Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΣΤΙΑ
Τετάρτη
5 Ἰουνίου 2024
Δωροθέου ἐπισκ. Τύρου ἱερομ. Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ
Σελήνη 28 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.03' - Δύσις ἡλίου 8.45΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, με δυτικούς μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 38β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, βροχή μέ ἀνέμους μέτριους. Θερμ. ἕως 32β.
Πόθεν Εσχες: Ἡ ζάπλουτος
πολιτική τάξις προκαλεῖ
Ἡ Ἀριστερά τοῦ παπιγιόν καί ἡ Κεντροδεξιά τῶν θυρίδων ἐνοχλοῦν τούς πολίτες,
αὐξάνουν τήν ἀντιπολιτική ψῆφο και δημιουργοῦν ρεῦμα πρός τήν ἀποχή καί τίς παραλίες
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΠΡΩΤΑ ὀλίγο ρεπορτάζ καί ἔπειτα ἀνάλυση
τῶν ἐπιπτώσεων τῶν γεγονότων στους τρέχο
ντες συσχετισμούς. Το Μέγαρο Μαξίμου ἔχει
ἐδῶ καί καιρό μία πληροφορία. Αμέσως μετά
τήν ἐπικράτησή του στίς ἐσωκομματικές εκλογές τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου ὁ Στέφανος
Κασσελάκης ἐνημέρωσε τους τρεῖς ἐσωκομματικούς καμπαλλέρος που τον στήριξαν σε
ἐκείνη τήν κάλπη (δέν τόν στηρίζουν πλέον τινές ἐξ αὐτῶν), καί, μεταξύ ἄλλων, πού φέρεται
ὅτι τούς εἶπε, ἦταν ὅτι ἡ ἐπιχειρηματική του
δραστηριότητα στις ΗΠΑ τοῦ ἀπέφερε περιουσία τῆς τάξεως τῶν 67 ἑκατομμυρίων εὐρώ.
Ἀλήθεια, ψέμα, δέν εἴμαστε σέ θέση νά τό γνω
ρίζουμε. Μπορεῖ νά ἐννοοῦσε περιουσία, μπορεῖ κέρδη. Ἀλλά οἱ ἀριθμοί αὐτοί ἄρχισαν νά
Θύελλα μέ ὑπόθεση
ἀγορᾶς πολυτελούς
καζίνου στα Κατεχόμενα
ἀπό τόν Ζελένσκυ
ΘΥΕΛΛΑ ἔχει ξεσπάσει μετά τά δημοσιεύματα ρωσσικῶν καί τουρκικῶν
μέσων ἐνημερώσεως, συμφώνως πρός
τά ὁποῖα ἑταιρεία συμφερόντων τοῦ
Οὐκρανοῦ Προέδρου Βολόντυμυρ Ζελένσκυ ἠγόρασε καζίνο στην κατεχομένη Κυρήνεια. Ἡ κυπριακή Κυβέρνησις διενεργεῖ ἔρευνα προκειμένου να διαπιστώσει ἐάν εἶναι ἀληθῆ τά δημοσιεύματα, ἐνῷ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ἀνέφερε ὅτι
ἕως τώρα δέν ἔχουν καταδειχθεί σχετικά
στοιχεῖα. Ἐτόνισε ὅμως ὅτι ἡ ἔρευνα θά
Συνέχεια στην σελ. 3
Αγνοούμενοι: Ἡ τραγικότερη
πτυχή τῆς κυπριακῆς
τραγωδίας
Τοῦ Δρος Κυριάκου Α. Κενεβέζου
Λεπτομέρειες στην σελ. 8
κυκλοφοροῦν ψιθυριστά στον ΣΥΡΙΖΑ, ἴσως
καί ψευδῶς, γιά νά πλήξουν τόν νέο ἀρχηγό
μετά τό ἀποτυχημένο προεδρικό πραξικόπημα γιά μεταβατική Προεδρία Γεροβασίλη, τό
ὁποῖο κατεστάλη, ἐπειδή ἕνας τέως συνοδοιπόρος τοῦ κυρίου Τσίπρα το «κατέδωσε» στε
γνά στον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ἡ Κυβέρνηση ἔμαθε τίς πληροφορίες
αὐτές, ἀκριβέστερα τίς διαδόσεις, ἀλλά σέ
ἐκείνη τήν φάση ὑποτιμοῦσε τόν Κασσελάκη
καί ὑπερεκτιμοῦσε τίς δυνάμεις της. Σε κάποια
φάση τόν «ἔβλεπε» να κατρακυλᾶ τρίτος. Ὁ
ἀκριβοπληρωμένος «Enterprise Greece» Στάν
Γκρήνμπεργκ συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό νά μήν ἀσχολεῖται μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης καί νά τόν ἀγνοεῖ, νά
μήν ἀναφέρει κἄν τό ὄνομά του, κάτι πού ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ κύριος Μητσοτάκης σέ συ&
νέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό. Δημοσί
ως. Στήν πολλή ἀρχή τῆς ἐκστρατείας.
