Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.740
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
■TIMH 0,90 €
Επιστολή στον πρωθυπουργό
για το φαράγγι του Κοτσυφού
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να
ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκα
τάσταση της κατολίσθησης στο φαράγγι
του Κοτσιφού, όπως προκύπτει από ενημερωτικό δελτίο του δήμου Αγίου Βασιλείου, στο οποίο αναφέρεται πως ο δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τόσο προφορικά όσο και εγγράφως τον πρωθυπουργό για την καταστροφή του οδικού
δικτύου από την κατολίσθηση αλλά και
τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή δημι
ουργεί στους κατοίκους και στους επιχειρηματίες του νότου.
Σελ. 5
Σε 80.000 ανέρχονται οι κρατήσεις μέσω του
FTI στην Κρήτη για τη φετινή σεζόν
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
Αναταράξεις στον τουρισμό της Κρήτης έχει προκαλέσει η πτώχευση του τρί
του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού τουριστι
κού πρακτορείου FTI αφού το νησί ήταν
ο μεγαλύτερός του πελάτης.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στα «Ρ.Ν.»
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών
Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης,
αυτή τη στιγμή οι πελάτες του τουριστι
κού πρακτορείου που βρίσκονται στην
Κρήτη αυτή την περίοδο είναι 4.000, ενώ
συνολικά 80.000 είχαν προγραμματίσει
τις διακοπές τους για τη φετινή σεζόν.
Σελ. 3
Προβολή
του κρητικού
κρασιού
στο Λονδίνο
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
LONDON WINE FAIR
2024 ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
cong 300.00k
| 4 ΣΕΛ.
Κοσμήτορας στη
Σχολή Χημικών
Μηχανικών
του Πολυτεχνείου
Κρήτης
ο καθηγητής
Πέτρος Γκίκας
4 ΣΕΛ.
Δ. Μάντζος:
«Η ενδυνάμωση
του ΠΑΣΟΚ θα
είναι καταλύτης
για την ανατροπή
της κυβέρνησης
Μητσοτάκη»
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1,59€
Ροδάκινα Λάρισας /κιλό.
9 ΣΕΛ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
super markets
Ισχύς 05/06 - 11/06
Μέλος του ομίλου
ΕΛΟΜΑΣ
ΕΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ενεργειακό κόστος και έλλειψη προσωπικού
προβληματίζουν τις επιχειρήσεις
Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η
έλλειψη προσωπικού αποτελούν τα
σοβαρότερα προβλήματα για τις μι
κρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευ
ταία χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και
με την πρόσφατη έρευνα της Εθνι
κής Τράπεζας Ελλάδας, η οποία αναδεικνύει την ισχυρή ζήτηση αλλά και
την ανθεκτικότητα επενδυτικής διάθεσης που χαρακτηρίζει τις ΜμΕ, παράλληλα όμως αποτυπώνει και τις σοβαρές προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα τα
υψηλά κόστη ενέργειας και πρώτων υλών
επηρεάζουν το 64% και 67% του τομέα
αντίστοιχα, καθώς (παρά τον περιορι
σμό των πληθωριστικών πιέσεων) παραμένουν υψηλότερα από τα προ-κρίσεων
επίπεδα του 2019. Επιπλέον, η κρίση στη
Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντι
κή μείωση των διελεύσεων από το κανά
λι του Σουέζ (της τάξης του 47%), με απο
τέλεσμα άνω του 1/2 των ΜμΕ να αντιμετ
τωπίζει αυξημένα κόστη και μεγαλύτε
ρους χρόνους διακίνησης πρώτων υλών
και εμπορευμάτων. Παράλληλα συνεχώς
ανοδική βαίνει η δυσκολία εύρεσης προσωπικού, με το 55% του τομέα να δηλώνει σημαντική πίεση, έναντι 51% του του
μέα το δεύτερο εξάμηνο 2023 (και 46%
του τομέα το πρώτο εξάμηνο 2023).
Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας,
οι ελληνικές ΜμΕ φαίνεται να είναι επιφυλακτικές στο να μετουσιώσουν τις θετικές προσδοκίες τους για τη ζήτηση σε
ενισχυμένα σχέδια ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που δηλώνουν
τη διατήρηση των κεκτημένων ως βασική στρατηγική τους προτεραιότητα είναι
της τάξης του 1/3 του τομέα (32% του το
μέα, έναντι 28% το προηγούμενο εξάμηνο), προσεγγίζοντας το επίπεδο ρεκόρ
που είχε στο ζενίθ αβεβαιότητας κατά την
εκκίνηση της ουκρανικής κρίσης (35% το
πρώτο εξάμηνο του 2022). Παρά την επιφυλακτική τους στάση ωστόσο, οι ΜμΕ
διατηρούν σταθερή στο υγιές επίπεδο
του 50% του τομέα την διάθεσή τους για
επενδύσεις.
