Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ,
Πέμπτη
Ιλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων
6 Ἰουνίου 2024
Νέα Σελήνη | Ανατολή ηλίου 6.03' - Δύσις ἡλίου 8.45΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, με μέτριους βόρειους ανέμους. Θερμ. ἕως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, ὄμβροι, μέ ἀνέμους μέτριους. Θερμ. έως 32 β.
Αριθμ. φύλ. 42868
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΟΛΑ, ΤΗΝ ΕΥΑ, ΤΗΝ ΜΠΕΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΩΤΑ
«Ἡ πορνεία εἶναι ἐργασία»!
Τό ἐφετινό Gay Pride τῶν Ἀθηνῶν ἔχει ὡς κεντρικό σύνθημα «Ένας νόμος δέν ἀρκεῖ» καί ζητεῖ
ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη νά ἀναγνωρισθεῖ ἡ «σεξ-εργασία» ὡς ἀπασχόλησις - Μετά το «ναι» τῆς ΝΔ στην σύσταση
Ἐπιτρόπου ΛΟΑΤΚΙ στην νέα Κομμισσιόν, τώρα ἐγείρονται και νέα αιτήματα - Τό «τρίτο φύλο» στο τραπέζι
ΟΤΑΝ πρό ὀλίγων ἑβδομάδων
ἐκυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ἡ εἰκόνα ἑνός
κανονικοῦ ζευγαριοῦ μέ τήν προτροπή «Supporting heterosexuality
while it's still legal-Ενισχύστε την
ἑτεροφυλοφιλία ὅσο εἶναι ἀκόμη
νόμιμη», ἀντέδρασε ἐξέχον μέλος τῆς ἑλληνικῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος μέ τά σχόλια: «Π...ς. Δέν
σᾶς ἀπειλεῖ κανείς», γιά νά ἐπα
νέλθει παρακάτω σχολιάζοντας
ὅτι πρόκειται για «ἐλεεινό ὁμοφοβικό ξέβρασμα.» Αφήνουμε στην
κρίση τῶν ἀναγνωστών μας καί τό
λεξιλόγιο τῆς ἀναρτήσεως (δέν
μᾶς ἔχουν συνηθίσει ἄλλως τε σέ
εὐπρεπῆ ἐκφορά λόγου ὁρισμένα
μέλη τῆς ἐν λόγῳ κοινότητος) καί
κρατᾶμε τήν ἀμετροέπεια καί τήν
παντελῆ ἔλλειψη μέτρου πού ἀναδεικνύεται ἀπό αὐτήν.
Πράγματι, ἡ συμπεριφορά τῶν
προσώπων αὐτῶν ἔχει ξεφύγει
ἀπό κάθε ὅριο. Ἦταν ἡ ἐμμονή τοῦ
Πρωθυπουργοῦ νά κάνει τά «ἀδύ
νατα δυνατά» γιά νά ψηφισθεῖ ὁ νό
μος γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφί
λων; Ήταν τό γεγονός ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πανηγύρισε μαζί τους τήν ψήφιση τοῦ νόμου
αὐτοῦ; Να σημειωθεῖ ὅτι προηγού
μενο δέν ἔχει ὑπάρξει. Ποτέ Πρόε
δρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
δέν συμμετεῖχε σε τέτοιες ἐκδηλώΔέν εἶμαι
«Ταλιμπάν»
ἀλλά «Μακεδόνας»
δηλώνει ὁ Μιτσκόσκι
Μᾶς ἐμπαίζει ὁ Σκοπιανός
Πρωθυπουργός
Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ Πρωθυπουργός
τῶν Σκοπίων ὄχι μόνο δέν φοβᾶται τίς
ἀπειλές τῆς Ἑλλάδος σε περίπτωση που
ἐπιμείνει νά μήν ἐφαρμόζει ὅσα προκύ
πτουν ἀπό τήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν,
ἀλλά καθιστᾶ πλέον σαφές ὅτι ἡ χώρα
του θά ἔχει διπλή ὀνομασία. Μία στα
κείμενα πού ὑπογράφονται ὅπου ἐκεῖ
τό ὄνομα θά εἶναι «Βόρειος Μακεδονία» καί ἄλλη στον προφορικό λόγο, σε
Συνέχεια στην σελ. 4
Δημοψήφισμα
κατά τῆς μεταναστεύσεως
στήν Αριζόνα των ΗΠΑ
Δωρεές 53 εκ. δολλ.
