Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Αρ. Αδ. 24
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΕΙΡΩ FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13524
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε το «πράσινο φως»
Τράπεζες: Μερίσματα μετά από 16 χρόνια
Στο 12,1% η ανεργία
το α' τρίμηνο
ε 12,1% ανήλθε το ποσοστό της ανερΑγίας στη χώρα το α' τρίμηνο εφέτος,
από 10,5% το δ' τρίμηνο του 2023 και έναντι 11,8% το α' τρίμηνο πέρυσι. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 574.130 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%, σε σχέ
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. ΣΕΛ.3
Κατάρτιση
25.000 ανέργων με
επίδομα έως 400 ευρώ
ρχισε χθες, η υποβολή αιτήσεων ανέρ
γων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσι
νων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο
της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης
της οικονομίας. Η διαδικασία θα παραμεί
νει ενεργή έως τη συμπλήρωση των διαθέ
σιμων 25.000 θέσεων, ενώ κάθε καταρτιζό
μενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
Αύξηση 23,26%
στις εισαγωγές
φρούτων- λαχανικών
Αυξημένες κατά 23,26% είναι οι εισαγ
φρούτων και λαχανικών τους πέντε πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους,
σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυ
μών INCOFRUIT-HELLAS. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 383.324 τόνους έναντι των
310.979 τόνων του ίδιου διαστήματος του
περασμένου έτους.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Eurol
Eurobank
ALPHA BAN
Στη διανομή μερισμάτων επιστρέφουν οι ελληνικές τράπεζες μετά
από 16 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Τραπεζική Εποπτεία έδωσε το «πράσινο φως» στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε
συνέχεια των σχετικών αιτημάτων που υπέβαλαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη
Η έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για τη διανομή μετ
ρισμάτων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τη χρήση του 2023 μετά
από 16 χρόνια επισφραγίζει την επιστροφή τους στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Έχοντας διανύσει έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα η εποπτική αρχή αναγνωρίζοντας την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί ο ευρωπαίος επόπτης ενέκρινε την μερισματική
πολιτική Εθνικής, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank που προχωρούν σε
διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους περίπου 875. Η Πειραιώς θα δώ
σει 0,063 ευρώ ανά μετοχή, η Alpha Bank 0,026 ευρώ, η Eurobank θα δώ
σει 0,0933 ευρώ και η Εθνική 0,36 ευρώ.
ΕΚΤ: Άρχισε το «ψαλίδισμα»
των επιτοκίων
ετά από 14 μήνες που τα επιτόκια αυξήθηκαν 10 φορές σε επίπεδα - ρεκόρ και άλλους 9 μήνες που παρέμειναν αμετάβλητα
στα επίπεδα αυτά, έφτασε η ώρα για τη μείωσή τους.
Χθες, η ΕΚΤ μείωσε τα βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 3,75% από
4% και το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 4,25% από 4,5%,
σηματοδοτώντας την έναρξη του καθοδικού κύκλου τους. Η μείωση
του επιτοκίου αναχρηματοδότησης είναι η πρώτη μετά από σχεδόν
μία 10ετία και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2014. Τότε, το συ
γκεκριμένο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,20% από -0,10%.
Τ.Α.Α: Αίτημα
για 4η δόση
των επιχορηγήσεων
1 δισ.
Το τέταρτο αίτημα εκταμίευσης πό
9772529 030158
ρων ύψους 1 δισ. από το Ταμείο
Ανάκαμψης , για επιχορηγήσεις, το
οποίο αφορά σε 20 ορόσημα και στόχους, υπέβαλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. κ. Νίκος
Παπαθανάσης.
Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο το αντίστοιχο αίτημα εκταμίευσης πόρων,
ύψους 2,3 δισ., για το δανειακό σκέλος
του ΤΑΑ μετά από την επίτευξη, και μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο,
του στόχου της συμβασιοποίησης δανειακών πόρων ΤΑΑ.
Συνολικά, οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου, που αναμένονται τους επόμενους μήνες, ανέρχο
νται πλέον σε 3,3 δισ. .
Εθνική:
Σε νέες κορυφές
ο τουρισμός το 2024
Ο ελληνικός τουρισμός το 2024 μπορεί να επαναλάβει την περσι
νή επιτυχία, έχοντας ήδη μια δυναμι
κή εκκίνηση χρονιάς (+24% στις αφίξεις του 1ου τριμήνου, έναντι 2023) και
θετικούς οιωνούς για τη συνέχεια από
σχεδόν το σύνολο των πρόδρομων δεικτών, όπως παρατηρούν οι αναλυτές
της Εθνικής Τράπεζας. Εκτιμούν ότι
το 2024 μπορεί να επιτύχει νέα ρεκόρ,
με αφίξεις της τάξης των 35 εκ. τουρι
στών (+7% έναντι του 2023) και βελτι
ωμένα έσοδα ανά τουρίστα, οδηγώντας
έτσι σε εισπράξεις της τάξης των €22
δις (+10% έναντι του 2023) και ενίσχυση μεριδίου στη μεσογειακή αγορά. ΣΕΛ.3