Σταδιακή εξομάλυνση στο εξωτερικό
περιβάλλον αναμένεται το επόμενο δι
άστημα να προκύψει από τον κύκλο χαλάρωσης της ευρωπαϊκής νομισματικής
πολιτικής, ο οποίος σε συνδυασμό με τη
Τιμήθηκαν στα Λιβάδια
οι Βάμβουκες των αγώνων
και της μεγάλης θυσίας
ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Να βρεθείς στα Λιβάδια δεν είναι επίσκεψη. Είναι
προσκύνημα στη λεβεντιά, στην ιστορία, στις παραδόσεις. Όπου κι αν σταθείς στο φιλόξενο χωριό,
που σε κερνούν άγνωστοι τον καφέ σου χωρίς να
σου ζητήσουν γνώρα, θαρρείς πως θα ξεπροβάλλουν από κάποια γωνιά μορφές
που σημάδεψαν τη σύγχρονη
ιστορία, να οδηγούν το ασκέρι
τους στο πεδίο της τιμής. Είτα
Αρκάδι ήταν αυτό ήταν, εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες του
αιώνα που πέρασε.
2,50€
Πιπεριές έγχρωμες
Μεσσαράς /κιλό.
16 ΣΕΛ.
σταδιακή υποχώρηση των παραπάνω πιέσεων, αναμένεται να πυροδοτήσει την
εκκίνηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Σε
αυτό συνηγορεί επίσης το γεγονός ότι η
χρηματοοικονομική υγεία του τομέα παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας
να διατηρείται σε ιστορικά χαμηλά επίπε
δα (8-9%).
Σημειώνεται, ότι η επαρκής κάλυψη
χρηματοδοτικών αναγκών των ελληνι
κών ΜμΕ αποτυπώνεται και σε πρόσφατη
έρευνα της ΕΚΤ (SAFE), όπου δεν παρατηρείται κενό χρηματοδότησης για πρώτη
φορά κατά την τελευταία 15ετία.
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την έρευ
να, ιστορικά υψηλή επίδοση σημείωσε ο
Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας τις
28 μονάδες (έναντι 21 το προηγούμενο
εξάμηνο), ξεπερνώντας την μέχρι τώρα
καλύτερη επίδοση του δευτέρου εξαμή
νου του 2019. Κινητήριος δύναμη πίσω
από τη βελτίωση προσδοκιών ήταν κυρί
ως οι αναμενόμενες συνθήκες μελλοντι
κής ζήτησης (δεδομένου ότι η τρέχουσα
ζήτηση διατηρήθηκε στα ψηλά του προηγούμενου εξαμήνου).
Παράλληλα, όλοι οι ευρείς κλάδοι καταγράφουν ιστορικό υψηλό στο σχεδιασμό
προσλήψεων, με το ποσοστό να αγγί
ζει το 33% για το σύνολο του τομέα (από
24% το προηγούμενο εξάμηνο και προηγούμενο ιστορικό υψηλό της τάξης του
30% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019).
Η παραπάνω προοπτική οδηγεί το 60%
των ΜμΕ να αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2024, με την αναμενόμενη αύξηση
των πωλήσεων για το σύνολο του τομέα
να είναι της τάξης του 7%. Το αναπτυξι
ακό κλίμα επιβεβαιώνεται από τη στρατηγική στόχευση των επιχειρήσεων, με το
ποσοστό του τομέα που έχει επεκτατικά
σχέδια να παραμένει στο υψηλό 60% του
τομέα, ενώ μόλις 8% του τομέα έχει ζήτημα επιβίωσης (το οποίο αποτελεί ιστορι
κό χαμηλό).
Τρεις γυναικείες μορφές του Ρεθύμνου
που άφησαν στίγμα στην ιστορία
με την κοινωνική τους προσφορά
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το πρωτοπόρο έργο τριών εμβληματικών γυναικών του Ρεθύμνου παρουσιάστηκε σε εκδήλωση το απόγευμα
της Δευτέρας στον προαύλειο χώρο του
ΚΑΠΗ, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα, τον δυναμισμό και την παρουσία
της γυναίκας κατά τη διάρκεια του 19ου
και του 20ου αιώνα.
Η Καλλιόπη Γιουλούντα, η Καλλιρόη
Παρρέν-Σιγανού και η Έλλη Βότζη αποτελούν σημαντικές προσωπικότητες για
το Ρέθυμνο, καθώς με τον δυναμισμό
7 ΣΕΛ.
και την αγάπη τους για τον τόπο συνει
σέφεραν σε πολλούς τομείς της κοινωνί
ας, αφήνοντας σημαντικό έργο.
