Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Φ/Β από
τον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος
“Άρδασσας” για
κάλυψη ιδίων
αναγκών

σελ ~ 3

Εκδήλωση
για τη Γιορτή
της Μητέρας από
τον Σύνδεσμο
Γραμμάτων
και Τεχνών
Π.Ε. Κοζάνης

Και τσιπς φρούτων από τον
ΑΣΕΠΟΠ Βελεβντού - Νέο
εργοστάσιο µεταποίησης
προϊόντων 8,5 εκ

Ανάβουν «φουγάρα» για
παραγωγή ενέργειας από
σκουπίδια - Τι σχεδιάζει το
ΥΠΕΝ στη Δυτική Μακεδονία
σελ - 18

σελ ~ 3

τιμή 0,50 €

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8207

Αρ. φύλλου

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Κοζάνη:
1 Παιδικό
Football Festival
“Παύλος
Μυροφορίδης”
ο

σελ ~ 24

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της έκθεσης
ζωγραφικής και
κοσμήματος
του Εικαστικού
Εργαστηρίου
Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 2

Γιάννης Μανιάτης από
Κοζάνη: Η μετάβαση
στην Ελλάδα λειτουργεί
ως αντιπαράδειγμα
για το τι δεν πρέπει
να κάνουμε

σελ ~ 20-21

σελ ~ 2

Το στοίχημα της
αξιοποίησης του
εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ
και το επενδυτικό
σχέδιο για τη µονάδα
υδροπονίας στη
∆υτική Μακεδονία