Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-06-2024⚫
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΤΙΑ
Παρασκευή
7 Ιουνίου 2024
Θεοδότου Ιερομ. ἐν Ἀγκύρα
Σελήνη 1 ἡμέρας | Ανατολή ηλίου 6.03' - Δύσις ἡλίου 8.46
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νέφωσις, πιθανή βροχή, μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, πιθανότης ὄμβρων, μέ βόρειους ανέμους. Θερμ. ἕως 32β.
Αριθμ. φύλ. 42869
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΧΘΕΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ
Εθνική ἧττα: Οἱ ΗΠΑ πωλοῦν F-16
στην Τουρκία χωρίς όρους γιά τίς παραβιάσεις
Ἐνῷ τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παρακολουθεῖ ἀπαθές τήν διπλή παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης
καί τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στήν Θράκη με προκλητικές διακηρύξεις του ΚΙΕΦ για «Τούρκους» και «Μακεδόνες»
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για
την πώληση στην δεύτερη ἑνός ἀριθμοῦ
μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τύπου F-16, τῆς
πλέον προηγμένης διαμορφώσεως «Block
70-Viper», χαιρέτισαν ἀπό κοινοῦ ἡ Ἀμε
ρικανική Πρεσβεία στήν Ἄγκυρα, τό τουρκικό ὑπουργεῖο Αμύνης ἀλλά καί τό Σταίητ
Ντηπάρτμεντ στην Ουάσιγκτων. Πρόκειται
γιά μίαν ἐθνική ἧττα γιά τήν Ελλάδα. Καί
τοῦτο, διότι, συμφώνως πρός τις πληροφο
ρίες πού ὑπάρχουν, οὐδεμία δέσμευσις ἀνελήφθη ὡς πρός τήν χρήση τῶν μαχητικῶν
ἀπό τήν τουρκική Αεροπορία στο Αἰγαῖο
Δηλαδή, εἰς πεῖσμα τῶν ὅσων ἐλέγοντο καί
διεδίδοντο, δέν προκύπτει νά ἔχουν τεθεῖ
«Ενδεχομένως
θα βοηθήσουμε
τήν Κύπρο ὡς μέλος
τοῦ Συμβουλίου
Ασφαλείας»!
Απίστευτη δήλωσις
τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν
Ertnews, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλυψε
τις φιλοδοξίες του γιά τήν θέση
Ἐπιτρόπου Αμύνης
ΕΞΕΠΛΗΞΕ ἀρνητικά ἡ «ειλικρίνεια»
τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι πολύ δύσκολα ἡ
Ελλάς μετά τήν χθεσινή εκλογή της ὡς
μή μονίμου μέλους τοῦ Συμβουλίου Ασφα
λείας του ΟΗΕ θα μπορέσει να βοηθήσει
τήν Κύπρο στήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματ
τος πού ἀντιμετωπίζει μέ τήν κατοχή ἐδάφους της ἀπό τήν Τουρκία. Σε συνέντευ
ξη πού παρεχώρησε στην κρατική τηλεόραση ἠρωτήθη ἐάν τό Κυπριακό «μπορεῖ μέ κάποιον τρόπο να βοηθηθεῖ ἀπό τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
ὅροι πού θά περιόριζαν τήν διενέργεια παραβάσεων του FIR Ἀθηνῶν καί τοῦ ἑλληνι
κοῦ ἐναερίου χώρου στο Αἰγαῖο ἀπό τά μα
χητικά αὐτά. Ἀπ᾿ ἐναντίας, οἱ θριαμβευτικοί τόνοι τῶν ἑκατέρωθεν διακηρύξεων ἤ
καί «διαρροῶν» δεικνύουν ὅτι δέν ὑφίσταται πρόβλεψις πού θά ἀπέτρεπε τούς Τούρ
κους ἀπό τοῦ νά ἐπαναλάβουν την τακτική
τῶν παραβιάσεων.