ὑπέρ Τράμπ μετά
τήν καταδίκη του!
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Κεραμικό διακοσμητικό πού ἔφτιαξε ὁ βασιλεύς
Κάρολος Γ' κατά τήν δεκαετία του 1960 ἐπωλήθη
ἔναντι 8.500 λιρῶν. Τό μικρό κεραμικό πού ἀπεικονίζει ἕναν τράγο είχε στην κατοχή του ἐδῶ καί
55 χρόνια ὁ Καναδός Ραίυμοντ Πάττεν. Ὁ Πάτεν
ἀπέκτησε το διακοσμητικό αντικείμενο στα 21α γε
νέθλιά του ἀπό θεία του, πού ειργάζετο ὡς μα
γείρισσα στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ. Ὁ
Τσάρλς Χάνσον τοῦ οἴκου δημοπρασιών Hansons
Auctioneers εἶπε ὅτι ὁ Ραίυμοντ ἀπεφάσισε να
ἀποχωρισθεῖ τόν τράγο λόγῳ τῆς ἱστορικῆς σημασίας του.
• Ἄλλοι στα 80 τους σκέφτονται πόσο δύσκολο
εἶναι νά βγοῦν ἔξω γιά ἀγορές, νά ἀνεβοῦν σκαλοπάτια, να περπατήσουν στην ζέστη ή στο κρύο,
καί ἄλλοι πότε θὰ ἀνέβουν στην σκηνή για να
ἐνθουσιάσουν 80.000 - 100.000 θεατές. Σε αυτούς
ἀνήκει ὁ Μικ Τζάγκερ, ὁ ἀειθαλής τραγουδιστής
τῶν Rolling Stones, πού ευρίσκεται σε περιοδεία
στις ΗΠΑ. Στις 26 Ιουλίου θα γίνει 81 ἐτῶν καί δέν
σκοπεύει νά τά ἑορτάσει παραδοσιακῶς. Στήν Βοστώνη πρό ἡμερῶν τό στάδιο ἦταν κατάμεστο καί
κανείς δέν ἔφυγε ἀπογοητευμένος.
REDPO
ΕΡΓΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ
ATOMA
ΕΡΓΑΣΙΑ
Athens Pride 2024
ΝΟΜΟΣ
APKEI
Σάββατο
15 lourie
10:00
Awards
Συντάγματος
A LAW IS NOT ENOUGH
& THE ANNA
- Ἡ ἀφίσα τοῦ Gay Pride.
IT'S OK TO BE HETEROSEXUAL
SUPPORTING HETEROSEXUALITY
WHILE IT'S STILL LEGAL
- Ἡ ἀνάρτησις τήν ὁποία μέλος τῆς
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος ἐχαρακτήρισε
«ἐλεεινό ὁμοφοβικό ξέβρασμα».
σεις. Γιά κανένα νομοθέτημα. Οὔτε
κἄν γιά τήν –πράγματι ἱστορικήψήφιση τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος
στην τότε ΕΟΚ.
Τό ἀποτέλεσμα πάντως εἶναι
ἁπτό καί συγκεκριμένο. Καί ἀποτυπώνεται κατά τόν πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην αφίσα τοῦ
ἐφετινοῦ «Athens Pride» που πλέον ἀπό «παρέλασις» ἑνός ἀπογεύματος ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ ὁλόκληρη
ἑβδομάδα δράσεων! «Ένας νόμος
δέν εἶναι ἀρκετός εἶναι τό κεντρι
κό σύνθημα τῆς σχετικῆς ἀφίσας
πού «κατακλύζει» τα πάννελ τῶν διαφημιστικῶν καταχωρήσεων στούς
σταθμούς τοῦ μετρό καί σέ ἄλλα σητοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἡ συγκάλυψη τῆς ρωγμῆς
ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ συνήθως οἱ φίλοι μου τί βλέπω νά γίνεται στις ευρωεκλογές. Ἄν θέλω νά τούς... ἀποφύγω τούς «ἐπεξεργάζομαι», ἑλληνοαγγλιστί «τρολλάρω»: «Τί... βλέπω; Μά καλά! Ζητᾶτε ἀπό ἕναν...