Τώρα ὅμως πού βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή καί «τά γάλατα ἔσφιξαν» λόγῳ
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στήν συσπείρωση τῆς ΝΔ ἀλλά καί τῆς δυναμικῆς
ἐπιρροῆς τοῦ Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα μαρμαρένια ἁλώνια τοῦ tiktok (οἱ ἀναρτήσεις του,
στο 1,5 ἑκατομμύριο θεάσεις, εἶναι πάντοτε
δημοφιλέστερες τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀκόμη
καί μέ βραχεία κεφαλή), ἡ στρατηγική τῆς ΝΔ
ἄλλαξε. Αἴφνης ὁ κύριος Μητσοτάκης ἄρχισε
νά ἀσχολεῖται προσωπικά μέ τόν κύριο Καστ
σελάκη καί νά τοῦ ζητεῖ ἐπιτακτικά τό «πόθεν
ἔσχες» του, ἐλπίζοντας ὅτι θά ἀναγκαστεῖ νά
ἀποκαλύψει τήν κατά τις διαδόσεις τῶν συντρόφων του ἀμύθητη περιουσία του.
Αριθμ. φύλ. 42867
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως πού θά
ἔπρεπε νά εἶχε ὑποβάλει «πόθεν ἔσχες» ἀπό
τόν πρῶτο μῆνα, μετά τήν ἐκλογή του, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία, σήκωσε μέν τό γάντι –πολύ Μάρθα Βούρτση ὁ τύπος στο πάλκο
τῆς παραλίας Θεσσαλονίκης- ἀλλά ἡ δήλωσή του ἀπογοήτευσε το Μαξίμου πού περίμενε περισσότερα. Μέ συνέπεια οἱ ὑποψήφι
οι τῆς ΝΔ νά κλαυθμηρίζουν χθές στα πάννελ ὅτι τό Excel δέν εἶναι δήλωση καί ὅτι ὁ
Κασσελάκης διέπραξε ποινικό ἀδίκημα πού
δέν πούλησε τήν ἑταιρεία του στήν ἀλλοδα
πή, ἐγκαίρως. Χωρίς ὅμως να τολμοῦν νά ὑποβάλουν μηνυτήρια αναφορά ἐναντίον του. Βεβαίως ὁ δαιμόνιος Κασσελάκης γιά νά ἔχει
καλυμμένα τά νῶτα του εἶπε στήν ὁμιλία του,
χωρίς νά τό καταγράψει στην δήλωσή του, ὅτι
Συνέχεια στην σελ. 3
Jengo es bes
του ματιου Πλωρο τοῦ Μελέτη Η. Μελετόπουλου*
Ἡ πολιτική ἀπεχθάνεται τό κενό
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ὅπως καί ἡ φύση, ἀπεχθάνεται τό κενό. Ἡ
ἀπομάκρυνση τῆς σημερινῆς ἡγεσίας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ἀπό τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κόμματος αὐτοῦ εἶναι ἐκκωφαντική καί ἔχει ἐκληφθεῖ ἀπό
τήν βάση καί τό στελεχιακό δυναμικό του κόμματος
(πλήν τοῦ κύκλου τοῦ Μαξίμου) ὡς ἰδεολογική μετάλλαξη. Διότι ἡ ἡγεσία δέν μετακινήθηκε ἁπλῶς ἰδεολογικά πρός κάποια μετριοπαθέστερη κατεύθυνση, ἀλλά
προσχώρησε σε θέσεις διαμετρικά ἀντίθετες πρός τίς
κλασσικές κεντροδεξιές ἀξίες.