Συγκεκριμένα, πρῶτος ἀνεκοίνωσε τό
γεγονός ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς στήν Ἄγκυρα Τζέφφ Φλαίηκ, ὁ ὁποῖος προέβη σε
ἀνάρτηση στήν ὁποία ἀναφέρει: «Ένα σημαντικό βήμα προόδου ἔγινε σήμερα (χθές)
γιά τήν ἀπόκτηση ἀπό τήν Τουρκία τελευ
ταίας γενιᾶς μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16
Block 70 καί τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ ὑφιστάμενου στόλου F-16. Αὐτό εἶναι καλό για
τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ, τήν ἐθνική
ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας καί τή διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ».
Παραλλήλως, τό Γραφεῖο ΠολιτικώνΣτρατιωτικών Υποθέσεων τοῦ Σταίητ
Ντηπάρτμεντ ἀνέφερε, ἐπίσης, μέ ἀνάρτηση ὅτι: «Οι ΗΠΑ εἶναι ὑπερήφανες πού
ἀνακοινώνουν ἕνα σημαντικό βήμα προόδου στήν ἀγορά ἀπό τήν Τουρκία νέων μαχητικῶν ἀεροσκαφών F-16 Block 70 τά
πιό προηγμένα F-16 που κατασκευάστηκαν ποτέ καί τά ὁποῖα εἶναι διαθέσιμα μό&
Λωποδύτες μέ πτυχίο
ΠΗΓΑ προχθές στην τράπεζα γιά νά παραλάβω τίς
βεβαιώσεις πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν συμπλήρωση καί κατάθεση τῆς ἐτησίας δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης, αὐτῆς πού ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὀνόμαζε (τό ἀποκαλύπτει ὁ Γεώργιος Βλάχος
σέ ἕνα ἄρθρο του στην «Καθημερινή»)....«ύποληπτόμετρον». Τό πόθεν ἔσχες εἶναι μονάδα μετρή
σεως τῆς ὑπολήψεως ἑνός ἑκάστου καί ἑκάστης,
Οἱ ὑπάλληλοι μέ ἐνημέρωσαν ὅτι ἡ τράπεζα μέ τήν
εὐκαιρία καλεῖ τούς πελάτες της νά ἀπαντοῦν σέ
ἕνα ἐρωτηματολόγιο, πόσα χρήματα σε μετρητά και
ταθέτουν συνήθως στούς λογαριασμούς τους μέσα
στην χρονιά. Μηδέν ἕως χίλια ευρώ; Χίλια ευρώ ἕως
πέντε χιλιάδες ευρώ; Πέντε χιλιάδες έως δέκα χι
λιάδες ευρώ πού εἶναι συνήθως καί τό ἀνώτατο που
να στούς στενότερους συμμάχους καί ἑταίρους. Αὐτό εἶναι ἁπλῶς τό πιό πρόσφατο
παράδειγμα τῆς διαρκούς δεσμεύσεως τῶν
ΗΠΑ για εταιρική σχέση ἀσφαλείας μέ
τήν Τουρκία».
Από τουρκικῆς πλευρᾶς ἐξ ἄλλου, πηγές τοῦ ὑπουργείου Αμύνης ἀνέφεραν ότι
ἡ διαδικασία τῆς πωλήσεως καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν F-16 προχωρεῖ κανονικῶς
καί συμφώνως πρός τό συμπεφωνημένο
χρονοδιάγραμμα. Συνέχισαν δέ ὅτι συμφώ
νως πρός τήν συμφωνία, ἡ Τουρκία θα παραλάβει 40 νέα F-16 καί συλλογές ἐκσυγ
χρονισμοῦ γιά ἄλλα 79 πού εἶναι ἤδη ἐντεταγμένα στην Αεροπορία της.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Το βράδυ τῆς ἰδίας μέρας δείπνησα με συναδέλ
φους ἀπό τά παλαιά στό ἱστορικό ταβερνάκι του Παν
γκρατίου, τον «Καραβίτη», καί σέ διπλανό μου τρα
πέζι κάθονταν μιά μεγάλη γνώριμη σέ μένα ἀπό τά
φοιτητικά μου χρόνια στην ΟΝΝΕΔ νεοδημοκρατική οἰκογένεια. Άναντάμ παπαντάμ, πού λέμε.
