Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Δήμαρχος
Γρεβενών: Είναι
ληστρική η
εκμετάλλευση
του υδάτινου
πλούτου

σελ ~ 3

Ενημερωτική
συνάντηση
για το
οινοτουριστικό
προϊόν της
Δυτικής
Μακεδονίας

Η νέα πενταμελής επιτροπή
διαχείρισης των αδέσποτων
στο Δήμο Κοζάνης

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8210

Αρ. φύλλου

Νέες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην πλατεία
Λασσάνη - Τι αλλάζει
σελ - 5

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 6

22-24 Ιουνίου
Εμποροπανήγυρη
και 3η Στατική
Έκθεση
Ε.Λ.Ι.Κ.Ο.Μ.
στο Δρέπανο

σελ ~ 4

Μελέτη: Δημιουργία
περιφερειακών κέντρων
τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτομίας σε Κοζάνη
- Καστοριά - Ο ρόλος
των σπουδών STEM

σελ ~ 3

σελ ~ 24

Ο Σταύρος
Παπασωτηρίου
παραμένει βουλευτής
της ΝΔ στη Φλώρινα
με απόφαση του
Εκλογοδικείου