Στήν θέση τῆς παραδοσιακῆς ἰδεολογίας τῆς κεντροδεξιάς, στην προσήλωση στις παραδοσιακές ἀξίες τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί συνείδησης, τῆς οἰκογένειας, τοῦ πατριωτισμοῦ, τῆς ὀρθοδοξίας, τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἡ κυβέρνηση ἔβαλε το διεθνιστικό,
πολυπολιτισμικό καί ἐθνομηδενιστικό κίνημα woke.
Τό κίνημα αὐτό ἀποσκοπεί στήν ἀποδόμηση τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, καί ἔχει προκαλέσει ἤδη τεράστιες
ἀντιδράσεις σέ ὅλο τόν δυτικό κόσμο καί μαζική άποχώρηση τῶν μετριοπαθῶν συντηρητικῶν ψηφοφόρων
ἀπό τά παραδοσιακά κόμματα τῆς Δύσης πού υἱοθέτησαν αὐτό τό ἰδεολογικό μόρφωμα.
σης τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας ἡ κυβέρνηση ἐπέτρεψε
τόν ἐξευτελισμό της χώρας ἀπό γειτονικά κράτη ούσιαστικά χωρίς ἀντίδραση, με κωμικά «αυστηρά μηνύμα
τα». Στόν πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας, ἡ κυβέρνηση ἐπέτρεψε να πραγματοποιήσει ἀπαράδεκτη προεκλογική
φιέστα σε κλίμα ἀνθελληνικῆς ὑστερίας καί ἀνάδει
ξης μειονοτικού ζητήματος εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος (!).
Στήν παραβίαση (οὐσιαστικῶς κατάργηση) τῆς ἐκτρωματικῆς συνθήκης τῶν Πρεσπῶν ἀπό τά Σκόπια, ή κυβέρνηση «προειδοποίησε αυστηρά» γιά τήν διακοπή
τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τοῦ κρατιδίου, γιά τήν ὁποία
ὅμως ἡ ἐθνικιστική κυβέρνηση τοῦ κρατιδίου οὐδόλως ἐνδιαφέρεται. Στήν μετατροπή πανάρχαιων ὀρθοδόξων ναῶν σέ τζαμιά ἀπό τήν Τουρκία ή κυβέρνηση
ἀπάντησε μέ διακηρύξεις φιλίας, ὑποκλίσεις ραγιάδων, ἐπισκέψεις μέ ἀναξιοπρεπή χαμόγελα καί ἐκκωφαντική σιωπή γιά τά οὐσιώδη, ὅπως τήν συνεχιζόμε
να κατοχή της βόρειας Κύπρου, τήν ἀπροκάλυπτη δια
εκδίκηση του Αιγαίου καί τό casus belli.
Στήν θέση του κοινωνικού φιλελευθερισμοῦ, ἡ κυβέρνηση ἔβαλε μία κρατικιστική πελατειακή πολιτική
παροχῶν χρηματοδοτούμενων μέ δάνεια, ἐνῷ ταυτό
χρονα ἐκποιεῖται τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομί
ας, ὑποδομῶν, στρατηγικής σημασίας ἐπιχειρήσεων.
Ἡ ὕπαιθρος ἐρημώνεται, τά ὑπολείμματα τῆς βιοτε
Συναφῶς ἡ κυβέρνηση προώθησε τόν «άντινατιβισμό», την «πολυπολιτισμικότητα» καί τήν μαζική
εἰσδοχή μεταναστῶν ἀπό τόν Τρίτο Κόσμο, μέ τούς
ὁποίους ἡ Ἑλλάς ὑποτίθεται ὅτι θά λύσει το πρόβληχνίας καί τῆς βιομηχανίας συρρικνώνονται με ταχείς
μα ἐργατικῶν χεριῶν, τήν ὑπογεννητικότητα καί τό
ἀσφαλιστικό. Στήν θέση τῆς αὐτονόητης) ὑπεράσπι
ρυθμούς, ή φορολογία παραμένει ἡ ὑψηλότερη στά
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ὄπισθεν ὁλοταχῶς
γιά τά οικόπεδα μετά
τήν βόμβα τοῦ Συνηγόρου
Την Κυριακή 09/06 με την
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Οίκων Ελευθερίας κυριακής, Αμάρες
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με όλες τις αναθεωρήσεις
από το 1996 έως σήμερα.
