Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Μια νηπιαγωγός
διδάσκει
στο Τμήμα
Μηχανολόγων
Μηχανικών του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 2

Εκ νέου
απόφαση για
την αυτοτέλεια
της Νέας Καρδιάς
- Πρόεδρος: Είναι
ένα παρατημένο
χωριό χωρίς
πλατεία και
πεζοδρόμια

Έφυγε ο Κώστας
Κυτίδης, πρώην
πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

τιμή 0,50 €

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8208

Αρ. φύλλου

Η διχασμένη Καλαμιά, τα
ανταποδοτικά των εταιρειών
ΑΠΕ και οι αποφάσεις τοπικών
κοινωνιών με το Δήμο
Κοζάνης απλό παρατηρητή
σελ - 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 24

Πρόεδρος Δρεπάνου:
Κτηνοτρόφος στην
περιοχή του Αγίου
Ελευθερίου
καταπατά εκτάσεις
με περίφραξη
δεκάδων στρεμμάτων

σελ ~ 24

Τι ειπώθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο
για ηλεκτρολέβητες
και καύση
σκουπιδιών

σελ ~ 2

Νέες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην
περιοχή του Αγίου
Αθανασίου - Θα
επιβαρυνθεί ο κόμβος
Μακρυγιάννη;

σελ ~ 3

σελ ~ 2

Ο ερασιτεχνικός
αθλητισμός στην
Κοζάνη σε μπάσκετ
και βόλεϊ: Δεκάδες
παιδιά προπονούνται
σε ακατάλληλους
χώρους