«Όρμησαν». Ὄχι ἐναντίον μου ἀλλά ἐναντίον τοῦ
συνόλου τῆς πολιτικῆς μας τάξης. «Μά εἶναι δυ
νατόν νά ψηφίζει ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων τήν μέρα
τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν νόμο μέ τόν ὁποῖο
οἱ πολιτικοί μας ἐξαιρούν τούς ἑαυτούς τους ἀπό
τό να δηλώσουν καί νά δικαιολογήσουν στο πόθεν
ἔσχες τους αγορές με μετρητά ἀπό τό μαξιλάρι;
Μά αὐτοί οἱ ἴδιοι δέν εἶναι πού τις προάλλες ψήφι
σαν ἄλλο νόμο μέ τόν ὁποῖο καταργοῦνται οἱ ἀγορές ἀκινήτων με μετρητά γιά ἐμᾶς τούς κοινούς
σό; Ρώτησα γιατί γίνεται αὐτή ἡ στατιστική άσκηση, θνητούς; Γιά τήν πάρτη τους τα μετρητά ἰσχύουν,
καί μοῦ ἀπάντησαν ὅτι τά στοιχεία αὐτά τά χρειάζε
ται ἡ ἁρμόδια Αρχή κατά τῆς νομιμοποίησης ἐσόδων ἀπό παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες.
Ὁ ἀλγόριθμός της πιο συγκεκριμένα. Βεβαίως ὅταν
τά ἐμπεριστατωμένα πορίσματα τῆς Ἀρχῆς ἀκουμπούν πρόσωπα πού πιθανόν μέσα ἀπό καλλιτεχνι
κές δραστηριότητες ἀσπρίζουν τυχόν μαῦρο χρῆμα
–μή ἀποκλειομένου τοῦ πολιτικοῦ, ἡ τύχη τῶν που
ρισμάτων αὐτῶν εἶναι γνωστή. Τά πορίσματα οδηγοῦνται καμμιά φορά, ὄχι πάντα, στον κάλαθο τῶν
ἀχρήστων τῆς δικαιοσύνης.
καί γιά ἐμᾶς ὄχι; Αὐτοί, ἀγαπητέ μου, ὅλοι τους, καί
αὐτοί πού εἰσηγήθηκαν την ρύθμιση στην Βουλή
καί ἐκεῖνοι τῆς ἀντιπολίτευσης που σιώπησαν και
δέν εἶπαν λέξη γιά τό σκάνδαλο εἶναι ... λωποδύτες
μέ πτυχίο!» σχολίασαν ἐν ἐξάλλῳ.
Πράγματι, ἡ πληροφορία αυτή γιά τά μετρητά
τῶν πολιτικῶν ἔχει γίνει γνωστή ἀπό τήν Κρήτη έως
τόν Εβρο καί ἀπό τήν Αθήνα μέχρι την Καστοριά καί
τήν Ρόδο διά τῶν μέσων κοινωνικής δικτυώσεως.
Συνέχεια στην σελ. 3
Υπενθυμίζεται ὅτι τό ὕψος τῆς συμφωνίας ἀνέρχεται σε 23 δισ. δολλάρια, ἤδη δέ
ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κογκρέσσο.
Τό τραγικό εἶναι ὅτι ἀφ' ὅτου ἀπεμακρύνθη ὁ Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ δέν ὑπῆρξε ουσιαστική αντίδρασις
στις προσπάθειες τῆς Τουρκίας. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις παρακολουθοῦσε τίς ἐξελίξεις ἀπαθῶς.