Μάθετε και διεκδικήστε τα δικαιώματά σας
ως Έλληνες πολίτες
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(σελ. 4)
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 3 προφητικές παρεμβάσεις του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα,
το Μεταναστευτικό, τη φτώχεια, τις ανισότητες
και τις παγκόσμιες προκλήσεις!
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
Παρεμβάσεις
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ακριβά στοίχισε σέ ἕναν γαμπρό ἡ ἰδέα να ἐμφανισθεῖ στό προγαμήλιο πάρτυ του ντυμένος ὡς Ἰησοῦς. Ἡ ἰταλική αστυνομία δέν τοῦ χαρίστηκε καί
τοῦ ἐπέβαλε πρόστιμο 200 ευρώ. Ὁ νεαρός γαμπρός πού κουβαλοῦσε καί ἕναν σταυρό μαζί του,
φοροῦσε λευκό χιτῶνα καί μαζί μέ τούς φίλους του
ἔμπαινε ἀπό τό ἕνα μπάρ στό ἄλλο σε παραθα
λάσσιο θέρετρο τῆς Βενετίας. Τό πρόστιμο επεβλή
θη για βλασφημία. Ἡ Ἰταλία εἶναι διχασμένη ἀπό
τήν ἐπιβολή τοῦ προστίμου, γιατί στο συγκεκριμέ
να θέρετρο Κέσελο ζοῦν καί βασιλεύουν οἱ ἔμποροι
ναρκωτικῶν, ἀλλά συλλήψεις δεν γίνονται. Ὑπάρ
χουν ὅμως καί ἐκεῖνοι που συμφωνοῦν ὅτι ὁ Ἰησοῦς
δέν ἔχει θέση σε προγαμήλιο πάρτυ...
• Οι λάτρεις τῆς ταινίας Tomb Raider αναμένουν
τήν πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων με πρωτα
γωνίστρια τήν ἀρχαιολόγο Λάρα Κροφτ. Ἡ ταινία
θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου. Ἡ ἐπίσημη
ἡμερομηνία ἀνακοινώθηκε από το Netflix μαζί μέ
ὁλοκαίνουργιο τραίηλερ πού παρουσιάζει τήν Λάρα Κροφτ ἐν δράσει καί τήν ἀφηγήτρια να ρωτᾶ:
«Κα Κρόφτ, πόσο ἀκόμα μπορεῖτε νά ἐπιμείνετε;».
Ἡ Βρεταννίδα ἀρχαιολόγος ἔχει ξεκινήσει πιό ἐπικίνδυνες περιπέτειες. Αλλά πρέπει νά ἐπιστρέψει
στο σπίτι, ὅταν ἕνα ἐπικίνδυνο κινεζικό τεχνούργημα ἀφαιρεῖται ἀπό ἕναν κλέφτη μέ μιά παράξενη
προσωπική σχέση.
Ἔνταξη στήν συμμαχία
BRICS μελετᾶ ἡ Τουρκία
Ἄγκυρα.- Τήν πρόθεση τῆς Τουρκίας να προσχωρή
σει στήν συμμαχία τῶν κρατῶν BRICS (Βραζιλία,
Ρωσσία, Ἰνδία, Κίνα καί Νότιος Αφρική) ἀπεκάλυψε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Εξωτερικῶν Χακάν Φιντάν.