μύωπα νά σᾶς περιγράψει τόν ὁρίζοντα» τούς λέω
καί βεβαίως διαμαρτύρονται. Ἄν ὅμως ἡ πίεση εἶναι
σοβαρή, τό καταφύγιό μου εἶναι ἡ σύγκριση, ή παρατήρηση καί ἡ προσοχή. Όχι πάντοτε οἱ ἀριθμοί.
Ισχυρότατο τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος βλέπει
τήν πολιτική, τά ΜΜΕ καί τίς ἑταιρείες δημοσκοπή
σεων ὡς ἕνα ἑνιαῖο σύστημα συμφερόντων, πού δέν
τούς λέει πάντοτε τήν ἀλήθεια. Ας ξεκινήσουμε μέ
τήν ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἰσχυρότατα συντηρητική καί
ἐν μέρει ἀντιπολιτική. Η ΝΔ ἀμύνεται σε θέματα τῆς
ἀτζέντας, ὅπως ἡ φορολογία, ἡ δημόσια τάξη, τό μεταναστευτικό καί τά ἐθνικά θέματα, πού εἶναι κατ'
ἐξοχήν προνομιακό της πεδίο. Με συνέπεια ἡ ἀτζέντα ἀπό τό κέντρο καί τήν ἀριστερά ἕως καί τά δεξιά νά εἶναι ἀξιακά ἑνιαία.
Παράδειγμα: Εβλεπα προχθές στο Mega τήν παλαιά φίλη μου Ἄννα Διαμαντοπούλου, μέ τήν ὁποία
τά τελευταῖα χρόνια ἔχουμε χαθεῖ ἐπειδή διαφωνοῦμε σέ πολλά καί δέν θέλουμε να χαλάσουμε
τίς καρδιές μας. Ὅσα εἶπε στην Δώρα Αναγνωστο
πούλου γιά τίς αἰτίες ἀνόδου τῆς ἀκροδεξιάς στην
Εὐρώπη μοῦ ἀποκάλυψαν ἕναν ἄνθρωπο πού ἐσχάτως διαρκῶς ἀναθεωρεῖ. Πρός τιμήν του. Η Ἄννα
Συνεργασία τοῦ ὁμίλου
SIRC καί τῆς ἑλληνικῆς
HEC γιά τήν ἀνακύκλωση
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Μνημονίου Συνεργασίας μέ τήν
ἑλληνική εταιρεία Hellenic Environmental Center SA
ἀνεκοίνωσε ὁ Όμιλος SIRC, ἡ σαουδαραβική εταιρεία
ἐπενδύσεων στόν χῶρο τῆς ἀνακυκλώσεως, ἡ ὁποία
ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στο Ταμεῖο Δημοσίων Επενδύσεων τῆς Σαουδικής Αραβίας.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 2
ἔθεσε εὐθέως τό ἐρώτημα γιατί ἡ νέα δεξιά καρποῦται τήν δυσαρέσκεια τῶν λαῶν ἀπό τίς φτώ
χειες καί τίς διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες καί ὄχι ἡ ἀριστερά ἤ ἡ ἀκροαριστερά. Οἱ ἀπαντήσεις πού ἔδωσε ἦταν ἔκπληξη γιά πολιτικό τῆς
κεντροαριστερᾶς. Επικεντρώθηκε στο ζήτημα τῆς
