Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Πάνω από 80%
μείωση στις
αποδόσεις των
κερασιών λόγω
καρπόπτωσης
σε Εορδαία
και Πέλλα

σελ ~ 24

Δύο Κέντρα
Δεξιοτήτων στη
Δυτική Μακεδονία
για προγράμματα
απόκτησης
γνώσεων,
συμβουλευτικής
και
επαγγελματικού
προσανατολισμού

Τροφείο 132 ευρώ το μήνα
για 23 εργαζόμενους
της ΔΕΥΑΚ

σελ - 3

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8209

Αρ. φύλλου

Κωνσταντίνος Κυρανάκης από Κοζάνη:
Βλέπω μια περιφέρεια πανέτοιμη να
υποδεχτεί τη νέα ψηφιακή εποχή - Η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρώτη
στη διακίνηση δεδομένων αντί εγγράφων
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Η «Ουτοπία» του
Νίκου Κουρού
επαναπροβάλλεται
στο φετινό
φεστιβάλ
“Γέφυρες’’ 8
χρόνια μετά

σελ ~ 7

1.000 ευρώ πρόστιμο
από το Δήμο Κοζάνης
λόγω αγγελίας για
ζευγάρωμα ζώου
συντροφιάς - Τρία
νέα πρόστιμα

σελ ~ 24

σελ ~ 3

Εταιρεία ζητά από τη
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εκτάσεις
προς μίσθωση στο Νότιο
Πεδίο για επένδυση
ανακύκλωσης πλαστικών
και παραγωγής κάδων
απορριμμάτων