Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Ap. A5.94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIPP FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13523
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μεγάλη εξόρμηση ελεγκτών σε τουριστικούς προορισμούς
9772529 030141
ΑΑΔΕ: 40.000 επιτόπιοι έλεγχοι
Πτώση στο 3,34%
το επιτόκιο στα 12μηνα
έντοκα
Με μειωμένο επιτόκιο θα διατεθούν
τα νέα ετήσια έντοκα γραμμάτια
του Ελληνικού Δημοσίου. Το επιτόκιο των
Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων υποχώρησε στο 3,34% έναντι 3,73%
που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του
Μαΐου. Υποβλήθηκαν προσφορές 1.147
εκατ., που υπερκάλυψαν το ζητούμενο που
σό των 500 εκατ. κατά 2,29 φορές. ΣΕΛ.8
«MyCoast»: «Βροχή»
καταγγελιών
τις 1.900 έχουν φτάσει πλέον οι καταγ
Αγελίες στην πλατφόρμα «myCoast»
για παραβιάσεις στις παραλίες της χώρας
όπως καταπατήσεις και παράνομα ομπρελοκαθίσματα. Κάποιες από αυτές μπορεί
να είναι ουσιώδεις, κάποιες όμως ίσως να
έχουν δοκιμαστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία, ο μεγαλύτερος
αριθμός των καταγγελιών αφορά στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Χαλκι
δική.
Αυξήθηκαν 65%
οι έλεγχοι
για ρευματοκλοπές
Γενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού,
τη ψηφιοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας και των συστημάτων, καθώς και
η αξιοποίηση σύγχρονου φορητού εξοπλι
σμού, οδήγησαν τον ΔΕΔΔΗΕ στην αύξηση των ελέγχων για τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών 65% το πρώτο πεντάμηνο . Οι
έλεγχοι πιθανών ρευματοκλοπών που διενεργήθηκαν ανέρχονται σε 13.000 έναντι
8.000, καταγράφοντας αύξηση 65%. ΣΕΛ.2
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΛΟΓΩ
ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ADDED
RADHE
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ
Η άνοδος του υδραργύρου επισπεύδει την απόβαση των ελεγκτών
της ΑΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τα νησιά να βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» καθώς συγκεντρώνουν τον
μεγαλύτερο όγκο των τουριστών, σύμφωνα με την ertnews.gr.
Για φέτος έχουν προγραμματισθεί περισσότεροι από 40.000 επιτόπιοι
έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς (νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα) με στόχο την σύλληψη της φοροδιαφυγής και την απόδοση του ΦΠΑ
κυρίως από επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για
φορολογικές παραβάσεις.
Οι φετινοί έλεγχοι είναι αναβαθμισμένοι, καθώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κι
νητοποιούνται και ρίχνονται στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής με 5.000
laptop και tablet και τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣLive».
Η κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού πριν τις ευρωεκλογές, αποσκοπεί και στο να σταλεί μήνυμα ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός όχι μόνο δεν
χαλαρώνει λόγω συγκυρίας, αλλά αντίθετα ανεβάζει «στροφές» . ΣΕΛ.3
Μητσοτάκης : Ανοίγουμε μέτωπο
με τις πολυεθνικές
Εξ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης στο Πρώτο Πρόγραμμα. Ερωτηθείς τι σχόλια εισέπραξε
από τους πολίτες στις περιοδείες, τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι το κόστος
ζωής και η ακρίβεια. Και βέβαια δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι κάποια
στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων ήρθαν για να μείνουν και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος .
Αναδείξαμε την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος όσον αφορά τις που
λυεθνικές εταιρείες. Ανοίγουμε ένα μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες».
ΣΕΛ.2
Στο 5,45%, το spread
επιτοκίου καταθέσεων
– δανείων
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των
νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,45 εκατοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετ
τάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθη
κε στο 5,98%. Το δε μέσο σταθμισμέ
να επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 0,55%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε
στο 6,27%. Το περιθώριο επιτοκίου μετ
ταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και
δανείων μειώθηκε στις 5,72 εκατοστι
αίες μονάδες. ΣΕΛ.8
Σκρέκας:
Τα μέτρα για την
ακρίβεια αποδίδουν
καρπούς
«Ο αγώνας για την αναχαίτηση της
ακρίβειας είναι συνεχής. Γι' αυτό ακρι
βώς η τάση πτώσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως καταγράφεται στην
τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, αποδει
κνύει ότι τα μέτρα έχουν σταδιακά αποτελέσματα». Αυτό σημειώνει ο υπουρ
γός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στις μειωμένες τιμές στα
σούπερ μάρκετ το Μάιο, σε σχέση με
τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με έρευ
να του ΙΕΛΚΑ. Για πρώτη φορά οι τιμές
των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι
μειωμένες (-1,25%), ενώ επίσης για πρώτ
τη φορά 14 από τις 23 κατηγορίες προϊόντων καταγράφουν μείωση.