Δυστυχῶς, ὅμως, δεν πρόκειται γιά τήν
μοναδική ἐθνική ήττα τῆς χθεσινῆς ἡμέ
ρας. Μέ τήν ἴδια ἀπάθεια πού βλέπαμε τά
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πούτιν: Οἱ ΗΠΑ
καῖνε τήν Δημοκρατία,
σκοτώνουν το δολλάριο
Μπάιντεν: Δέν μποροῦμε
νά ἐγκαταλείψουμε τήν μάχη
κατά τῶν τυράννων
Την Κυριακή 09/06 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με όλες τις αναθεωρήσεις
από το 1900 έως σήμερα.
Μάθετε και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας
ως Ελληνες πολίτες
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(σελ. 5)
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 3 προφητικές παρεμβάσεις του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα,
το Μεταναστευτικό, τη
η φτώχεια, , τις ανισότητες
και τις παγκόσμιες προκλήσεις!
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
Ὅταν ἑορτάζετο ὁ θερισμός
στήν Ἐλευσῖνα το 1937
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Τριάντα σαρανταποδαρούσες και 6 ταραντούλες
τῆς Ἀμαζονίας που προορίζοντο νά ἐξαχθοῦν λαθραῖα στο Χόνγκ Κόνγκ κατέσχεσαν οἱ Ἀρχές τοῦ
Περού. Τό φορτίο, ἡ ἀξία τοῦ ὁποίου ἀπετιμήθη περίπου 30.000 δολλάρια, εντοπίστηκε σέ ἐπιθεώρηση ρουτίνας τῶν τελωνειακῶν Ἀρχῶν τοῦ
Διεθνούς Αεροδρομίου Χόρχε Τσάβες τῆς Λίμα.
«Τά ασπόνδυλα εὑρέθησαν κρυμμένα σέ ἀντικεί
μενα όπως πλαστικοί σωλήνες» εἶπε ἐκπρόσωπος
τῶν τελωνείων. Συμφώνως πρός ειδικούς, οι ταραντούλες τῆς Ἀμαζονίας μποροῦν νά πωληθοῦν ἕνα
ντι περίπου 5.000 δολλαρίων εκάστη στην Ασία,
ἐνῷ οἱ σαρανταποδαρούσες ή σκολόπενδρα εἶναι
επίσης πολύ δημοφιλή μεταξύ τῶν συλλεκτῶν.
• Ὁ Φάρελλ Ουίλλιαμς έκανε το ντεμπούτο του
ὡς διευθυντής δημιουργικοῦ τῆς ἀνδρικῆς σειρᾶς
Louis Vuitton. Ὁ Ἀμερικανός ράπερ-μουσικός συν
νεργάζεται τώρα καί μέ μία άλλη εταιρεία τοῦ ὁμί
λου LVMH, τήν διάσημη Tiffany and Co, για να
λανσάρει νέα συλλογή κοσμημάτων. Μέ τόν τίτ
λο «Tiffany Titan», ή σειρά περιλαμβάνει περιδέ
ραια, σκουλαρίκια, βραχιόλια και δαχτυλίδια, όλα
ἐμπνευσμένα ἀπό τήν τρίαινα που κρατοῦσε ὁ Που
σειδῶνας στήν ἑλληνική μυθολογία.
Ἕνας ἐξωπλανήτης ἀψηφᾶ
τούς νόμους τῆς Φύσεως
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ΕΚΤ προχωρεῖ
σε μείωση ἐπιτοκίων
ΑΡΧΙΣΕ τήν διαδικασία μειώσεως τῶν ἐπιτοκίων ἡ
Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τήν χθεσινή συ
νεδρίαση τοῦ Διοικητικού της Συμβουλίου. Πρόκει
ται γιά τήν πρώτη μείωση ἐπιτοκίων μετά ἀπό ἐννέα
μῆνες, κατά τούς ὁποίους τά ἐπιτόκια τοῦ εὐρώ εἶχαν
διατηρηθεῖ στό ἱστορικό υψηλό του 4%. Η Εὐρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα ἀπεφάσισε να τα «ψαλιδίσει»
κατά 25 μονάδες βάσεως στο 3,75%.