ἐθνικῆς ταυτότητας καί τοῦ μεταναστευτικοῦ. Γιά
τήν πρώτη, ἀναγνώρισε ὅτι τά ἀκροδεξιά κόμματα
«ἔχουν πιάσει τήν ἀτζέντα πού ἀπασχολεῖ τόν κόσμο», τούς Εὐρωπαίους πολίτες καί «ἔχουν ἐπενδύσει σέ αὐτήν». Τήν ἀτζέντα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας
καί τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος που ταυτίζεται ἐνίοτε μέ τό εὐρωπαϊκό. Ὅσον ἀφορᾶ τό μεταναστευτι
κό, ή κ. Διαμαντοπούλου ἀφοῦ ὑπενθύμισε ὅτι στο
παρελθόν ἡ Εὐρώπη χρηματοδοτούσε τίς πολιτικές ἐνσωματώσεως, «τώρα οἱ μεταναστευτικές ροές εἶναι τόσο μεγάλες, τόσο γρήγορες καί τόσο συγκεντρωμένες σε ορισμένες περιοχές πού ἄλλαξαν
τήν ροή τῆς λειτουργίας τῶν πόλεων.» Πρόσθεσε
δέ ὅτι «οἱ ἀποκλίσεις της κουλτούρας προκαλοῦν
στον κόσμο ἀνασφάλεια καί φόβο», ἀλλά «δέν πρέπει νά ἐπιτιθέμεθα στον κόσμο ὅτι εἶναι ἀκροδεξιός
καί ρατσιστής, πρέπει νά τόν κατανοοῦμε.»
Πάνω στο ζάπινγκ κατά τήν διάρκεια τοῦ διαλείμ
ματος, «ἔπεσα» στις διακαναλικές συνεντεύξεις
τῆς «Νίκης» τοῦ Βελόπουλου, τοῦ Ἐμφιετζόγλου
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἄνω κάτω ὁ ΣΥΡΙΖΑ
γιά τό «Πόθεν Έσχες»
Μητσοτάκη
ΘΥΕΛΛΑ ἔχει ξεσπάσει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά
τόν ἰσχυρισμό τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ κ. Κασσε
λάκη, κ. Θανάση Οικονόμου, ὅτι στελέχη τοῦ κόμματος εἶχαν «συνδιαλλαγές» κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐλέγ
χου «Πόθεν Εσχες» τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ὁ κ. Οἰκονόμου ἀνεφέρθη στους κ.κ. Βαρεμένο, Βούτση καί
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Εὐρωεκλογές τῆς ξαπλώστρας καί τοῦ τζόγου
Δέν νομίζουμε ὅτι ὑπάρ
χει άλλη ευρωπαϊκή χώρα
στήν ὁποία οι «Ευρωεκλογές» νά ἔχουν τήν ὀξύτητα καί τήν τοξικότητα τῶν
ἰδικῶν μας. Ἐμεῖς, ζωή να
'χουμε, ἀποτελοῦμε ἐξαίρε
ση, καί μόλις βροῦμε ἀφορ
μή, ἀρχίζουμε τήν περίφημη «μάχη τῶν ἐντυπώσεων».
