Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Αρ. Αδ. 94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ACIPP FAEP
ΤΡΙΤΗ
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13521
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προσφυγές σε δικαστήρια και ΔΕΑ για τα τεκμήρια φορολόγησης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Προεκλογικές «φωτιές»
Συντάξεις: Αυξήσεις
και αναδρομικά
Πρόσθετη αύξηση στη σύνταξη έως 115
ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως 8
ετών θα λάβουν το 2025 όσοι συνταξιούχοι
δήλωσαν νόμιμη απασχόληση από το 2017
και μετά. Πρόκειται για την αξιοποίηση
του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται (παλαιοί και
νέοι). Το σχετικό λογισμικό βρίσκεται με
τεράστια καθυστέρηση. ΣΕΛ. 4
Ξεπέρασαν
τις 11.400 οι εγγραφές
στο JOBmatch
Συνεχίζεται η μεγάλη ανταπόκριση στη
δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα
JOBmatch της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και
εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά,
με συνολικά περισσότερες από 11.400 εγ
γραφές.
Οι πρώτες περιοχές με βάση τον αριθμό
επιχειρήσεων είναι: Ρόδος, Κέρκυρα, Αθήνα
, Χανιά, Θάσος, Κως, Κεφαλονιά, Ηράκλειο
Κρήτης.
Διπλή απόβαση
από ελεγκτές της ΑΑΔΕ
Με διπλό ασφυκτικό κλοιό ελέγχου θα
βρεθούν καθ' όλη τη διάρκεια της του
ριστικής περιόδου οι επιχειρήσεις στον
τουρισμό, είτε αυτές είναι ξενοδοχειακές,
είτε εστίασης, είτε εκμεταλλεύονται παραλίες. Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν τόσο
φορολογικού χαρακτήρα, όσο και τήρησης
της νομιμότητας σχετικά με υφιστάμενες
και νέες παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες. ΣΕΛ.5
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΙΣΤΙΚΗ ΦΩ ΤΩΝ ΕΛΕ ΑΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Κλιμ
λιμακώνονται οι αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και
των αυτοαπασχολουμένων για τα τεκμήρια φορολόγησης, προχω
ρώντας σε «μπαράζ» προσφυγών στα αρμόδια δικαστήρια αλλά και
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Στο πλαίσιο αυτό – εκτός από την παραπομπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και τις μάχες στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας για
την συνταγματικότητα των τεκμηρίων – αναμένεται κύμα ατομικών ενδικοφανών προσφυγών επαγγελματιών προς την Διεύθυνση Επίλυσης Δια
αφορών (ΔΕΑ) της ΑΑΔΕ προκειμένου να ακυρωθεί ο «λογαριασμός» της
Εφορίας.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ, Το 2023 από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών εισπράχθηκαν 1,709 δισεκ. ευρώ
(1,331 δισεκ. από το φόρο εισοδήματος και 378 εκατ. από το τέλος επιτηδεύματος).
Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι σήμερα μόλις 120 επαγγελματίες
έχουν υποβάλλει αίτημα αμφισβήτησης των τεκμηρίων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. ΣΕΛ.8
Bloomberg: Καλή εποχή
για τους Έλληνες εφοπλιστές
Αν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας και εντάσεων, είναι μια καλή εποχή
για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, γράφει το Bloomberg εν όψει των Ποσειδωνίων. Εν μέρει λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων, ο κλάδος βιώνει
μια άνθηση, αν και το μέλλον του επισκιάζεται από τα ερωτήματα. Οι ελληνικές εταιρείες αναμετρώνται στήθος με στήθος με τις κινεζικές για την
πρώτη θέση. Την τελευταία δεκαετία, η ναυτιλία έχει συνεισφέρει 148 δισ.
στην ελληνική οικονομία και πέρυσι η συνεισφορά της στο ΑΕΠ έφτασε το
8%. Η συνολική αγοραία αξία του ελληνικού στόλου υπολογίζεται σχεδόν
στα 180 δισ. δολάρια.
Αυξήσεις
στα «πράσινα»
τιμολόγια
9772529 030127
Με αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια
ρεύματος για τον Ιούνιο προχώρη
σαν οι προμηθευτές εξαιτίας της ανόδου της χρηματιστηριακής τιμής της
ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμε
να μήνα. Η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας το Μάιο διαμορφώθηκε
στα 81,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα ένα
ντι 60,11 ευρώ τον Απρίλιο. Το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο είναι της ΔΕΗ,
η οποία αύξησε το ποσοστό έκπτωσης
στο 38%, απορροφώντας μεγάλο μέρος
της αύξησης. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ είν
ναι 11,898 λεπτά ανά κιλοβατώρα για
κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το
μήνα και 12,642 λεπτά ανά κιλοβατώ
ρα για υψηλότερη κατανάλωση. ΣΕΛ.8
Βελτίωση
της ελληνικής
μεταποίησης τον Μάιο
Υψηλός παρέμεινε ο ρυθμός αύξη
σης του ελληνικού μεταποιητικού
τομέα και τον Μάιο, σύμφωνα με την
έκθεση ΡΜΙ της S&P Global.
Ο κύριος δείκτης υπευθύνων προμηθει
ών για την ελληνική μεταποίηση (ΡΜΙ),
που αντιστοιχεί στο 10% της ελληνικής
οικονομίας, υποχώρησε στις 54,9 μονάδες τον Μάιο από 55,2 τον Απρίλιο. Οι
ρυθμοί αύξησης της παραγωγής και των
νέων παραγγελιών ήταν έντονοι σε γενικές γραμμές, παρότι εξασθένησαν σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, καθώς διατηρήθηκε η έντονη ζήτηση από την πλευρά
των πελατών.
Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες ανέφεραν
ότι τα προβλήματα στην παραγωγική
ικανότητα παρεμπόδισαν την ανάπτυξη.