Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12666 Τιμή 0,60 ευρώ - Τρίτη 4 Ιουνίου 2024
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
σελ. 10
"WE LOVE PREVEZA"
Προτάσεις για τη βελτίωση
της προβολής της πόλης της Πρέβεζας
την τελική ευθεία
για τις Ευρωεκλο
γές μπαίνουν τα
1 κόμματα καθώς
πέντε ημέρες απομέν
νουν μέχρι την κάλπη
της Κυριακής 9 Ιουνίου.
Την τελευταία εβδοι
μάδα στο πολιτικό σκηνι
κό οι αντιπαραθέσεις βρίσ
σκονται στο κόκκινο, ενώ
η προεκλογική περίοδος
θα κορυφωθεί με τις κε
ντρικές συγκεντρώσεις
των κομμάτων.
Στο Υπουργείο Εσωτε
ρικών οι προετοιμασίες
για τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών είναι πυρε
τώδεις.
Οι ευρωεκλογές θα
διεξαχθούν την Κυριακή
Ιουνίου από τις 07:00
το πρωί που θα ανοίξουν
τα εκλογικά τμήματα για
το κοινό έως και τις 19:00,
το απόγευμα. Οι ψηφο
φόροι θα εκλέξουν 21
ευρωβουλευτές. Τόσους
είχαμε στείλει στο Ευρω
κοινοβούλιο και το 2019.
Στην χώρα μα εφαρμό
ζεται ψήφος με σταυρό
προτίμησης, η οποία δίν
νει στους ψηφοφόρους
τη δυνατότητα να επιλέ
ξουν συγκεκριμένους υ
ποψήφιους.
συνέχεια στη σελ. 7
Με 16,9 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου
προηγείται η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
Σύμφωνα με νέα Πανελλαδική δημοσκόπηση της MARC
Μάγεψε το κοινό
η Μαρία Φαραντούρη
Την τρίτη ημέρα
του 22ου Preveza Jazz Festival
σελ. 6
σελ. 6
Λογικό είναι ο κάθε πολιτικός να θέτει τους δικούς του στόχους
Είναι μια εθνική κάλπη και σίγουρα θα υπάρχει
και μια εθνική καταμέτρηση ποσοστών
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Η προεκλογική περίο
δος είναι από τη φύση της
μια πολύ έντονη διαδικα
σία, χρειάζεται αυστηρό
Πρόγραμμα, κάποιες ώρες
ύπνου, καλό φαγητό, λίγη
άσκηση όποτε βρίσκουμε
χρόνο, αλλά επειδή μπαί
νεις σε έναν συγκεκριμέν
να ρυθμό, όταν έχεις και
καλούς συνεργάτες που
σε βοηθούν με την υπο
στήριξη της όλης διαδικα
σίας, περνάει ο χρόνος
χωρίς να το καλοκαταλά
βείς", ανέφερε ο πρωθυ
πουργός, Κυριάκος Μη
τσοτάκης, μιλώντας σε
Πρωινή εκπομπή,
συνέχεια στη σελ. 7
Κάνει και υποδείξεις...
Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανα Κασσελάκη, σχετικά με ανάρτησή του,
κατά την οποία, όπως είπε, υποδείκνυε
ΣΥΡΙΖ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜ
στους δημοσιογράφους τι πρέπει να ρωτή
σουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
στο πλαίσιο της διακαναλικής συνέντευξης,
εξαπέλυσε σε ανάρτηση,
του ...
συνέχεια στη σελ. 8