Ὅπως ἀνέφερε, ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἀγκύρας γιά ἔνταξη στήν ὁμάδα τῶν BRICS θα συζητηθεῖ στήν προσεχῆ ὑπουργική συνάντηση τῆς ὁμάδος στην Νίζνι
Νόβγκοροντ. Ὁ ὑπουργός Εξωτερικῶν τῆς Τουρκίας
Συνέχεια στην σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νέα ἐποχή
γιά τήν «Μυτιληναῖος»
πού ἔγινε Metlen
ΕΝΑΝ αἰῶνα καί 16 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή της τό
1908, ἡ ἑταιρεία «Μυτιληναῖος»... ἀνοίγει νέα ἐποχή μπροστά της, καθώς ξαναβαπτίζεται καί γίνεται
«Metlen-Energy & Metals». Ἡ ἀλλαγή ὀνόματος συνδυάζεται μέ τήν νέα σελίδα στήν ἱστορία της, πού τίς
τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες ἀνέβηκε στην κορυφή
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ ἔννοια κράτος καί ἡ λίμνη τῆς ὑπομονῆς
«Ἡ ἀνώτατη πολιτική εξουσία, ἡ ὁποία, όργανωμένη σε νομικό πρόσω
πο, ἀσκεῖται σε ένα σύνολο
ἀνθρώπων ἐγκατεστημένων
μόνιμα σέ μιά συγκεκριμένη
χώρα, ἀποκαλεῖται Κράτος.»
Αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια.
Κράτος, βεβαίως, σημαίνει καί δύναμη, αλλά, όπως
βλέπουμε, τό κράτος μας
ἀποδεικνύεται ἀδύναμο να
ἐμποδίσει ὁρισμένες ομάδες
πολιτῶν του να κερδοσκο
ποῦν ἀπρόσκοπτα εἰς βάρος
του συνόλου.
Γιά νά μήν περάσουμε,
όμως, στο στάδιο τῆς «άμπε
λοφιλοσοφίας», ἄς ποῦμε τά
πράγματα μέ τό ὄνομά τους.
Σε καμμία άλλη περίοδο τῆς
ζωῆς μας, ἀπό τήν ἐποχή
τῆς Κατοχῆς καί τῶν ἐμφυλί
ων σπαραγμῶν, δέν ὑπῆρχε
τέτοια ασυδοσία στήν ἀγο
ρά. Σε καμμία άλλη περίοδο
τῆς μεταπολιτευτικής πορεί
ας τῆς χώρας δέν παρατηρήθηκε τέτοια ξέφρενη, ἀδιάντροπη, ἀπρεπής καί ἐξευτε
λιστική γιά τούς πολίτες κερ
δοσκοπική έκρηξη.
Σε καμμία άλλη περίοδο
αὐτός ὁ ἀσφυκτικός μονοπωλιακός βρόχος πού ἀπο
καλεῖται σούπερ μάρκετ, ή
πολυεθνικές, ή μεσάζοντες,
ἤ ὅπως ἀλλιῶς, δέν άρπαζε βιαίως καί χωρίς καμμία
Συνέχεια στην σελ. 4
«Επέ τη Εκκλησία»
Οι ιστορικές εισηγήσεις του
της Εκκλησίας, σε 3 τόμους.
που αποκαλύπτουν
στην Εκκλησία και την πατρίδα
MH XAXETE
Το φιρμάνι γιά τά
Γλυπτά καί ἡ παγίδα
τοῦ χρησιδανείου
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΗΤΑΝ ἡ βιαία ἀπόσπαση τῶν Γλυπτών
τοῦ Παρθενῶνος ὑπό τοῦ Σκώτου Τόμας Μπρούς, κατά κόσμον λόρδου
Ελτζιν (1766-1841), ὁ ὁποῖος ἐν συνε
χείᾳ συνεψήφισε τήν ἀνεκτίμητη αξία
των μέ χρέη του πρός τό βρεταννικό
δημόσιο, πού ἔδρασε ὡς κλεπταποδόχος. Αὐτό προέκυψε κατά τήν τελευταία σύνοδο της Διακυβερνητικής
Ἐπιτροπῆς (ΔΕ) της Ουνέσκο, στο Παν
ρίσι, πού συνέστησε μέ μεγάλη πλειοψηφία τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτών
στην πατρίδα τους, ὡς ἀναποσπάστου
Συνέχεια στην σελ. 3