Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12667 Τιμή 0,60 ευρώ - Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024
ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Την Πρέβεζα επισκέφθηκε τη Δευτέρα
ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Κώτσιρας
Τι δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ
Την Πρέβεζα επισκέφθηκε την Δευτέρα το
μεσημέρι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γεώρ
γιος Κώτσηρας. Σε δηλώσεις του στα τοπικά
ΜΜΕ ο κ. Κώτσιρας ανέφερε χαρακτηριστικά
Πραγματοποιούμε μια περιοδεία μαζί με τον
εκλεκτό Βουλευτή Πρέβεζας τον κ. Κυριάκη
στο Νομό Πρέβεζας.
συνέχεια στη σελ. 6
ε εγρήγορση έως τώρα φετινές φωβρίσκονται η τιές, οι επικείμενες εκ
Πυροσβεστι- ξαιρετικά υψηλές θερκή και η Πο-μοκρασίας, η πρόβλεψη
λιτική Προστασία λό- για παρατεταμένη ξηραγω των υψηλών θερμοσία αλλά και η συσσώκρασιών, υπό τον κίν
ρευση σημαντικών ποδυνο πυρκαγιάς.
σοτήτων καύσιμης ύλης σε δάση και ακαθάριστα οικόπεδα,
Τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία για τις
προβληματίζου τις Αρ
Να σημειώσουμε ότι
πανελλαδικά το τελευ
ταίο 24ωρο ξέσπασαν
25 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων
οι περισσότερες κατασβήστηκαν άμεσα.
συνέχεια στη σελ. 6
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
"μειώνει" τα μέτρα πυροπροστασίας
Περιορίζοντας δραστικά τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών
ακινήτων μέσα ή κοντά σε δάση
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας μειώνει τα μέτρα πυροπροστασίας,
περιορίζοντας δραστικά τις υποχρεώσεις 1διοκτητών ακινήτων μέσα ή κοντά σε δάση.
Η υποχρέωση κατάρτισης τεχνικής έκθε
σης που θα καθορίζει τα μέτρα διατηρείται,
ωστόσο το περιεχόμενό της δεν θα πρέπει
απαραίτητα να ακολουθεί κατά γράμμα τον
κανονισμό.
συνέχεια στη σελ. 10
Αυτές οι Ευρωεκλογές έχουν μια ξεχωριστή σημασία
Σε μια συγκυρία που στην Ευρώπη
θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις
Ανέφερε με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Μήνυμα συμμετοχής
των πολιτών στις ευ
ρωεκλογές έστειλε ο
πρωθυπουργός Κυριά
κος Μητσοτάκης μιλών
ντας σε στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Αττικής. Παράλλη
λια ο πρωθυπουργός έν
στείλε και μήνυμα απο
φασιστικότητας ότι θα
συνεχίσει τον δρόμο
των μεταρρυθμίσεων,
και την πολιτική...
συνέχεια στη σελ. 7
Δεν μπορεί κανείς να δηλώσει
ικανοποιημένος...
"Δεν μπορεί κανείς να δηλώσει ικανοποι
ημένος από αυτό το τηλεοπτικό show. Αυτό
δεν συνιστά τη θεσμική διαδικασία κατάθε
σης της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης που δεσμεύει όλους τους υπόχρε
ους. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φθάσουμε σε
αυτό το σημείο και να γίνει με αυτόν τον
τρόπο. Δεν συνιστά μια επίσημη κατάθεση.
Δεν έχουμε γνώση των πραγματικών δεδο
μένων", ήταν το σχόλιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.
Στην παρατήρηση, μάλιστα, ότι η πλατ
φόρμα υποβολής πόθεν έσχες είναι κλει
στή, απάντησε ότι ο υπόχρεος έχει τη δυνα
τότητα να καταθέσει τη δήλωσή του εγγρά
συνέχεια στη σελ. 8