Με τον ισχυρό χαρακτήρα τους, τις
πρωτοβουλίες και τη συμβολή τους, οι
τρεις γυναίκες αποδεικνύουν τη διαχρονικά ισχυρή θέση της γυναίκας στην που
λιτική και κοινωνική ζωή.
Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου αποτίνοντας φόρο τιμής
στις τρεις σημαντικές γυναικείες προσωπικότητας.
Alfa όλα τα προϊόντα
TRATA
TRATA
Trata Τόνοι
& Τονοσαλάτες
XXL PACKS ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
TRATA
TunaPocket
7,95€
Τσιπούρα Καθαρισμένη
ΚΤΨ Interfrost /κιλό,
MILNER MILNER MILNER
MILNER MILNER MILNER
8,37€
Τυρί Milner /κιλό.
Pampers
pants
-30%.
Ifantis Γαλοπούλες,
Fouantre & Φιλέτα
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
TTINY
Pampers Pants
inish
LTIMATE
PALMOLIVE
AQUA PC
10,40€
| Ariel XXL Pack
ARIEL
Calgon
--40%,
Vanis
Palmolive
Colgate
Finish, Vanish, Calgon &
Teza προϊόντα
Colgate, Palmolive & Ajax προϊόντα
(επιλεγμένοι κωδικού) (επιλεγμένοι κωδικοί)
CRETA
KRITES
TRAVEL
-3ήμερη εκδρομή στην Τήνο 20-22 Ιουνίου
-5νθήμερη εκδρομή Ι.Μ.Αγ.Εφραίμ-Αίγινα-Ι.Μ.Οσίου
Παταπίου-Ι.Μ.Παναγία Μαλεβή 25 -29 Ιουνίου
-6ήμερη εκδρομή στα μοναστήρια του βουνού των
Κενταύρων με διαμονή στο Βόλο
Εισιτήρια πρωινό - δείπνο (Βόλος-ΜακρυνίτσαΠορταριά-Ι.Μ.Οσίου Δαυίδ-Ι.Μ.Αγ.Ιωάννη Ρώσου)
30/6 -5/7
Τιγκίρης Δαβίδ Τ: +30 2810 227051
ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Email: [email protected]
www.kritestravel.gr
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σε πολύ προσιτές τιμές!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό
  Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό που έχει αναδείξει η πένα επιφανών ερευνητών και λογίων του τόπου μας. Από τον εκλεκτό εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Γιώργο Τσιγδινό έχουμε μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη μελέτη που φωτίζει κάθε πλευρά της μακραίωνης ιστορίας του ευλογημένου αυτού χώρου. Ασχολήθηκε όμως με ιδιαίτερο ζήλο ο αείμνηστος Μιχαήλ Μυρ. Source
 • Σχεδιασμός ολικής ανακαίνισης των φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου
  Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ριζική ανακαίνιση των υφιστάμενων φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου. Πρόκειται για τα 143 δωμάτια, στα οποία πέρυσι έγιναν κάποιες εργασίες, ωστόσο η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας διεκδικεί το ποσό του 1.55 εκ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες ολικής ανακαίνισης... Source
 • «Θέλουμε να μπει τάξη στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου»
  Την έκδηλη αγωνία του και τη ανησυχία του για την κατάσταση και την εικόνα που επικρατεί στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, μεταφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Αναψυχής Μιχάλης Χάσικος, μιλώντας στα «Ρ.Ν.», κάνοντας λόγο για μια πόλη σε αταξία, χωρίς κανένα έλεγχο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες καταλήψεις τραπεζοκαθισμάτων και παντός είδους εμπορευμάτων, αλλά και τη γενικότερη... Source
 • Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων παλιάς πόλης
  Αναζητήσαμε από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνου και δημοσιεύουμε το Πρόγραμμα Αποκομιδής απορριμμάτων που εφαρμόζεται στην παλιά πόλη, αφού πολλοί κάτοικοι δεν είναι ενημερωμένοι γiα το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ώρες περνά το μικρό απορριμματοφόρο. Το πρόγραμμα λοιπόν της αποκομιδής των απορριμμάτων στην παλιά πόλη περιλαμβάνει ατομικούς μπλε και πράσινους ατομικούς κάδους συλλογής... Source
 • Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού για τις απώλειες νερού στο φράγμα Φανερωμένης
  Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις ποσότητες νερού που χάθηκαν από το φράγμα της Φανερωμένης, κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του φράγματος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσαν τη μήνυση και παρέδωσαν φωτογραφικό υλικό με αγωγούς από τους οποίους μεταφέρεται παράνομα νερό, και μάλιστα σε περίοδο αυστηρών απαγορεύσεων. Source