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὁ ἐπίμονος ἀναζητητής Γιώργος Εμμ. Στεφανάκης
Όταν έβλεπα τό ὄνο
μά του στην οθόνη του τη
λεφώνου, ήξερα ὅτι θά μου
μιλοῦσε γιά τό χρονογρά
φημα πού εἶχα δημοσιεύ
σει. Καθημερινός αναγνώ
στης τῆς «Εστίας», ἀπό
χρόνια πολλά, λάτρης της
γλώσσας, τῆς λογοτεχνίας,
τοῦ Καζαντζάκη, του Χα
τζιδάκι, ἄριστος γνώστης
τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, νομικός πάνω ἀπ' ὅλα κι ἔπειτα δικηγόρος, αλλά κυρίως
ἄνθρωπος...
Ὁ Γιώργος Εμμ. Στεφανάκης, πού ἔφυγε ἀπό τήν
ζωή ξαφνικά, ήσυχα, ἀθό
ρυβα, μέσα στο αυτοκίνητό
του, ὑπῆρξε φίλος και συνο
δοιπόρος από το 1974. Από
τήν ἡμέρα πού ἡ πατρίδα
ἄλλαζε «πίστα», ἀπό ἐκεῖνο
το βράδυ της 24ης Ιουλίου,
ἀπό τήν νύχτα πού ή χώρα
περνούσε πάλι στην ομαλό
τητα, βρεθήκαμε, ταιριάξαμε
καί δέν ἀποχωριστήκαμε που
τέ. Πρίν ἀπό είκοσι, περίπου,
ἡμέρες, ἀνταμώσαμε στο κοιμητήριο τῆς Κηφισιάς, για να
ἀποχαιρετήσουμε τον φίλο
μας Σέργιο Τράμπα, μέ τόν
ὁποῖο ὁ Γιώργος συνεργά
σθηκε σέ ἐκεῖνο τό περιοδικό
τῶν πρώτων μας σκιρτημά
των, τόν «Λωτό». Μιλήσαμε,
καθίσαμε στο παγκάκι, ἔξω
ἀπό τόν ναό, θυμηθήκαμε
Συνέχεια στην σελ. 4
Παρεμβάσεις
Ποῦ εἶναι
«Επέ τη Εκκλησία»
Οι ιστορικές εισηγήσεις του
τη διορατικότητα
στην Εκκλησία και την πατρίδα
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
ἡ Ἐκκλησία μας;
τοῦ Ἀναστασίου Π. Πέτροβα*
ΜΕΣΑ στούς χαλεπούς καιρούς, τούς
ὁποίους ἅπαντες καί ἁπανταχοῦ τῆς
οἰκουμένης οἱ Ἕλληνες βιώνουμε σε
σχέση μέ τήν ἐθνική μας πορεία, ένα
ἀμείλικτο ἐρώτημα βασανίζει τήν σκέψη: ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ; Για
τί διστάζουν, ἤ ἐπί τό ὀρθώτερον, γιατί
σιωποῦν, οἱ Ἀρχιερεῖς μας, ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης, οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν
ἁπανταχοῦ Πατριαρχείων καί Μητροπόλεων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ελλάδος, οἱ λοιποί ἱερεῖς; Και
λύπτονται πίσω ἀπό μακρόσυρτους
τίτλους, πίσω ἀπό τά ἄμφιά τους, ἤ μήπως πίσω ἀπό δικά τους συμφέροντα;
Συνέχεια στην σελ. 5