Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Παράταση ως 30 Ιουνίου
για τις δηλώσεις καθαρισμού
οικοπέδων > σελ. 7
Είναι το Παυλοπέτρι στην
Ελαφόνησο η χαμένη Ατλαντίδα;
της Έφης Λιάρου > σελ. 11
Φωτίστηκε το γήπεδο
ποδοσφαίρου της Ποταμιάς
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 | Έτος 27 | Αριθμός 6873 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Διαλύεται η σύμβαση του έργου αποκατάστασης
«Πάγωμα» εργασιών
στο Αρχοντικό Ματάλα
Το Αρχοντικό Ματάλα, κτίσμα
του 1870, αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα νεοκλασικά κτί
ρια της πόλης της Σπάρτης,
Έχει χαρακτηρισθεί ως «έργο
τέχνης» και ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζε
ται ειδική κρατική προστασία».
Οι παλιοί Σπαρτιάτες το αποτυ
πώνουν στις παιδικές τους
μνήμες ως καφενείο, αφού, το
πάλαι, λειτουργούσε στο ισόγειο το περίφημο «καφενείο
Ματάλα». Τα νεώτερα χρόνια,
αποτελεί καμάρι του Κέντρου
Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού
Μεταφορών (ΚΕΕΜ), που
εδρεύει στη Σπάρτη, μιας και
λειτουργεί ως Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης
(ΛΑΦΣ). Σε όλες του τις εκδοχές, το κτιριακό συγκρότημα,
τραβά την προσοχή του διαβάτη, είτε ντόπιου είτε επισκέ
πτη, με το επιβλητικό
παρουσιαστικό του και τις αιτ
αθλητικές δονήσεις μιας αλλοτι θα κληθεί επόμενος εργολάβος
νής εποχής, που εκπέμπει.
Αποτελώντας έτσι μοναδικό του
πόσημο του λόφου της Ευαγγελίστριας.
το διοικητικοί παράγοντες είχαν
αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε το Αρχοντικό ΜαΑπό το 2017 πολιτικοί και αυ- τάλα, να ενταχθεί σε
χρηματοδοτικό εργαλείο και να
«αποκατασταθεί» κατά έναν
τρόπο. Χωρίς να μπαίνουμε σε
λεπτομέρειες που κουράζουν,
Να αφυπνίσει την κοινότητα επιχειρεί ξανά ο Οικολογικός Σύνδεσμος
σημειώνουμε πως το έργο εν
τέλει, όντως εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
συνέχεια σελ. 9
«Δωδεκάλογος» για το περιβάλλον
και τη ζωή στη Λακωνία
Καίρια ερωτήματα και προτάσεις με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος
Τριάντα πέντε χρόνια αδιάλει- νίου), για τα τοπικά και παγκόπτης παρουσίας με στοχευμένες σμια περιβαλλοντικά προβλήπαρεμβάσεις και διαρκείς δράματα κι έχει καταθέσει σωρεία
σεις για το περιβάλλον και την
οικολογία, συμπληρώνει φέτος
ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας (ΟΙΚΟΣΥΛ). Από την
ίδρυσή της το έτος 1989 έως σήμερα, η ευαισθητοποιημένη
συλλογικότητα έχει εκδώσει
πολλές ανακοινώσεις σχετικά
με τη σημασία της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουτεκμηριωμένων επιστημονικά
προτάσεων, «Δυστυχώς, δεν ει
σακούστηκαν από τα πρόσωπα
και τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αν και οι προτά
σεις αυτές έδιναν λύσεις σε σου
βαρά τοπικά περιβαλλοντικά
ζητήματα, τα οποία αποτελούν
μέρος του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας», υποστηρίζουν εκ μέρους του ΔΣ του
ΟΙΚΟΣΥΛ, ο πρόεδρος Κυριάκος
Μιχαλακάκος και ο γραμματέας
Ιωάννης Μητράκος.
συνέχεια σελ. 8
Στο πρόγραμμα
προσβάσιμων
παραλιών
ο Δ. Μονεμβασίας
Οι ακτές
και οι εγκαταστάσεις
Πρόταση για χρηματοδό
τηση στο πρόγραμμα του
Υπουργείου Τουρισμού με
θέμα «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας
στις ελληνικές παραλίες» με
τίτλο «Δημιουργία προσβάσι
μων παραλιών στον Δήμο
Μονεμβασίας».
279.632,60 ευρώ, υπέβαλε ο
Δήμος Μονεμβασίας.
ύψους
Η Δημοτική Αρχή Μονεμ
βασίας έχει την πεποίθηση
πως ο δήμος ανταποκρίνεται
«στις ανάγκες της κοινωνίας
για βελτίωση της προσβασι
μότητας των παραλιών του
με δράσεις και έργα που
διασφαλίζουν την αυτονομία,
την άνεση, την ασφάλεια των
ΑμεΑ και γενικότερα των εμ
ποδιζόμενων ατόμων στις
παραλίες του».
Όπως γνωστοποίησε ο
Ηρακλής Τριχείλης, η σχε
διαζόμενη παρέμβαση πρόκειται να διευκολύνει την
πρόσβαση-εξυπηρέτηση
ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών
ατόμων με κινητικά προβλήματα στις εξής 4 παραλίες
του δήμου Νεάπολης, Μου
νεμβασιάς, Πλύτρας και Κυ
παρισσίου.
Λειψυδρία
συνέχεια σελ. 7
και Δήμος Σπάρτης
του Βαγγέλη Μητράκου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα