, ὅπως καί ἄλλων βαλκανικῶν χωρῶν,
πού μόλις προσφάτως ἀπηλλάγησαν ἀπό
ολοκληρωτικά καθεστῶτα, παραμένει που
λιτικῶς πρωτόγονος καί συνήθως ἐκλαμβάνει τήν καλή θέληση σάν ἀδυναμία. Τά ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς καταστάσεως τά ἔχει κατ'
ἐπανάληψιν ὑποστεῖ ἡ Ἑλλάς. Συνεπῶς
θά ἔπρεπε ἡ Κυβέρνησις να γνωρίζει ὅτι
το μόνο πρόσφορο μέσον ἔναντι τέτοιων
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ὁ Πρωθυπουργός ἠρνήθη
συνέντευξη λόγῳ Τεμπών
Την Κυριακή 09/06 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με όλες τις αναθεωρήσεις
από το 1986 έως σήμερα.
Μάθετε και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας
ως Ελληνες πολίτες
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(σελ. 3)
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 3 προφητικές παρεμβάσεις του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα,
το Μεταναστευτικό, τη φτώχεια, τις ανισότητες
και τις παγκόσμιες προκλήσεις!
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Disney
LION KING
• Μέ ἀφορμή τήν 30ή επέτειο κυκλοφορίας τῆς
κλασσικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς
τῶν Λιονταριών», ή Disney δίδει την δυνατότητα
στούς θαυμαστές της να ξαναζήσουν την μαγεία
της, στην μεγάλη οθόνη. Ἀποτελεῖ τήν 32η ταινία
μεγάλου μήκους στον κατάλογο τοῦ στούντιο, ἔχου
ντας ἀποφέρει κέρδη 986 εκατομμυρίων δολλαρίων
παγκοσμίως ἀπό τήν ἡμέρα προβολής της. Ήταν
ἡ ταινία μέ τίς περισσότερες εισπράξεις για το 1994
καί ἡ δεύτερη καλύτερη ὅλων τῶν ἐποχῶν πίσω
ἀπό τό «Jurassic Park». Πρωταγωνιστής είναι τό
νεαρό λιοντάρι Σίμπα που θεωρεῖ τόν ἑαυτό του
ὑπεύθυνο γιά τόν θάνατο του πατέρα του, να εξο
ρίζεται ἀπό τήν ζούγκλα καί νά ἐγκαταλείπει τό
δικαίωμά του να γίνει ὁ ἑπόμενος βασιλιάς της. Το
φωνητικό κάστ περιελάμβανε τούς Μάθιου Μπρό
ντερικ ώς Σίμπα, Τζέρεμυ Ἄιρους ὡς Σκάρ, Τζαίημς
Ερλ Τζόουνς ὡς Μουφάσα και Έρνη Σαμπέλλα ώς
Συνέχεια στην σελ. 8
Ἡ Κάπα Εκδοτική
στά European Design
Awards 2024
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
Μπελέρης: Ἡ ἀντιπολίτευσις
ταυτίζεται μέ ἀκραίους
κύκλους τῆς Ἀλβανίας
ΓΙΑ ΤΙΣ συνθήκες κρατήσεώς του στίς ἀλβανικές
φυλακές ἀλλά καί τό μέλλον του μίλησε χθές ὁ ὑποψήφιος τῆς ΝΔ στις ευρωεκλογές, δήμαρχος Χειμάρ
ρας, κ. Φρέντη Μπελέρης. Εἶναι ὁ μοναδικός υποψήφιος, ἀπό ὁποιοδήποτε κόμμα, πού δέν ἔχει κάτ
νει δημόσια εμφάνιση, παρά ὀλίγες συνεντεύξεις στο
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὁ μέγας ἥρως τῆς Μακεδονίας Τέλλος Αγρας
Εἶναι κάποιες πτυχές τῆς
νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, τίς ὁποῖες ἡ λήθη και
ή περίεργη νοοτροπία τοῦ
«Εκσυγχρονισμού» προσπα
θεῖ, μέ τόν τρόπο της, να ξε
θωριάσει, με στόχο την εξαφάνισή τους...
Σαν χθές, λοιπόν, στις 7
Ιουνίου του 1907, οι Βούλ
γαροι Κομιτατζήδες σκότωσαν τόν Τέλο Άγρα,
τον Σαράντο Αγαπηνό, τόν
ἄνθρωπο πού πῆρε τήν θέ
ση του Παύλου Μελά στην
ηγεσία τοῦ Μακεδονικού
Ἀγῶνα. Νά, πῶς περιγρά
φει την φρικτή πορεία πρός
τήν ἀθανασία ή Πηνελόπη
Δέλτα.
«Καί τότε άρχισε το μαρ
τύριό του. Με κοντακιές και
φτυσιές τόν ἔσπρωχναν δεμένο. Ξυπόλητο, σχισμένο τόν
πῆγαν στο πρώτο χωριό.
- Κάνε τήν ἀρκούδα! Χό
ρεψε! τόν πρόσταζαν, ἐκεῖνος
τούς ἀποκρινόταν βρίζοντάς
τους καί οἱ κοντακιές έπεφταν βροχή. Μά ὑπερήφα
νος στέκουνταν ὁ μικρόσω
μος, λιγνεμένος ἀπό τούς πυ
ρετούς, Έλληνας ἀρχηγός,
το κεφάλι ψηλά, το βλέμμα
ἀτρόμητο.
- Τί εἶναι ἕνας ἄνθρωπος
πού θά σκοτώσετε, άτιμοι
γουρουνομύτηδες, τούς ἔλε
γε. Σαράντα θα σηκωθούν να
Συνέχεια στην σελ. 4
Παρεμβάσεις
«Επέ τη Εκκλησία»
Οι ιστορικές εισηγήσεις του
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
Παραπειστικές
στατιστικές
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ στατιστικά στοιχεία
τῆς Eurostat διά το 2023, οἱ Ἕλληνες
(20-64 ἐτῶν) ἐργάζονται 10% περισ
σότερο ἀπό τόν μέσο Εὐρωπαῖο, ἀλλά
παρουσιάζουν 16% περίπου «μειωμέν
νη παραγωγικότητα» (*). Η διαφορά
ἀντιπροσωπεύει τό ἐξωτερικό έλλειμ
μα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας (σύν τίς
πολεμικές δαπάνες), τό ὁποῖο καλύ
πτεται ἀπό δανεισμό καί εἰσροή ξένων
κεφαλαίων γιά ἀγορά ἀκινήτων.
Ο μέσος όρος έργασίας ἑβδομα
διαίως στην Ελλάδα εἶναι ὁ ὑψηλότερος στήν «ήνωμένη» Εὐρώπη, 39,8
ώρες, έναντι 36,1 τοῦ μέσου όρου τῶν
Συνέχεια στην σελ. 3