Φυσικά, όλοι, κόμματα,
πολῖτες καί δημοσκόποι,
γνωρίζουν ὅτι οἱ Εὐρωεκλογές ἐλάχιστα συγκινούν
τούς Έλληνες, ιδίως ἄν στίς
ἀρχές Ιουνίου, όπου τοπο
θετεῖται κάθε φορά ή ήμερο
μηνία διεξαγωγής τους (κάτι σάν τά Ποσειδώνια, δηλαδή), ἐπικρατούν συνθῆκες
τέτοιες, οἱ ὁποῖες ἐπιβάλ
λουν τήν ἐξόρμηση στις παραλίες. Καί ἄν δώσεις στόν
Έλληνα «λίγο κρασί, λίγο
θάλασσα καί καμμιά ξαπλώστρα», σιγά μήν τόν
ἐνδιαφέρει ἂν θά ἐπανεκλε
γεῖ ἡ φόν ντέρ Λάυεν ἢ ἄν ὁ
Ζαγοράκης θά ἐκλεγεί τώρα
μέ τό ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, ἀσχέτως τοῦ
ἂν θὰ πάει ἤ ὄχι ὁ Ελληνας μέ τήν «σαγιονάρα» και
τήν «βερμούδα» νά ἀσκήσει
τό ἐκλογικό του δικαίωμα,
το βράδυ θά παραγγείλει
τίς πίτσες του ή τα τυλιχτά
του, θὰ ἁπλώσει τήν ἀρίδα
στήν μπερζέρα καί θά ἀκούει
Συνέχεια στην σελ. 4
μεῖα τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τόν Πρωθυ
πουργό, ὁ ψηφισθείς νόμος τοῦ ἐξησφάλισε ἰσότητα. Ἐκεῖνοι τί παραπάνω θέλουν; Προνόμια; Δέν τούς
ἔφθασε τό «ναί τῆς ΝΔ σε ψήφι
σμα τῆς ΕΕ ὑπέρ τῆς συστάσεως
θέσεως Ἐπιτρόπου ΛΟΑΤΚΙ στην
νέα Κομμισσιόν;
Διαβάζουμε ὅμως καί τά ἕτερα
συνθήματα τῆς ἀφίσας πέρα ἀπό τό
κεντρικό καί ἀρχίζουμε ἀπό τήν κοι
ρυφή: «Ἡ σεξεργασία εἶναι έργασία»! Διερωτώμεθα γιατί δέν χρησιμοποιοῦν τήν καθιερωμένη λέξη
γιά τήν συγκεκριμένη δραστηριότητα: Πορνεία. Μήπως πρόκειται
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πλήγμα γιά τόν Ράμα
ἡ παραίτησις τῆς διορισμένης
δημάρχου Χειμάρρας
Λεπτομέρειες
στην σελ. 3
BASHKIA
- Ἡ παραιτηθεῖσα διορισμένη
δήμαρχος Χειμάρρας.
Την Κυριακή 09/06 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Οικίων Ελευθερίας κουνησία, δημόκριτ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με όλες τις αναθεωρήσεις
από το 1990 έως σήμερα.
Μάθετε και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας
ως Έλληνες πολίτες
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 3 προφητικές παρεμβάσεις του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα,
το Μεταναστευτικό, τη φτώχεια, τις ανισότητες
και τις παγκόσμιες προκλήσεις!
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
Παρεμβάσεις
«Επέ τη Εκκλησία»
Οι ιστορικές εισηγήσεις του
προς την ιεραρ
της Εκκλησίας, σε 3 τόμους,
το μεγαλείο
τη διορατικότητα
στην Εκκλησία και την πατρίδα
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον τρίτο χώρο
Οἱ εὐρω-μῦθοι
τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ
τοῦ Α. Π. Δημόπουλου*
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ποῦ τό θυμήθηκαν ὅλο
αὐτό τό ἀφήγημα τοῦ «μένουμε
Εὐρώπη», ἂν κάνει κάτι τό κεντρικό
σπότ τῆς «Νέας Δημοκρατίας» εἶναι,
νά ἀναμασά μύθους, πού τούς πληρώσαμε πανάκριβα αὐτή ἡ «Ελλάδα τῆς
Εὐρώπης» καί τῶν «χαμηλῶν φόρων»
γιά τήν ὁποία κάνει λόγο ο κ. Μητσοτάκης εἶναι μιά ἀνύπαρκτη Ἑλλάδα.
Καί ὁ μέν ἕνας λόγος, φυσικά, εἶναι,
ὅτι ἡ Εὐρώπη γιά τήν ὁποία ἐπαίρεται
ὁ κ. Πρωθυπουργός (ἡ Εὐρωζώνη δηλαδή) εἶναι περιοχή ὑψηλῶν φόρων
(οἱ μόνες χώρες με χαμηλούς φόρους
στήν Εὐρώπη εἶναι ἐκεῖνες οἱ χῶρες
Συνέχεια στην σελ. 3