Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
<>
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Αρ. φύλλου 9838 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 2541021717
http://www.adonas - malagonasxantignal.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Άκης Σκέρτσος από Έβρο:
"Έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά
οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές"
Το Νομό Έβρου επισκέ
φθηκαν χθες ο υπουργός
Επικρατείας, Ακης Σκέρ
τσος και ο υφυπουργός
στον πρωθυπουργό, θανά
της Κοντογεώργης.
Πρώτος σταθμός της
επίσκεψης ήταν το Επιτη
ρητικό Στρατιωτικό φυλά
πιο Καστανεών από το
οποίο ο κ. Σκέρτσος ανα
φέρθηκε στην επιτευχθεί
σε αναβάθμιση της φύλα
της των συνόρων, τέσσερα
χρόνια μετά την αποτελεί
σματική αντιμετώπιση της
υβριδικής επίθεσης που
δέχθηκε η Ελλάδα και η
Ευρώπη. Έχουν μειωθεί
πολύ σημαντικά οι παράτυ
πες μεταναστευτικές ροές,
Τα ελληνικά σύνορα είναι
στευτική πολιτικής, δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Ευχαριστώντας τις συ
νάμεις της αστυνομίας οι
οποίες όπως ανέφερε
έχουν αυξηθεί σημαντικό
με την παρουσία στην πε
ριοχή 650 νέων συνοριο
φυλάκων και συνολικά περ
ρίπου 2000 αστυνομικών
σε όλη τη συνοριογραμμή
ευρωπαϊκά σύνορα και με θυμόμαστε γιατί πρέπει να του Έβρου, τόνισε ότι οι
γες μέρες πριν την ευρω
παϊκή κάλπη της επόμενης
Κυριακής είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε το μή
νύμα της ευρωπαϊκής από
επιλεγγύης που φάνηκε με
τόσο εύγλωττο και αποφα
σιστικό τρόπο πριν από
τέσσερα χρόνια εδώ. Να
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΑΝΤΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ
CANTEEN
ψηφίσουμε ξανά, ευρωπαϊ
και υπεύθυνα ώστε η ΕΡ
λάδα να είναι πιο ισχυρή,
πιο ευρωπαϊκή, να είναι μια
Ελλάδα που θα είναι ελεύ
θερη, θα είναι φιλόξενη
αλλά ταυτόχρονα θα ασκεί
και μία δίκαιη αλλά και αυ
στηρή ταυτόχρονα μετανα
συνδυασμό και με την ανα
βάθμιση των επίγειων μέτ
σων και την επέκταση του
φράχτη ενισχύεται η από
τρεπτική δύναμη της χώ
ρος και δίδεται ένα μήνυμα
ισχύος προς κάθε κατεύ
θυνση
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Λιόλιου, Σαμπάνης
και ΠΥΞ ΛΑΞ
στο φεστιβάλ
Φαναρίου
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ Π.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ
ΑΠΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Ώρες: 8:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.
ΔΩΡΕΑΝ
σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες
από 20 έως 65 ετών
Η πρώιμη
Διάγνωση
Πληροφορίες & Ραντεβού
Στα τηλέφωνα του Κ.Υ.
ΑΒΔΗΡΩΝ:
2541355405-2541355401
Ρύθμιση φόρων
και εισφορών
ή δημοσιοποίηση
οφειλετών
Την Κομοτηνή
επισκέπτεται
σελίδες 7
ο Παύλος Μαρινάκης
σελίδα 31
Θασίτης
#Print House
| Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Εκτύπωση σε Κούπες
| Φωτοτυπίες
| Σφραγίδες
| Χαράξεις Laser
| Εκτυπώσεις Ploter
25410 24000
Είδη Δώρων & Γραφείου
| Προσκλητήρια
| Έντυπα - Flyers
| Επαγγελματικές Κάρτες
[email protected]
9 Θερμοπυλών 14, Ξάνθη @ www.thasitis.gr
Ποιος
σελίδα
είναι ο νέος
σύμβουλος
αλιείας
της ΑΜΘ:
Φραντζής Αντώνιος
σελίδα
σελίδα 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα